Co to jest?

26  Download (0)

Full text

(1)

Przedsiębiorstwo

wiedzy

www.zpsb.szczecin.pl

Zachodniopom orska Szkoła Biznesu

w Szczecinie

Co to jest?' O

Przygotował Wojciech Olejniczak

-' i' ■: '

mm

; - ’ ' . ' ■ v :

m m m m

ssssfat

Szczecin 2013

(2)

Co to jest?

Kiedy „to” powstało?

Czy potrafisz uporządkować te zdjęcia?

Co z tego mają jeszcze: Wojciech Olejniczak i Jerzy Stanisław Rozwadowski - dzisiaj?

(3)

--- —

(4)
(5)

5

(6)
(7)

J

7

(8)

- - ¿ ¿ a

(9)
(10)
(11)

11

(12)
(13)
(14)

.—

(15)

15

(16)
(17)

îiS f t T

muz

17

(18)

3BU it a

»•ÜÜOÜÜ*

a t e o * 0 0 0

(19)

19

(20)

BU I____

(21)

U •_!?JaL-

w k o o o o b

W 0 900 0 0 0 0

m i a o «

* łi«W

9 00 0 0 0 0 0

„■ o Q S 3 a o o a

i -

2 =SŚ

^•«00 I

0 ,»«s** J Ä r ;

JgS*»«« I

21

(22)

---

ï y

(23)

23

(24)
(25)

25

(26)

Figure

Updating...

References

Related subjects :