• Nie Znaleziono Wyników

WYZNACZENIE PRZEPŁYWU W WYBRANYM PRZEKROJU HYDROMETRYCZNYM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "WYZNACZENIE PRZEPŁYWU W WYBRANYM PRZEKROJU HYDROMETRYCZNYM"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

WYZNACZENIE PRZEPŁYWU W WYBRANYM PRZEKROJU HYDROMETRYCZNYM DOWOLNEGO CIEKU

1. Zdjęcie ekipy pomiarowej na tle cieku:

1- zdjęcie, na którym widać będzie płynący strumień, strugę, potok wraz z osobą (osobami), które dokonują pomiarów.

2-Zdjęcie dokumentujące użyte pływaki

3 Zdjęcie dokumentujące użyty przyrząd do sondowania.

2. Lokalizacja przekroju hydrometrycznego wybranego cieku: mapa z zaznaczonym strumieniem (o ile to możliwe z nazwą cieku) oraz miejscem pomiaru.

3. Wyznaczamy przekrój hydrometryczny A [m2]: należy określić pole powierzchni przekroju hydrometrycznego.

W tym celu sondujemy dno strumienia przyrządem do sondowania (patykiem, linijką) i mierzymy głębokość strumienia w danym punkcie pomiarowym. Rysujemy przekrój poprzeczny koryta danego cieku. Wyznaczamy pole przekroju tego koryta przybliżając poszczególne przekroje cząstkowe do znanych figur: prostokąta lub trapezu (ilość sondowań nie mniejsza niż 3 - chyba, że koryto jest sztuczne i ma kształt regularny - np. prostokątny lub kołowy kanał betonowy).

4. Określamy odcinek pomiarowy: początek i koniec oraz jego długość (długość odcinka powinna być nie mniejsza niż 3-krotność szerokości cieku).

5. Przygotowujemy pływaki (mogą to być patyki: mniej więcej takiej samej długośći, korki, kawałki styropianu, itp.): ilość: 6-12.

6. Wrzucamy pływaki do płynącej wody i mierzymy czas przebycia odcinka pomiarowego (pływaki wrzucić należy przed początkiem odcinka pomiarowego, pomiar czasu jest bardziej precyzyjny).

7. Wybieramy te pływaki, które płynęły środkiem koryta (odrzucamy wartości skrajne mierzonych czasów). Wyznaczamy średni czas przebycia odcinka pomiarowego.

n

i 1 sr

t

t n

 

8. Wyznaczamy średnią prędkość powierzchniową cieku.

pow sr

u L

 t

gdzie: L - długość odcinka pomiarowego [m],

tsr - średni czas przebycia odcinka pomiarowego przez n wybranych pływaków [s]

(2)

9. Wyznaczamy prędkość średnią cieku.

u

sr

 0,85u

pow

10. Wyznaczamy średni przepływ w danym przekroju hydrometrycznym cieku (średnie objętościowe natężenie przepływu, średni strumień objętości).

Q

sr

 u

sr

 A

[m3/s]

11. Wnioski

Cytaty

Powiązane dokumenty

Głównym zadaniem tego systemu jest konwertowanie sygnałów pomiarowych pochodzących z różnego typu czujników i przetwor- ników pomiarowych na standardy wejść sterownika PLC

Wraz z broniącym odcinka graczem O przemieszcza się zatoczona wokół niego strefa rażenia. Dysponujący przewagą prędkości napastnik N jest w stanie okrążyć tę ruchomą

Najnowsza wersja tego dokumentu dost ˛epna jest pod

 Konstrukcja: kreślimy dwa okręgi o tych samych promieniach (np. równych danemu odcinkowi) i środkach w końcach odcinka; okręgi przetną się w dwóch punktach, które należą

Przez punkty D i F poprowadź prostą k  (powstała prosta k 

Analizując wyniki pomiarów w ustawieniu 1 dla czujnika TA1, zaobserwować można rozrzut prędkości przepływu powietrza mieszczący się w przedziale 1,26 m/s-1,39 m/s,

Przedstawiono wyniki projektu modułu pomiarowego dla systemu monitorowania wybranych parametrów fi zykochemicznych rejonu ściany w kopalni węgla kamiennego.. Opracowanie

Do wolnych końców wsporników przylutowuje się odpowiednio elementy stykowe złącza kontaktowego 5, po czym rurki z izolatorem wtyka się do korpusu czujnika 4.. Komorę korpusu,