• Nie Znaleziono Wyników

Authors of the volume

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Authors of the volume"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Authors of the volume

Studia Europaea Gnesnensia 6, 541-543

(2)

541

AUTHORS OF THE VOLUME

AUTHORS OF THE VOLUME

Maciej Abramowicz

professor, University of Warsaw Jakub Bajer

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań Katarzyna Balbuza

PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań Tomasz Błaszczyk

PhD student, Institute of European Culture University Adam Mickiewicz in Poznań Mariusz Ciesielski

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn

PhD, University of Warmia and Mazury in Olsztyn Michał Duch

Phd student, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Grażyna Gajewska

professor, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Lidia Grzybowska

PhD student, Jagiellonian University in Cracow Sabina Jadowska

PhD student, University of Wrocław Kajetan Jagodziński

student, Adam Mickiewicz University in Poznań Piotr Jóźwiak

collector and admirer of Stanisław Brajer’s art Artur Kamczycki

PhD, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Agata Kluczek

(3)

542

STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 6/2012

Lucyna Kostuch

PhD, Th e Jan Kochanowski University in Kielce Orest Krasiwski

professor, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Krzysztof Królczyk

PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań Filip Kubiaczyk

PhD, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Paulina Lampkowska

PhD student, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Sergiusz Leończyk

PhD, University of Natural Science and Humanities in Siedlce Igor Lyubchyk

professor, Ivano Frankivsk National Medical University Ignacy Lewandowski

professor, Adam Mickiewicz University in Poznań José Manuel López Gaseni

professor, University of the Basque Country Magdalena Maciudzińska-Kamczycka

PhD, Nicolaus Copernicus University in Toruń Andrea Mariani

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań Maciej Milczanowski

PhD, University of Information Technology and Management in Rzeszów Michał Muraszko

MA, Nicolaus Copernicus University in Toruń Monika Owsianna

PhD student, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Sebastian Ruciński

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Katarzyna Ryszewska

PhD, Th e Jan Kochanowski University in Kielce Edward Skibiński

(4)

543

AUTHORS OF THE VOLUME

Leszek Słupecki

professor, University of Rzeszów Dariusz Spychała

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz Waldemar Szczerbiński

professor, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań Maria Tomczak

professor, Institute of European Culture Adam Mickiewicz University in Poznań

Cytaty

Powiązane dokumenty

Unia Europejska, choć sama jest odstępstwem od idei wolnego handlu, od ponad pięćdziesięciu lat działa na rzecz liberalizacji handlowej.. Przesłanki dotyczące libe-

Albo­ wiem, jak się okazuje, ani sama ekspozycja rzeczy świętych, czy też opatrzonych tym mianem przedmiotów dokonująca się w sprzyjających warunkach klimatu

Warto być może podjąć także próbę określenia kultury historycznej Polaków, którzy wychowywali się w kręgu oddziaływania szczególnie anty- polskiej polityki szkolnej w

Der Anachronismus besteht hauptsächlich darin, dass in eben der- selben Zeit, in der sich in den deutschen Ländern und ab 1870 im Deu- tschen Reich unter dem Einfluss

Zasięg terytorialny dziejów wycho- wania i myśli pedagogicznej w recenzo- wanym podręczniku ogranicza się w za- sadzie do Europy (poza kilku zagadnie- niami związanymi z

Biografowie i autorzy publikacji poświęconych twórczości Iwana Tur­ gieniewa wspominają o jego zafascynowaniu sztuką. Zresztą bliski kon­ takt z Pauliną Viardot,

Cytat b wyrwany z kontekstu mógłby nasuwać wnioski mylące. Trzeba więc wyjaśnić, że jest to fragm ent myśli bohatera wyrażonych w mowie pozornie zależnej i

 Introduction to algebra and number theory (exercises sessions), Faculty of Mathematics and Computer Science of Adam Mickiewicz University, fall semester 2017/2018. 

Ludological research in the Institute of Applied Linguistics The Institute of Applied Linguistics of The Faculty of Modern Languages and Literature of Adam

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań. María del Rosario Martínez Navarro Professor, University of Sevilla (Spain)

 Wojciech Kwiatek (Treasurer) - Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland.  Paweł Piszora (Co-Chairman, Editor) - Adam Mickiewicz

Aims The aim of this course is to prepare doctoral students to write academic texts in English.. During the course, students will learn how to complete the three main stages

Chaberski A., Innowacyjne firmy rodzinne w sektorze lotniczym [w:] Raport o innowacyj- ności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, red.. Czy da się robić biznes z Bogiem,

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Nau- kowe PWN,

Pastoral Letter of the Archbishops and Bishops of the United States Assembled in Confer- ence at the Catholic University of America, September 1919, The National Catholic

With Vít Klusák and Tereza Horská, he runs the independent produc- tion company Hypermarket Film (founded before the production of Czech Dream).. For his short fi lm

The manifestation of not only theoretical reflection on the profession of teacher and speech and language therapist, but also the effect of practical searches related to the

koncern Fiat; Fabrykę Samochodów Osobowych (FSO) w Warszawie, którą przejął koncern Daewoo, oraz Fabrykę Samochodów Rolniczych (FSR) w Poznaniu, którą przejął koncern

Dla zachowania środowiska naturalnego, problem zago- spodarowania jak i użytkowania zlewni jest bardzo ważny, gdyż wpływa w istotny sposób na ilość i jakość wód powierzchniowych

Pearson’s correlation was used to find the relationship between the force recorded with a strain gauge-based im- pact hammer, the force measured with the punching bag having

Wskazuje się w nich na złożonośó czynników określających atrakcyjność pracy, ich sub- stytucyjność i komplementarność, Jak również podkreśla się

Research Center for Mediterranean Archaeology, Polish Academy of Sciences (from Sept. 1, 2010 Institute of Ancient and Oriental Cultures, PAN)

• title: Phenomenology and functional analysis, 17th annual Conference of the Nordic Society for Phenomenology, University of Copenhagen, 25-27 April, 2019. • title: