• Nie Znaleziono Wyników

Zadania w formie dokumentu word lub pdf proszę wysłać na mojego maila gogajelen@onet.pl lub na Messagera do 22. 05. 2020r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadania w formie dokumentu word lub pdf proszę wysłać na mojego maila gogajelen@onet.pl lub na Messagera do 22. 05. 2020r"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kl asa VIa i VIb 18.05.2020r Temat: Porównanie czasów since i for oraz present perfect i past simple.

Poprawnie stosuje formy zdań oznajmujących, pytających i przeczących z użyciem czasowników w czasach past simple i present perfect oraz present perfect i present simple.

Present perfect i past simple

1. Wykonaj zadanie - wybierz poprawną odpowiedź i zaznacz.

• I’m really hungry. I (haven’t eaten / didn’t eat) yet.

• They (arrived / have arrived) a week ago.

• We (have worked / worked) here for three years.

• They (didn’t recognise / haven’t recognised) me at yesterday’s meeting.

• Our neighbour (was / has been) in hospital since Friday.

2. Wpisz odpowiednią formę czasu Have you seen - Did you see

didn't - haven't have talked - talked didn't see - haven't seen did he travel - has he travelled flew - has flown

was in - have been to have spent - spent

was never in - have never been to has Greg come - did Greg come called - have called

was - has been

A: ... Greg lately?

B: No, I ... I ... to him at the airport two weeks ago.

But I ... him since then.

A: Where ...?

B: He ... to Greece for a holiday.

A: I ... Greece three times. I love Greece.

B: Really? My wife and I ... a week in Turkey last year, but I ...

... Greece. By the way, ... back yet?

A: I don't know. I ... him yesterday, but there ... no reply.

3.Zad. dom. - uzupełnij zdania since lub for.

1. I’ve been working at this company ____________five years.

2. That restaurant has been open __________ this morning.

3. Kate has lived here __________ 2012.

4. It has been raining __________ a long time.

5. The TV has been on __________ five o’clock.

6. I have wanted to be a doctor __________ I was a kid.

7. Sam has studied at this college __________ only a week.

8. The telephone has been ringing __________ a few minutes.

9. Maria and Eduardo have been married __________ three months.

10. My uncle has been in the hospital __________ last Tuesday.

Zadania w formie dokumentu word lub pdf proszę wysłać na mojego maila gogajelen@onet.pl lub

na Messagera do 22. 05. 2020r

(2)

Klasa VIa i VIb 20.05.2020r Temat: Can you do it?

Uczeń poprawnie wykonuje zadania powtórzeniowe dotyczące rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji i środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej oparte na materiale z rozdziału 7. podręcznika.

1. W ramach powtórki wykonaj ćwiczenia :

ćw. 2 str. 96

ćw. 3,4,5 str. 97

Klasa VIa i VIb 22.05.2020r Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 7.

Uczeń poprawnie wykonuje zadania powtórzeniowe dotyczące rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji i środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej oparte na materiale z rozdziału 7. podręcznika.

1. W ramach powtórki wykonaj "Test yourself" str. 70 i 71.

Zadania w formie dokumentu word lub pdf proszę wysłać na mojego maila gogajelen@onet.pl lub

na Messagera do poniedziałku 25. 05. 2020r

Cytaty

Powiązane dokumenty

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań

rozumienia ze słuchu (12 zadań zamkniętych), rozumienia tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych), znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań