• Nie Znaleziono Wyników

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę odesłać do 10 czerwca 2020r. na Messenger lub maila gogajelen@onet.pl

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę odesłać do 10 czerwca 2020r. na Messenger lub maila gogajelen@onet.pl"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Kl. VI 05.06.202 Temat:

Zerowy tryb warunkowy - Zero conditional Uczeń zna zasady tworzenia i zastosowanie zerowego trybu warunkowego.

Poprawnie i swobodnie wypowiada się na temat ogólnych zasad lub czynności, które dzieją się zawsze, używając zerowego trybu warunkowego.

1. Obejrzyj film o zerowym trybie warunkowym. https://youtu.be/0pf8ToG-3jM

Zastosowanie

Zerowego trybu warunkowego używamy mówiąc o generalnych prawdach, rzeczach, które zawsze się dzieją jeśli pewne warunki są spełnione (np. fakty naukowe, itp.), są pewne i jedna informacja wynika z drugiej. Nie ma tu znaczenia czas.

Wzór zdania

If + Podmiot + Present Simple, Podmiot + Present Simple

lub

Podniot + Present Simple + if + Podmiot + Present Simple

If you heat water to 100 degrees, it boils. – Jeśli podgrzejesz wodę do 100 stopni, zagotuje się Water boils if you heat it to 100 degrees. – Woda zagotuje się, jeśli podgrzejesz ją do 100 stopni.

Zamiast if, można użyć when (kiedy), as long as (tak sługo jak), unless (jeśli nie)

When you get off the bus on the second bus stop, you see the bank. – Kiedy wysiądziesz z autobusu na drugim przystanku, zobaczysz bank.

As long as you are here nothing happens. – Tak długo jak tu będziesz, nic się nie stanie

Unless you heat water to 100 degrees, it doesn't boil. – Jeśli nie podgrzejesz wody do 100 stopni, nie zagotuje się.

Przykłady

If you want to leave a message, speak after the tone. - Jeśli chcesz zostawić wiadomość, mów po sygnale.

Press the button if you want all lights to go on. - Naciśnij przycisk, jeśli chcesz żeby wszystkie światła zaświeciły się.

2. Proszę wykonać ćw. 7 str. 105 w podręczniku.

3. Zad. dom. - ćw. 4,5 str. 72 oraz ćw. 6 str. 73 w zeszycie ćwiczeń.

Zadania z zeszytu ćwiczeń proszę odesłać do 10 czerwca 2020r. na Messenger lub maila gogajelen@onet.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oznaczenie składa się z symbolu IP oraz dwóch cyfr, z których pierwsza dotyczy ochrony ludzi przed dotknięciem części pod napięciem i części ruchomych, a druga ochrony

proszę wejść na stronę i poczytać- jest tego sporo i na pewno przerażą Was obliczenia, na razie nie zawracamy sobie nimi głowy.. Zadania i obliczenia zrobimy dopiero po powrocie

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych

W związku z przedłużającym się czasem kwarantanny proszę karty pracy z tamtego tygodnia ( jeśli dana klasa miała takie zlecone) przesłać do mnie na maila do środy tj.. do

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwą formą czasu Past Simple czasowników z nawiasów, do zeszytu wpisz tylko to co wstawisz w luki.

Napisz opowiadanie o Twoim spotkaniu z Sędzią Soplicą, w czasie którego bohater podzielił się z Tobą swoimi doświadczeniami dotyczącymi życiowych wartości.. W pracy wykaż, że

Uczeń poprawnie wykonuje zadania powtórzeniowe dotyczące rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, znajomości funkcji i środków językowych oraz tworzenia

Uczeń samodzielnie i poprawnie pisze ogłoszenie dotyczące sprzedaży - odpowiada na pytania otwarte dotyczące przedmiotu, który chciaby sprzedać, a następnie na ich podstawie pisze