• Nie Znaleziono Wyników

Modelowanie oparte na scenariuszach

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Modelowanie oparte na scenariuszach"

Copied!
11
0
0

Pełen tekst

(1)

Modelowanie oparte na scenariuszach

Jolanta Sala Halina Tańska

2018/2019

(2)

Scenariusze

• Scenariusz jest specyfikacją zachowania, która wyraża proces jako sekwencję

zdarzeń i operacji.

• Scenariusze występują w dwu kategoriach:

– scenariusz specyficzny opisujący przykładowe oddziaływanie z pojedynczymi obiektami.

– scenariusz ogólny opisuje oddziaływanie w

kategoriach typów obiektów.

(3)

Scenariusz specyficzny

• Sklepik uczelniany „Złoty Pelikan” składa zamówienie na 90 butelek wody mineralnej niegazowanej, 80 butelek wody mineralnej gazowanej i 85 butelek soku

pomidorowego.

• W magazynie jest dostatecznie dużo wody mineralnej gazowanej i niegazowanej do realizacji zamówienia, więc przydziela się je do tego zamówienia.

• Nie ma jednak wystarczająco dużo soku pomidorowego, tak więc wstrzymuje się realizacje zamówienia do

przybycia nowej dostawy.

• Ponieważ zamówienie na sok pomidorowy zmniejszy

liczbę jego butelek poniżej wymaganego limitu, zamawia się następną dostawę u dostawcy Kubuś.

(4)

Scenariusz ogólny

• Klient składa zamówienie obejmujące pewną liczbę

wierszy, z których każdy zawiera produkt i liczbę sztuk.

• Następuje sprawdzenie każdego wiersza, czy w

magazynie jest wystarczająco dużo sztuk zamawianego towaru.

• Jeśli tak, to towar przydziela się do zamówienia.

• Jeśli nie ma odpowiedniej liczby sztuk, to realizacja zamówienia jest wstrzymywana w oczekiwaniu na dostawę brakującego produktu do magazynu.

• Jeśli skompletowano wszystkie zamawiane produkty, to można je wysłać do klienta.

• Jeśli realizacja zamówienia spowodowała, że liczba sztuk jakiegoś produktu spadła poniżej wymaganego limitu, zamawia się nową dostawę od dostawcy.

(5)

Scenariusz specyficzny

Scenariusze specyficzne są najprostszym sposobem komunikowania się z

użytkownikami nie mającymi

doświadczenia w modelowaniu. Takie scenariusze dotyczą bezpośrednio ich doświadczeń bez wprowadzania

jakiejkolwiek terminologii.

(6)

Analiza zachowania obiektów

• Jednym z popularnych podejść formalizujących scenariusze specyficzne jest analiza zachowania

obiektów, AZO (object behavior analysis, OBA) [Rubin 1992].

• Scenariusz jest tu reprezentowany jako tabela zwana skryptem.

• Każdy krok scenariusza jest opisany jednym wierszem tabeli.

• Każdy wiersz odnosi się do inicjatora jakiegoś zdarzenia.

• Operacja jest procesem wyzwalanym tym zdarzeniem.

• Uczestnik jest tym, kto bierze udział w operacji.

(7)

Przykład tabeli skryptu dla scenariusza specyficznego

Inicjator Zdarzenie Uczestnik Operacja

Sklepik uczelniany Sklepik uczelniany Sklepik uczelniany Sklepik uczelniany Zamówienie #123 Zamówienie #123 Magazyn

Zamówienie #123 Zamówienie #123 Magazyn

Magazyn

Zamówienie #123 Zamówienie #123

Składa zamówienie

Zamawia 90 but. wody min. niegaz Zamawia 80 but. wody min. gaz Zamawia 85 but. soku pomidor Sprawdza zapas wody min.niegaz.

Przydziela wodę NG do wysłania Sprawdza przekroczenie limitu

Sprawdza zapas wody min.gaz.

Przydziela wodę G do wysłania Sprawdza przekroczenie limitu

Zamawia uzupełnienie wody G Sprawdza zapas soku pomidor.

Wstrzymaj czekając na dostawę

Zamówienie #123 Zamówienie #123 Zamówienie #123 Zamówienie #123 Magazyn

Magazyn

Woda min.niegaz.

Magazyn Magazyn

Woda min.gazowa

Kubuś Magazyn

Zamówienie #123

Twórz

Dodaj wiersz Dodaj wiersz Dodaj wiersz Sprawdź zapas

Prześlij towar do wysłania Sprawdź przekroczenie limitu zapasu

Sprawdź zapas

Prześlij towar do wysłania Sprawdź przekroczenie limitu zapasu

Złóż zapotrzebowanie Sprawdź zapas

Wstrzymaj

Inicjator Realizator

Zdarzenie Operacja

(8)

Opis dwukolumnowy

• Działanie opisano w terminologii użytkownika po lewej stronie, a odwzorowanie na model po prawej.

• Warto zwrócić uwagę na metodę odwoływania się do egzemplarzy typów.

• Wiersz zamówienia [#2, zamówienie: #123, produkt:

woda min.niegaz., ilość 90] odnosi się do jednego egzemplarza Wiersza zamówienia. #2 daje mu

unikatową nazwę na potrzeby opisu scenariusza. Każde odwzorowanie i odwzorowany obiekt są potem

wymieniane po kolei. Na przykład odwzorowanie

produktu odwzorowywałoby do egzemplarza produktu o nazwie woda min.niegaz.

(9)

Format dwukolumnowy

Opis Odwzorowanie

Sklepik uczelniany składa zamówienie na 90 butelek wody min.niegaz., 80 butelek wody min.gaz i 85 butelek soku pomidor.

Jest dostatecznie dużo wody min.niegaz.

W magazynie jest wystarczająco dużo wody min.gaz., lecz trzeba jeszcze zamówić więcej

Składa się zamówienie uzupełnienia wody min.gaz.

Nie ma wystarczająco dużo soku pomidor.

Zamówienie jest wstrzymane aż do nadejścia dostawy

Tworzy się nowe zamówienie: Zamówienie[#123, klient: Sklepik uczelniany]. Zamówienie ma

następujące pozycje:

Wiersz zamówienia [#1, zamówienie: #123, produkt:

woda min.niegaz, ilość:90],

Wiersz zamówienia [#2, zamówienie: #123, produkt:

woda min.gaz, ilość:80],

Wiersz zamówienia [#3, zamówienie: #123, produkt:

sok pomidor., ilość:85]

Sprawdź w Magazynie pozycję (Wiersz zamówienia

#1). Sprawdzanie daje wynik pozytywny. Warunek dla Zamów uzupełnienie (woda min.niegaz) jest fałszywy.

Sprawdź w Magazynie pozycję (Wiersz zamówienia

#2). Sprawdzanie daje wynik pozytywny. Warunek dla Zamów uzupełnienie (woda min.gaz) jest

prawdziwy.

Zamów uzupełnienie (woda min.gaz)

Sprawdź w magazynie pozycję (Wiersz zamówienia

#3). Sprawdzanie daje wynik negatywny.

Warunek dla Wyślij towary (Zamówienie#123) jest fałszywy

(10)

Scenariusze ogólne – diagramy oddziaływania

• Diagram oddziaływania reprezentuje typy obiektowe biorące udział w scenariuszu za pomocą pionowych pasków.

• Ponieważ scenariusz jest obiektowy, każda operacja jest związana z jej konkretnym

typem obiektowym.

• Strzałki między paskami wskazują

sekwencję operacji, które mają być

wywołane.

(11)

sd przygotuj zamów ienie

klient

zamówienie

(from Dynamic View)

pozycja zamówienia

(from Dynamic View)

element z magazynu

(from Dynamic View)

element realizowanego

zamówienia

(from Dynamic View)

pozycja dostawy

(from Dynamic View) przygotuj

przygotuj

sprawdz usun

stwórz

zamów uzupełnienie

Diagram oddziaływania

Dla wszystkich Pozycji zamówienia Dla wszystkich Pozycji zamówienia

sprawdź stan zapasu danego produktu w magazynie jeśli wystarczy to

pobierz podaną liczbę sztuk

stwórz element realizowanego zamówienia jeśli pobrano poniżej wymaganego limitu to

zamów uzupełnienie towaru koniec jeśli

koniec jeśli koniec dla

Cytaty

Powiązane dokumenty

Układ równań dla n wy- mienników ciepła zawiera 4n równań – rozwiązanie tego układu umożliwia wyznaczenie temperatury chłodnego czynnika i stopnia suchości

Przy takim położeniu łat odczyt jest bardzo dokładny, ponieważ łata usytuowana jest bokiem do nurtu (nie następuje podpiętrzanie wody na wodowskazie).. Główki pali

Wykonano z wykorzystaniem zasobów Generatora Kart Pracy Nasz Elementarz oraz

Woda oceanów i mórz jest silnie zróżnicowana pod względem temperatury i zasolenia; podlega równocześnie różnym ruchom.. Rzeki mają ogromne znaczenie dla człowieka,

To samo uczy« w dwóch kolejnych kolumnach, wybieraj¡c miejsca na zera i jedynki niezale»nie od tego, co miaªo miejsce w poprzednich ko- lumnach.. Je±li macierz B si¦ nie

Rów trapezowy stosuje się na drogach wszystkich klas. Dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, przy czym

Nauczyciel zapisuje pomysły. Istotne, żeby wśród propozycji pojawiły się m.in.:. przed: poczucie znudzenia, gotowość, by

6. Polecenie dla uczniów – na podstawie podręcznika powiedz, z czego składa się hydrosfera. Jakie wody dominują w składzie hydrosfery? Dlaczego mówimy, ze jest.. Polecenie