ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO I EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU

17  Download (0)

Full text

(1)

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO

I

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W ROKU 2021/2022 Zespół Szkół

Ekonomiczno – Administracyjnych

w Kole

(2)

2

WARUNKI ZDANIA EGZAMNU

ETAP PISEMNY

Część praktyczna – co najmniej 75%

punktów możliwych do uzyskania

ETAPPRAKTYCZNY

Część pisemna – co najmniej 50%

punktów możliwych do uzyskania

(3)

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO Technik ekonomista – kwalifikacja

EKA.04

PI S E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdało 17 osób (100%)

Pr zy st ąp

iło : 17

Pr zy st ąp

iło

Certyfikat otrzymało

16 uczniów

Etap pisemny

zdało 16 osób (94%)

(4)

4

Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego w zawodzie

technik ekonomista- EKA.04

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 94% 100%

Średnia 71% 93%

Wynik

minimalny 48% 76%

Wynik

maksymalny 90% 100%

(5)

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO Technik rachunkowości – kwalifikacja

EKA.05

PI S E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdało 12 osób (92%)

Pr zy st ąp

iło : 12

Pr zy st ąp

iło

Certyfikat otrzymało

12 uczniów

Etap pisemny

zdało 12 osób (100%)

(6)

6

Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego w zawodzie

technik rachunkowości – EKA.05

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 100% 92%

Średnia 69% 91%

Wynik

minimalny 50% 57%

Wynik

maksymalny 83% 100%

(7)

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO Technik geodeta – kwalifikacja BUD.18

PI

S E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdało 12 osób (46%)

Pr zy st ąp

iło : 26

Pr zy st ąp

iło

Certyfikat otrzymało

14 uczniów

Etap pisemny

zdały 22 osoby (84%)

(8)

8

Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego w zawodzie

technik geodeta – BUD.18

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 84% 46%

Średnia 64,5% 70%

Wynik

minimalny 40% 26%

Wynik

maksymalny 90% 100%

(9)

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO Technik organizacji turystyki –

kwalifikacja HGT.07

P IS

E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdało 31 osób (76%)

Pr zy st ąp

iło : 41

Pr zy st ąp

iło

Certyfikat otrzymało

31 uczniów

Etap pisemny

zdały 40 osoby (98%)

(10)

10

Analiza statystyczna wyników egzaminu zawodowego w zawodzie

technik organizacji turystyki – HGT.07

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 98% 76%

Średnia 78% 82%

Wynik

minimalny 48% 47%

Wynik

maksymalny 95% 98%

(11)

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE-

Technik ekonomista –

kwalifikacja AU.36 P

IS E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdały 54 osoby (98%)

Pr zy st ąp

iło : 55

Pr zy st ąp

iło

Dyplom potwierdzając

y kwalifikacje w zawodzie

otrzymało

52 uczniów

Etap pisemny

zdały 52 osoby (95%)

(12)

12

Analiza statystyczna wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

technik ekonomista – AU.36

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 95% 98%

Średnia 74% 94%

Wynik

minimalny 45% 65%

Wynik

maksymalny 98% 100%

(13)

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE-

Technik geodeta –

kwalifikacja BD.32 P

IS E M N Y

P R A K T Y C

Etap praktyczny zdało 9 osób (100%)

Pr zy st ąp

iło : 9

Pr zy st ąp

iło

Dyplom potwierdzając

y kwalifikacje w zawodzie

otrzymało

9 uczniów

Etap pisemny

zdało 9 osób (100%)

(14)

14

Analiza statystyczna wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

technik geodeta – BD.32

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 100% 100%

Średnia 64,5% 97%

Wynik

minimalny 50% 87%

Wynik

maksymalny 88% 100%

(15)

Analiza statystyczna wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

technik geodeta – BD.32

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 100% 100%

Średnia 64,5% 97%

Wynik

minimalny 50% 87%

Wynik

(16)

16 WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE-

Technik obsługi

turystycznej – kwalifikacja TG.15 P

IS E M N Y

P R A K T Y C Z N Y

Etap praktyczny

zdały 22 osoby (92%)

Pr zy st ąp

iło : 24

Pr zy st ąp

iło : 24

Dyplom potwierdzając

y kwalifikacje w zawodzie

otrzymało

22 uczniów

Etap pisemny

zdały 24 osoby (100%)

(17)

Analiza statystyczna wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

technik obsługi turystycznej – TG.15

Miernik ETAP PISEMNY

ETAP

PRAKTYCZNY

Zdawalność 100% 92%

Średnia 81% 89,5%

Wynik

minimalny 55% 62%

Wynik

Figure

Updating...

References

Related subjects :