• Nie Znaleziono Wyników

Dispersion of matter in homogeneous, time-dependent nearly-horizontal flows

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dispersion of matter in homogeneous, time-dependent nearly-horizontal flows"

Copied!
63
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Summary

In this report the dispersion of a solute in a time-dependent nearly-horizontal flo~ is considered. The velocity field is horizontally homogeneou

and non-stratified, but the horizontal velocity vector may rotate in the

vertical. Such Flo~s may occur at sea as caused by tidal action or ~ind. The also occur in shallow lakes where the circulation is caused by wind only. Because of the time-dependent flow the dispersion tensor is time-dependent as well. In the case of instantaneous release of a solute a semi-analytical solution is derived for its spreading. In the case of release at sea it is shovn that the initial behaviour of the concentration iSVfi~ry variable and depends on the instant of release and on the dispersion transverse to the mean velocity. The "Breeveertien" experiment (North Sea) is analyzed in

terms of the theory presented.

In addition similar calculations are made for a dye release experiment executed in a shallow Dutch lake, the IJsselmeer, in which the flow field is generated by wind only. These calculations are hampered by insufficient knowledge about the velocity profiles, both in the vertical and in the horizontal plane.

Finally some attention is payed to the influence of incomplete mixing in the vertical directly after release of the solute.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Recently we have finished a fully resolved direct numerical simulation of a turbulent pipe flow with a bulk Reynolds number of 76,000 on a computational domain which is 18

– maksymalnego przekroczenia odchyłek dopuszczalnych - Spm. Dużą rolę pełni wskaźnik Spm, na podstawie którego tworzy się wykresy koincydencji. Interpretacja

W wyniku tego procesu zmieniają się przesłanki rozumienia tekstu, co jest znaczące także dla przekładu stereotypów, ze względu na to, że stereotyp jest przede

formami sakralnymi, Kasprowicz rozprawiał się z dręczącymi go pytaniami etycznymi, relacją człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem, problemami winy, grzechu, kary i

to ono, wyrażone poprzez „powinien” w normie wtórnej, jest tym elementem, który, według Kelsena, pozwala nam na rozpoznanie jej jako takiej (a nie na przykład jako opi- su),

op. Wątpliwości może budzić argumentacja R. Czarneckiego, Wymiana..., op. 148, która sprowadza się do tego, że „gdyby organ administracji rolnej p.r.n. był związany

Formuła wroga w polskim filmie socrealistycznym (1947-1956).. Na wstępie kilka uwag o charakterze podstawowym, które pozwolą określić obszar rozważań pod względem chronologicznym

Among more than 200 yeast strains tested, gas formation from D-xylose in the classic Durham tube test was observed after 10 days at 25°C with type strains of the yeasts