• Nie Znaleziono Wyników

Ściąga do HTML Na podstawie : http://www.w3schools.com/html/html_quick.asp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ściąga do HTML Na podstawie : http://www.w3schools.com/html/html_quick.asp"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Narzędzia Informatyczne w Językoznawstwie Marcin Junczys-Dowmunt

Ściąga do HTML

Na podstawie : http://www.w3schools.com/html/html_quick.asp

HTML – podstawowy dokument

<html>

<head>

<title>Tytuł dokumentu</title>

</head>

<body>

Widoczny tekst </body>

</html>

Nagłówki

<h1>Największy nagłówek</h1>

<h2> . . . </h2>

<h3> . . . </h3>

<h4> . . . </h4>

<h5> . . . </h5>

<h6>Najmniejszy nagłówek</h6>

Elementy tekstu

<p>To jest akapit</p>

<br /> (załamanie wiersza)

<hr /> (pozioma linia)

<pre>Tekst preformatowany</pre>

Style logiczne

<em>tekst uwypuklony</em>

<strong>tekst pogrubiony</strong>

<code>Kod komputerowy</code>

Style fizyczne

<b>Tekst pogrubiony</b>

<i>Tekst napisany kursywą</i>

Odsyłacze, Obrazki

<a href="http://www.example.com/">to jest odsyłacz</a>

<a href="http://www.example.com/"><img src="URL" alt="tekst alternatywny"></a>

<a href="mailto:webmaster@example.com">

Wyślij maila</a>

Kotwice:

<a name="tips">Przydatne porady</a>

<a href="#tips">Skocz do porad</a>

Lista nieuporządkowana

<ul>

<li>pierwszy element</li>

<li>drugi element</li>

</ul>

Lista uporządkowana

<ol>

<li>pierwszy element</li>

<li>drugi element</li>

</ol>

Lista definicji

<dl>

<dt>pierwszy wyraz</dt>

<dd>definicja</dd>

<dt>drugi wyraz</dt>

<dd>definicja</dd>

</dl>

Tabele

<table border="1">

<tr>

<th>nagłówek</th>

<th>nagłówek</th>

</tr>

<tr>

<td>tekst</td>

<td>tekst</td>

</tr>

</table>

Formularze

<form

action="http://www.example.com/test.asp"

method="post/get">

<input type="text" name="lastname"

value="Nixon" size="30" maxlength="50">

<input type="password">

<input type="checkbox"

checked="checked">

<input type="radio" checked="checked">

<input type="submit">

<input type="reset">

<input type="hidden">

<select>

<option>jabłka

<option selected="selected">banany

(2)

Narzędzia Informatyczne w Językoznawstwie Marcin Junczys-Dowmunt

<option>czereśnie

</select>

<textarea name="Comment" rows="60"

cols="20"></textarea>

</form>

Encje

&lt; to to samo co <

&gt; to to samo co >

&#169; to to samo co ©

Inne elementy

<!-- to jest komentarz -->

<blockquote>

Tekst cytowany.

</blockquote>

<address>

Adres 1<br>

Adres 2<br>

City<br>

</address>

Przykładowy dokument XHTML 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl">

<head>

<title>Przykładowy dokument XHTML 1.0</title>

</head>

<body>

<h1>Witaj Świecie!</h1>

<p>To jest prosty przykładowy dokument <strong>XHTML 1.0</strong>, na podstawie którego możemy budować coraz to bardziej złożone dokumenty.</p>

<p>Należy się zawsze stosować do podstawowych zasad tworzenie stron XHTML</p>

<p>Niektóre z nich to:</p>

<ul>

<li>Znaczniki XHTML piszemy <em>małymi</em> literami</li>

<li><em>Każdy</em> znacznik musi zostać zamknięty</li>

<li>atrybuty należy ująć w cudzysłów</li>

<li> ... </li>

</ul>

</body>

</html>

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapisz zdjęcie w katalogu HTML (który utworzyłeś w kroku 1, w tym katalogu powinien również znajdować plik index.html) pod nazwą pasma z rozszerzeniem jpg, a

– Defined as combo boxes, with the size attribute defining the number of displayed items.

dużych szans Zamoyski przegrał, gdyż stronnictwo chłopskie reprezentowane przez Wincentego Witosa nie zagłosowało na niego tylko dlatego, że był ziemianinem.. Swoją

W pasku Menu mają być linki do poszczególnych stron (stworzonych), natomiast w sekcji Linki do stron zewnętrznych mają się znajdować 3 odnośniki

 na pustej stronie stwórz prosty kalkulator, w którym podajemy dwie liczby, a następnie, po kliknięciu w odpowiednie pola, kalkulator będzie podawał sumę, różnicę, iloczyn

Natomiast zamiast: &#34;opis odsyłacza&#34;, należy wpisać krótki tekst, który pojawi się na ekranie i po kliknięciu którego nastąpi przejście do podanej podstrony (adres

UWAGA : Wszystkie pola tego typu, które dotyczą tego samego pytania, powinny nosić taką samą nazwę! Dodatkowo atrybut value=&#34;...&#34; jest tutaj absolutnie konieczny - musi

Tam też znajdziecie wykresy tych funkcji z omówionymi