• Nie Znaleziono Wyników

Lista podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lista podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Lista

podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego w Zespole Szkół Sportowych roku szkolnym 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA

EDUKACA WCZSNOSZKOLNA

KLASA I

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Edukacja

wczesnoszkolna

OTO JA Podręcznik polonistyczno – społeczny – cz. 1,2 Klasa 1 OTO JA Podręcznik matematyczno –przyrodniczy – cz.1,2 Klasa 1 OTO JA Pakiet edukacyjny oraz uzupełniający Klasa 1

praca zbiorowa MAC 803/1/2017

Język angielski

Tiger & Friends 1 Książka ucznia

Tiger & Friends 1 Zeszyt ćwiczeń Carol Read, Mark Ormerod,

Magdalena Kondro

Macmillan

Education 1051/1/2019

Religia

Poznaję Boży świat Jedność AZ-11-01/10-PO-

1/11

KLASA II

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Edukacja

wczesnoszkolna

OTO JA Podręcznik polonistyczno – społeczny – cz. 1,2 Klasa 2 OTO JA Podręcznik matematyczno –przyrodniczy – cz.1,2 Klasa 2 OTO JA Pakiet edukacyjny oraz uzupełniający Klasa 2

praca zbiorowa MAC 803/2/2018

Język angielski

Explore Treetops Podręcznik dla klasy II Explore Treetops Zeszyt ćwiczeń dla klasy II

Sarah Howell i Lisa Kester- Dodgson

Oxford University Press

786/2/2017

(2)

Religia

Klasa 2 Kochamy Pana Jezusa red. W. Kubik WAM AZ-12-01/10-KR- 1/12

KLASA III

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Edukacja

wczesnoszkolna

OTO JA Podręcznik polonistyczno – społeczny – cz. 1,2 Klasa 3 OTO JA Podręcznik matematyczno –przyrodniczy – cz.1,2 Klasa 3 OTO JA Pakiet edukacyjny oraz uzupełniający Klasa 3

praca zbiorowa MAC 803/3/2019

Język angielski

Explore Treetops Podręcznik dla klasy III Explore Treetops Zeszyt ćwiczeń dla klasy III

Sarah Howell i Lisa Kester- Dodgson

Oxford University Press

786/3/2018

Religia

Klasa 3 Przyjmujemy Pana Jezusa W. Kubik WAM AZ-12-01/10-KR-

1/13

II ETAP EDUKACYJNY KLASA IV

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski

Nowe Słowa na start! 4. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022

Nowe Słowa na start! 4. Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Praca zbiorowa

NOWA ERA 907/1/2017

Język angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

NOWA ERA 837/1/2017

(3)

Muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/1/2017

Plastyka

Do dzieła Podręcznik do plastyki dla klas czwartej szkoły podstawowej

J. Lukas, K. Onak NOWA ERA 903/1/2017

Historia

Wczoraj i dziś Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły

podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-

Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA 877/1/2020/z1

Przyroda

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Edycja 2020-2022

Tajemnice przyrody. Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

F.Szlajfer, M. Marko-Worłowska,J.Stawarz U.Moździerz, J.Golanko,J. Stawarz, I.Wróbel

NOWA ERA 863/2019/z1

Matematyka

Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, część 1 i 2

Matematyka z kluczem Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Braun, A.Mańkowska, M. Paszyńska K.Gałązka, H.Jakubowska, T.Kruszewska S.Lisowska, K.Mostowski, W.Paczesna, M.Wysocka.

M. Braun, A.Mańkowska, M. Paszyńska

NOWA ERA 875/1/2017

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

L. Łabecki, M. Łabecka NOWA ERA 295/1/2017

Informatyka

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Lubię to!Nowa edycja 2020-2022

Michał Kęska NOWA ERA 847/1/2020/z1

Religia

Zaproszeni przez Boga W. Kubik WAM AZ-21-01/10-KR-

2/12

(4)

KLASA V

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Numer ewidencyjny

w wykazie MEN

Język polski

Nowe Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowe Słowa na start! 5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter,

NOWA ERA 907/2/2018

Język angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

NOWA ERA 837/2/2018

Muzyka

Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/2/2018

Plastyka

Do dzieła Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak NOWA ERA 903/2/2018

Historia

Wczoraj i dziś Klasa 5 Podręcznik do historii dla szkoły

podstawowej Grzegorz Wojciechowski NOWA ERA 877/2/2018

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły

podstawowej Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz

Rachwał, Roman Malarz

NOWA ERA 906/1/2018

Biologia

Puls życia. Klasa 5 Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Puls życia. Klasa 5 Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

NOWA ERA 844/1/2018

(5)

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 5, część 1, 2. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Matematyka z kluczem. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

NOWA ERA 875/2/2018

Informatyka

Lubię to Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska NOWA ERA 847/2/2018

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka NOWA ERA 295/2/2018

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20

KLASA VI

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Nr dopuszczenia/

rok dopuszczenia

Język polski

Nowe Słowa na start! kl. 6, Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe

Nowe Słowa na start ! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter

NOWA ERA

907/3/2019

Język angielski

Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

NOWA ERA 837/3/2019

Muzyka

Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/3/2019

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak NOWA ERA 903/3/2018

(6)

Historia

Wczoraj i dziś Klasa 6 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej+

zeszyt ćwiczeń Bogumiła Olszewska, Wiesława

Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

NOWA ERA 877/3/2019

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły

podstawowej Tomasz Rachwał, Roman Malarz,

Dawid Szczypiński

NOWA ERA 906/2/2019

Biologia

Puls życia. Klasa 6 Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Puls życia. Klasa 6 Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz NOWA ERA 844/2/2019

Matematyka

Matematyka z kluczem. Klasa 6, część 1, 2. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej

Matematyka z kluczem. Klasa 6. Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla szkoły podstawowej

Matematyka z kluczem. Klasa 6. Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka

Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

NOWA ERA 875/3/2019

Technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka NOWA ERA 295/3/2019

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska NOWA ERA 847/3/2018

Religia

Przemienieni przez Boga red. W. Kubik WAM AZ-23-01/10-KR-

1/14

KLASA VII

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski NOWE Słowa na start! 7 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa edycja 2020-2022

NOWE Słowa na start! 7 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy

Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter, Katarzyna Łęka, Joanna Krzemińska, Joanna Kostrzewa, Natalia Bielawska Joanna Kościerzyńska, Małgorzata

NOWA ERA

907/4/2020

(7)

Gorzałczyńska-Mróz

Język angielski Teen Explorer New Podręcznik do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Teen Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Angela Bandis, Diana Shotton, Katrina Golmer

Phillip McElmuray

NOWA ERA

837/4/2020/z1

Język niemiecki DEUTSCHTOUR FIT Podręcznik kl. 7 Nowa Edycja 2020-

DEUTSCHTOUR FIT Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak - Walewska,

Małgorzata Kosacka, Ewa Kościelniak- Walewska

NOWA ERA

1096/1/2020

Muzyka Lekcja muzyki Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły

podstawowej Monika Gromek, Grażyna Kilbach NOWA ERA 852/4/2020/z1

Plastyka Do dzieła Podręcznik do plastyki dla klas siódmej szkoły podstawowej Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak, NOWA ERA 903/4/2017

Historia Wczoraj i dziś Klasa 7 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej Wczoraj i dziś Klasa 7 Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły

podstawowej Nowa edycja 2020-2022

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz, Jarosław KłaczkowEwa Fuks, Iwona Janicka, Katarzyna Panimasz

NOWA ERA

877/4/2020/z1

Geografia Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły

podstawowej Nowa edycja 2020-2022 Roman Malarz, Mariusz Szubert NOWA ERA 906/3/2019/z1

Biologia Puls życia. Klasa 7 Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły

podstawowej Małgorzata Jefimow NOWA ERA 844/4/2020/z1

Chemia Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły

podstawowej Nowa edycja 2020-2022 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria

Litwinl NOWA ERA

785/1/2017

Fizyka Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły

podstawowej Grażyna Francuz-Ornat, Teresa

Kulawik, Maria Nowotny- Różańska, Bartłomiej Piotrowski

NOWA ERA

885/1/2017

Matematyka Klasa 7 Matematyka z kluczem Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022

Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020-2022

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa

Szmytkiewicz, Karolina Wej Jerzy Janowicz

NOWA ERA 875/4/2020/z1

(8)

Informatyka Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Lubię to! Nowa edycja 2020-2022 Grażyna Koba NOWA ERA 847/4/2020/z1

Religia

Szukam Was red. W. Kubik WAM AZ-31-01/10-KR-

1/11

KLASA VIII

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca

Numer ewidencyjny w wykazie MEN

Język polski NOWE Słowa na start! 8 Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

NOWE Słowa na start! 8 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter

NOWA ERA

907/5/2018

Język angielski Teen Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Teen Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Angela Bandis, Diana Shotton Phillip McElmuray

NOWA ERA

837/5/2018

Język niemiecki Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawow

Ewa Kościelniak - Walewska,

Małgorzata Kosacka NOWA ERA

838/2/2018

Historia Wczoraj i dziś Klasa 8 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej Wczoraj i dziś Klasa 8 Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły

podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Krzysztof Jurek, Katarzyna Panimasz, Elżbieta Paprocka

NOWA ERA

877/5/2018

Wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły

podstawowej Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,

Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

NOWA ERA

874/2017

Geografia Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły

podstawowej Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński NOWA ERA 906/4/2018

Biologia Puls życia. Klasa 8 Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, 844/3/2018

(9)

Chemia Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły

podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria

Litwin NOWA ERA

785/2/2018

Fizyka Spotkania z fizyką Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły

podstawowej Grażyna Francuz-Ornat, Teresa

Kulawik, Maria Nowotny- Różańska Bartłomiej Piotrowski

NOWA ERA

885/2/2018

Matematyka Matematyka z kluczem Podręcznik, kl. 8,

Matematyka z kluczem. Klasa 8. Zbiór zadań do matematyki dla szkoły podstawowej

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy

Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej Jerzy Janowicz

NOWA ERA 875/5/2018

Informatyka Lubię to Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba NOWA ERA 847/5/2018

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla

bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej Jarosław Słoma NOWA ERA 846/2017

Religia

Jestem z Wami red. W. Kubik WAM AZ-32-01/10-KR-

3/12

Cytaty

Powiązane dokumenty

Obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których uczeń nie jest w stanie zrozumieć kolejnych zagadnień omawianych podczas lekcji i

Nie opanował wiadomości i umiejętności określanych w podstawie programowej, koniecznych do dalszego kształcenia, nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym

Matematyka z kluczem Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej (nowe wydanie). Matematyka z kluczem Zbiór zadań dla klasy piątej szkoły

Język angielski Junior Explorer Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.. Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy

Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.. Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik,

Junior Explorer Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.. Mrozik,

4 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. SP11/08/2017

Zapewnia szkoła Chemia Chemia Nowej Ery.. Podręcznik