• Nie Znaleziono Wyników

STEREOMETRIA - zadania Zad.1 W sześcian o krawędzi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "STEREOMETRIA - zadania Zad.1 W sześcian o krawędzi"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

STEREOMETRIA - zadania

Zad.1 W sześcian o krawędzi  wpisano kulę. Oblicz  i  w tej kuli.

Zad.2 Na sześcianie o krawędzi  opisano kulę. Oblicz  i .

Zad.3 Wysokość walca ma długość 16 cm, a promień podstawy   17 . Walec ten przecięto płaszczyzną równoległą do osi i otrzymano w przekroju kwadrat. Oblicz odległość tego przekroju od osi walca.

Zad. 4 Wysokość walca ma 16cm długości, a promień podstawy 25cm. Oblicz pole przekroju równoległego do osi walca poprowadzonej od niej w odległości 24cm.

Zad.5 Równolegle do osi walca poprowadzono płaszczyzną wyznaczającą na podstawach tego walca cięciwy, którym odpowiadają kątowi środkowe miary

. Odległość osi walca od płaszczyzny wynosi 2cm, a wysokość walca ma długość 9cm. Oblicz pole przekroju.

Zad.6 W walec o wysokości wpisany jest stożek w ten sposób, że podstawa stożka jest podstawą walca, a wierzchołek stożka jest środkiem drugiej podstawy walca. Pole boczne - stożka i walca są równe. Oblicz objętość -  stożka i miarę kąta rozwarcia stożka.

Zad.7 Ile procent objętości -  stożka stanowi objętość górnej jego części odciętej płaszczyzną równoległą do podstawy przechodzącej przez punkt leżący na wysokości stożka w odległości 

od wierzchołka stożka.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Powtórzyć wiadomości o

das Osterfest – Wielkanoc die Osterei- pisanka der Osterhase - zając wielkanocny das Osterlamm - baranek wielkanocny der Ostermontag - Poniedziałek Wielkanocny

[r]

(5pkt/80pkt) Napisać wzór na obecną wartość 20-letniej renty życiowej, która płaci na koniec każdego z 10 pierwszych lat 3 jp oraz 4 jp na koniec każdego z kolejnych 10

Wyznacz wysokość raty przy założeniu rocznej nominalnej stopy procentowej z kapitalizacją miesięczną 12% oraz wysokość długu, jaki pozostanie mu do spłacenia w wieku 40 lat..

Trzewiczki – wędrowniczki raźno maszerują alejką przed siebie do głazu Trzech Mędrców Świata, gdzie przestrzeń rozszerza się na kształt prostokąta. Dwunasta gwiazdka

Wystarczy zatem jeden indeks (i jedna pętla. % for) do sprawdzenia

Przecięcie stożka płaszczyzną π nieprzechodzącą przez wierzchołek

Ponieważ ten wielomian ma współczynniki całkowite i współczynnik przy najwyższej potędze jest 1 to pierwiastek tego wielomianu byłby liczbą całkowitą, który

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..

Wyznacz wyraz ogólny ciągu arytmetycznego wiedząc, że suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu wynosi -6 natomiast suma wyrazu szóstego i siódmego wynosi 23...

Obliczyć początkowy i końcowy stopień suchości, objętość właściwą początkową i końcową, zmianę entropii właściwej i pracę techniczną wykonaną przez

Zad 4 Zmodyfikuj pracę układu z zadania 4 tak aby po uruchomieniu silnika w dowolnym kierunku można było przerwać jego pracę wciskając przycisk sterowniczy dla przeciwnego

c) Ile krawędzi ma poniższy ostrosłup.. Ściany boczne b) ostrosłup o podstawie trójkąta ma …… ściany boczne. Zad.4 Ostrosłupy są na

Zad 1) Z jaką siłą przyciągają się proton i elektron, składające się na atom wodoru, gdy odległośd między nimi wynosi ? Porównaj otrzymaną wartośd siły

Akt notarialny do spółki dołącza nowy udziałowiec wnosząc aporty rzeczowe: Nieruchomość pod wynajem 450 000 oraz samochód osobowy o wartości początkowej 60 000 i zużyciu 15

W latach 2001-2007 przeprowadzono badania analizując dochody ludności (tys.zł) i dług publiczny państwa w przeliczeniu na jednego mieszkańca (tys. b)

Nieruchomość pod wynajem 450 000 oraz samochód osobowy o wartości początkowej 60 000 i zużyciu 15 000 zł / wartość rynkowa pojazdu 50 000/1. 5.W wyniku pożaru zniszczeniu

Akt notarialny do spółki dołącza nowy udziałowiec wnosząc aporty rzeczowe: Nieruchomość pod wynajem 450 000 oraz samochód osobowy o wartości początkowej 60 000 i zużyciu 15

Większośc moich zastrzeżeń dotyczy sposobu przedstawienia rozwiązań.. Uznałem, że nie ma powodu szczegółowego

Podaj okre´ slenie bazy i wymiaru

Podaj (w odpowiedniej kolejno´ sci) definicje: cia la; cia la liczb zespolonych; przestrzeni liniowej; podprzestrzeni przestrzeni liniowej; uk ladu r´ owna´ n liniowych;

[r]