Koszalin, ul. Chałubińskiego 7

Pełen tekst

(1)

Kontakt: Koszalin, 23 listopada 2010 r.

Centrala (094) 34 – 88 - 400

Sekretariat (094) 34 – 88 – 151

Dyrektor (094) 34 – 88 – 102

Dział Jakości i Marketingu (094) 34 – 88 – 380

Fax (094) 34 – 88 – 103

e-mail: ewelina@swk.med.pl

http www.swk.med.pl

znak pisma: TP-231/1/PN/301/2010

Do:

Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego nr TP–231/1/PN/301/2010 – materiały opatrunkowe

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. z 2010 r.

Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.), niniejszym informuję o dokonaniu następującej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający w załączniku nr 2 i załączniku nr 4 do SIWZ dokonuje następującej modyfikacji:

1. Załącznik nr 2 i nr 4 do SIWZ - Zamawiający wydziela z zadania nr 3 (Rękawy opatrunkowe, opaski gipsowe szybkowiąŜące) – poz. 6 i 7 (Opaski gipsowe szybkowiąŜące - czas wiązania do 3 min.) do osobnego zadania nr 15.

2. Załącznik nr 2 i nr 4 do SIWZ - Zamawiający wydziela z zadania nr 8 (Bardzo chłonne podkłady, podkłady podgipsowe syntetyczne) – poz. 3 i 4 (Podkłady podgipsowe syntetyczne) do osobnego zadania nr 16.

W załączeniu:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania nr 3, 15, 8, 16;

2. Formularz ofertowy dotyczący zadania nr 3, 15, 8, 16.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do 29.11.2010 do godziny

10:00. Otwarcie ofert odbędzie się o godzinie 12:00.

(2)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

ZADANIE NR 3

RĘKAWY OPATRUNKOWE I OPASKI GIPSOWE

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/

rozmiar Potwierdzenie Producent, nazwa handlowa, nr kat.

1.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr 1 lub Codofix Plus Nr1 lub równowaŜny)

Tak

2.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr 2 lub Codofix Plus Nr 2 lub równowaŜny)

Tak

3.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr 3 lub Codofix Plus Nr 3 lub równowaŜny)

Tak

4.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stula Nr4 lub Codofix Plus Nr 4 lub równowaŜny),

Tak

5.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr 5 lub Codofix Plus Nr 5 lub równowaŜny)

Tak

6. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania 3 - 5min.) 3m x 8cm

7. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania 3 - 5min.) 3m x 10cm

8 Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania 3 - 5min.) 3m x 12cm

9 Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania 3 - 5min.) 3m x 15cm

10.

Parametry wymagane poz. 6-9:

− minimalne utraty gipsu podczas moczenia i nakładania

− brak efektu pękania i kruszenia

− podłoŜe wykonane z bawełnianej gazy

− optymalny czas modelowania

− opakowania odporne na wilgoć

− w procesie wiązania nie moŜe wydzielać duŜych ilości ciepła, by nie poparzyć pacjenta

− zawartość gipsu w opasce min. 93%-95%

potwierdzona dokumentami

Tak

ZADANIE NR 15 OPASKI GIPSOWE

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/

rozmiar Potwierdzenie Producent, nazwa handlowa, nr kat.

1. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania do 3 min.) 3m x 8cm

2. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas

wiązania do 3 min.) 3m x 10cm

12.

Parametry wymagane poz. 1-2:

− minimalne utraty gipsu podczas moczenia i nakładania

− brak efektu pękania i kruszenia

− podłoŜe wykonane z bawełnianej gazy

− optymalny czas modelowania

Tak

(3)

ZADANIE 8

BARDZO CHŁONNE PODKŁADY

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/

rozmiar Potwierdzenie Producent, nazwa handlowa, nr kat.

1. Bardzo chłonne podkłady z wkładem

celulozowym i folią 40cmx60cm

2. Bardzo chłonne podkłady z wkładem

celulozowym i folią 60cmx90cm

ZADANIE 16

PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wymóg graniczny/

rozmiar Potwierdzenie Producent, nazwa handlowa, nr kat.

1. Podkłady podgipsowe syntetyczne 3m x 10cm 2. Podkłady podgipsowe syntetyczne 3m x 15cm

(4)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR 3

RĘKAWY OPATRUNKOWE I OPASKI GIPSOWE

cena jednostkowa wartość

lp. przedmiot zamówienia wymiary nr kat. j.m. ilość

netto VAT

% brutto netto brutto 1.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr1 lub Codofix Plus Nr 1 lub równowaŜny)

-

m.b. 375

2.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr2 lub Codofix Plus Nr 2 lub równowaŜny)

-

m.b. 1000

3.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr3 lub Codofix Plus Nr 3 lub równowaŜny)

-

m.b. 4000

4.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr4 lub Codofix Plus Nr4 lub równowaŜny)

-

m.b. 2 000

5.

Rękaw opatrunkowy, o bardzo duŜej elastyczności, bez duŜej siły powracania do stanu poprzedniego (typu Stulpa Nr5 lub Codofix Plus Nr5 lub równowaŜny),

-

m.b. 1000

6. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 8cm szt. 500

7. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 10cm szt. 6 000

8. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 12cm szt. 3 000

9. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 15cm szt. 16 000

RAZEM

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:

...

(5)

FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR 15 OPASKI GIPSOWE

cena jednostkowa wartość

lp. przedmiot zamówienia wymiary nr kat. j.m. ilość

netto VAT

% brutto netto brutto

1. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania do 3 min.) 3m x 8cm szt. 500

2. Opaska gipsowa szybkowiąŜąca (czas wiązania do 3 min.) 3m x 10cm szt. 1000

RAZEM

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:

...

PODPIS WYKONAWCY

ZADANIE NR 8

BARDZO CHŁONNE PODKŁADY

cena jednostkowa wartość

lp. przedmiot zamówienia wymiary nr kat. j.m. ilość

netto VAT

% brutto netto brutto

1. Bardzo chłonne podkłady z wkładem celulozowym i folią 40cmx60cm szt 1 300

2. Bardzo chłonne podkłady z wkładem celulozowym i folią 60cmx90cm szt 15 000

RAZEM

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:

...

PODPIS WYKONAWCY

(6)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZADANIE NR 16

PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE

cena jednostkowa wartość

lp. przedmiot zamówienia wymiary nr kat. j.m. ilość

netto VAT

% brutto netto brutto

1. Podkłady podgipsowe syntetyczne 3m x 10cm szt. 4000

2. Podkłady podgipsowe syntetyczne 3m x 15cm szt. 6000

RAZEM

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO SŁOWNIE:

...

PODPIS WYKONAWCY

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :