• Nie Znaleziono Wyników

Lekcja Temat: Jak sporządzić notatkę? Cele lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Lekcja Temat: Jak sporządzić notatkę? Cele lekcji:"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Lekcja

Temat: Jak sporządzić notatkę?

Cele lekcji:

- wiesz, co to jest notatka - wymieniasz cechy notatki

- znasz sposoby sporządzania notatek

1. Temat znajduje się na stronie 79-81. Uważnie przeczytaj informacje o notatce.

Warto robić notatki, aby szybciej i łatwiej zapamiętywać wiadomości.

Cechy notatki: krótka, zawiera najważniejsze informacje, czytelna, kolorowa.

Rodzaje notatek znajdują się w podręczniku s. 79-81.

Notatka może być w formie: (do zeszytu) - krótkiego opisu (tekstu)

- wyliczenia w punktach - schematu

- tabeli

Przykładowa notatka o notatce w formie schematu  (do zeszytu)

proste zdania

krótka

czytelna

zawiera najważniejsze informacje kolorowa

cechy notatki

(2)

2. Zapisz w zeszycie notatkę w punktach, w której zanotujesz twoje przygotowania do świąt.

3. Przerysuj do zeszytu tabelę i zapisz w niej najważniejsze informacje dotyczące dwóch dowolnych obrazów zamieszczonych w podręczniku. Obrazy znajdują się na początku każdego rozdziału.

Tytuł Autor Data powstania Moja opinia

(czy obraz się podoba?)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Dowiesz się, jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka.. Poznasz sposoby

Widma powstałe na skutek promieniowania wysyłanego (emitowanego) przez ciała pobudzone do świecenia nazywamy widmami emisyjnymi (ciągłe i liniowe). Widmem absorpcyjnym nazywamy

Podczas Mszy Świętej, w liturgii słowa, wielokrotnie wsłuchujemy się w Słowo Boże. Przeczytaj ze strony 92 informacje o pięciu częściach

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.. Bóg z Boga, Światłość

Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i jedynym Pośrednikiem między nami a Panem Bogiem.. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie wprowadził pokój między Bogiem

Osiem błogosławieństw* «Błogosławieni ubodzy w duchu*, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesłać na adres stachuraa.zsstaszkowka@gmail.com czas do

Inne pierwiastki mogą mieć różne wartościowości i tworzyć jeden lub więcej tlenków (litowce, berylowce,. fluor mają tylko jedną