• Nie Znaleziono Wyników

Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Finansowanie rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w regionalnych programach operacyjnych w perspektywach finansowych Unii Europejskiej w latach 2007–2013 i 2014–2020"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Za ich pomocą możliwe jest przećwiczenie w praktyce tego, co podczas edukacji medialnej uczeń poznaje w teorii; ponadto – co wydaje się jeszcze ważniejsze – w

W przypadku tego przestęp- stwa kara pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia stanowiła nie tylko absolut- nie dominujący typ reakcji, ale wymierzane kary były też

Odbudowa zasady bezpieczeństwa obrotu w ramach dynamicznej ewolucji zasad prawa cywilnego okresu III RP stanowi wyraz dążenia przez polskiego ustawodawcę do

W podsumowaniu stwierdzić należy, że właściwe sformułowanie, prawidło- wa interpretacja oraz skuteczne stosowanie określonych norm przez międzyna- rodowe, wspólnotowe i

Trzeba tu zaznaczyc´, z˙e kult Napoleona I u wie˛kszos´ci Polaków na emigracji we Francji był duz˙y, takz˙e u demokratów, a spote˛gowało go jeszcze pojawienie sie˛ Napoleona

Ta ostatnia roz­ prawa, podejmująca temat z pogranicza plastyki i literatury (co ostatnio przycią­ ga wielu historyków sztuki), też ma swoje analogie: nie tylko

Kolejne z´ródło dla badan´ stanowi tom wydany przez ks. Antoniego Brzezin´skiego zatytułowany Kartki z z˙ycia modlitwy. Pre- zentuje ono zestaw argumentów ze strony dwu

Ten prosty model pokazuje, że epidemia rozprzestrzenia się szybko dzięki zamkniętości społeczności, gdy zasadne jest założenie, że nie można się wyleczyć