• Nie Znaleziono Wyników

Od Redakcji : [Kontynuując działy "Zagadnień i prądów" oraz "Zagadnień współczesnej epoki i przeobrażeń kultury"]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Od Redakcji : [Kontynuując działy "Zagadnień i prądów" oraz "Zagadnień współczesnej epoki i przeobrażeń kultury"]"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Od Redakcji : [Kontynuując działy

"Zagadnień i prądów" oraz

"Zagadnień współczesnej epoki i

przeobrażeń kultury"]

Przegląd Socjologiczny Sociological Review 10, 380

(2)

380 JÓZEF CHAŁASIŃSKI

interpretacji naszego doświadczenia historycznego. Wiadomo, że do tego wniosku dochodzą ludzie różniący się w poglądach na szczegóły mecha­ nizmu historii. Nie oznacza to również przyjęcia identycznego ustroju społecznego dla wszystkich krajów. Wyklucza to jednak możliwość ugody z siłami reakcji i zakłada konieczność przeobrażeń ustrojowych w duchu sprawiedliwości społecznej.

Polska weszła na szlak budowy nowego ustroju społecznego. Dumni jesteśmy z naszych osiągnięć na polu gospodarczym, społecznym i kul­ turalnym. Tak samo jak dumni jesteśmy z naszej starej europejskiej kul­ tury. Świadomi również jesteśmy tego, że, budując nowe społeczeństwo, rozwiązujemy nie tylko własne problemy historyczne, lecz również pro­ blemy Europy.

Z drugiej strony świadomi jesteśmy tego, jak bardzo nasze wysiłki i nasze drogi realizacji zależne są od współpracy wszystkich narodów europejskich. Do historycznej istoty narodu należy nie tylko to, że jest wspólnotą, lecz także to, że jest zbiorową jednostką bardziej ogólnej wspólnoty kulturalnej europejskiej i światowej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nie wykonuj ucisków klatki piersiowej tylko udaj ,że wykonujesz!!. Ćwiczenia z uciskiem klatki będziemy wykonywać

2) In der Offenbarung des Johannes findet man keine besonderen chris- tologischen Entwicklungen. Es wird eine schon entwickelte Christologie vorausgesetzt. Beim Menschensohn,

Ta właśnie pozyc j a bilansów banków - zobowiązania wobec sektora niefinansowego, zawiera depozyty gospodarstw domowych (67,6% ogółu zobowiązań w 2004 r.) oraz depozyty

Ni- niejsza analiza skupi się więc jedynie na działalności misji OBWE w Bośni i Hercegowinie (BiH) w zakresie budowy standardów ochrony praw człowieka, a w

In a research team (chair of Real Estate Management) managing property of higher education institutions is assessed from many different perspectives: from accommodating

Not only are the results important for selection of locations for future CCS projects, but they also serve to assess the proposed workflow, showing that reservoir structure,

Zajęcia rozszerzające, przygotowujące do pracy w Policji w lutym odbywały się poza stałym miejscem do realizacji programu. Uczniowie w ramach przygotowań do Turnieju