• Nie Znaleziono Wyników

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W POSTĘPOWANIU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W POSTĘPOWANIU"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Zabrze, dn. 10.02.2021r ul. M. Curie-Skłodowskiej 10

41-800 Zabrze DZP/27PN/2020

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. UMOWA RAMOWA na dostawę Leków do programów lekowych dla pacjentów prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. Nr sprawy DZP/27PN/2020

Zamawiający informuje, że w dniu 10.02.2021r., o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 20 793 564,43 zł brutto, 19 253 300,40 zł netto w tym:

Pakiet nr 1 – 2 786 664,00zł netto, 3 009 597,12zł brutto, Pakiet nr 2 – 1 015 989,00zł netto, 1 097 268,12zł brutto, Pakiet nr 3 – 3 586 923,00zł netto, 3 873 876,84zł brutto, Pakiet nr 4 – 796 362,00zł netto, 860 070,96zł brutto, Pakiet nr 5 – 195 207,60zł netto, 210 824,21zł brutto, Pakiet nr 6 – 175 000,00zł netto, 189 000,00zł brutto, Pakiet nr 7 – 201 532,50zł netto, 217 655,10zł brutto, Pakiet nr 8 – 648 146,80zł netto, 699 998,54zł brutto, Pakiet nr 9 – 1 724 800,00zł netto, 1 862 784,00zł brutto, Pakiet nr 10 – 1 795 350,00zł netto, 1 938 978,00zł brutto, Pakiet nr 11 – 181 545,00 zł netto, 196 068,60zł brutto, Pakiet nr 12 – 1 236 312,00zł netto, 1 335 216,96zł brutto, Pakiet nr 13 – 1 644 300,00zł netto, 1 775 844,00zł brutto, Pakiet nr 14 – 584 055,00zł netto, 630 779,40zł brutto, Pakiet nr 15 – 138 736,00zł netto, 149 834,88zł brutto, Pakiet nr 16 – 1 560 000,00zł netto, 1 684 800,00zł brutto, Pakiet nr 17 – 982 377,50zł netto, 1 060 967,70zł brutto,

OFERTA NR 1 AbbVie Sp. z o.o.

Ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Pakiet nr 3– RISANKIZUMAB cena jednostkowa netto: 7 970,94 zł cena jednostkowa brutto: 8 608,94 zł

Maksymalna wartość dla 450 opakowań RISANKIZUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 3 586 923,00 zł Wartość brutto: 3 873 876,84 zł

Termin realizacji zamówienia: 48 godzin

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

(2)

OFERTA NR 2

Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.

Ul. Iłżecka 24 02-135 Warszawa

Pakiet nr 4 - GUSELKUMAB cena jednostkowa netto: 6 144,77 zł cena jednostkowa brutto: 6 636,35 zł

Maksymalna wartość dla 120 opakowań GUSELKUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 737 372,40 zł Wartość brutto: 796 362,19 zł

Termin realizacji zamówienia: 72 godziny

Pakiet nr 9 - USTEKINUMAB cena jednostkowa netto: 6 239,47 zł cena jednostkowa brutto: 6 738,63 zł

Maksymalna wartość dla 200 opakowań USTEKINUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 1 247 894,00 zł Wartość brutto: 1 347 725,52 zł

Termin realizacji zamówienia: 72 godziny

Pakiet nr 16 - SELEKSYPAG cena jednostkowa netto: 12 169,50 zł cena jednostkowa brutto: 13 143,06 zł

Maksymalna wartość dla 120 opakowań– SELEKSYPAG oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 1 460 340,00 zł Wartość brutto: 1 577 167,20 zł

Termin realizacji zamówienia: 72 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 3

FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Pakiet nr 2 - ADALIMUMAB cena jednostkowa netto: 293,00 *zł cena jednostkowa brutto: 316,44* zł

* Za opakowanie 2 szt. zgodnie z dopuszczeniem odpowiedziami z dnia 21.01.2021 r.

Maksymalna wartość dla 2 600 amp-strzyk lub wstrzykiwaczy ADALIMUMAB oszacowana na okres

(3)

24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 380 900,00 zł Wartość brutto: 411 372,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 4 Konsorcjum Firm URTICA Sp z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

Ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Pakiet nr 1 – SEKUKINUMAB cena jednostkowa netto: 2 880,71 zł cena jednostkowa brutto: 3 111,17 zł

Maksymalna wartość dla 800 opakowań - SEKUKINUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 2 304 568,00 zł Wartość brutto: 2 488 933,44 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 5 – GOLIMUMAB cena jednostkowa netto: 2 695,61 zł cena jednostkowa brutto: 2 911,26 zł

Maksymalna wartość dla 70 opakowań GOLIMUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 188 692,70 zł Wartość brutto: 203 788,12 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 7 - OMALIZUMAB cena jednostkowa netto: 1 330,11 zł cena jednostkowa brutto: 1 436,52 zł

Maksymalna wartość dla 150 opakowań OMALIZUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 199 516,50 zł Wartość brutto: 215 477,82 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 8 – IKSEKIZUMAB cena jednostkowa netto: 4 398,14 zł cena jednostkowa brutto: 4 749,99 zł

(4)

Maksymalna wartość dla 140 opakowań IKSEKIZUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 615 739,60 zł Wartość brutto: 664 998,77 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 10 – RIOCIGUAT cena jednostkowa netto: 3 590,70 zł cena jednostkowa brutto: 3 877,96 zł

Maksymalna wartość dla 500 opakowań - RIOCIGUAT oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 1 795 350,00 zł Wartość brutto: 1 938 978,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 14 - ILOPROST

cena jednostkowa netto: 1 298,76 zł cena jednostkowa brutto: 1 402,66 zł

Maksymalna wartość dla 450 opakowań ILOPROST oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 584 442,00 zł Wartość brutto: 631 197,36 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 15 - SIDENAFIL cena jednostkowa netto: 18,95 zł cena jednostkowa brutto: 20,47 zł

Maksymalna wartość dla 650 opakowań - SIDENAFIL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 12 317,50 zł Wartość brutto: 13 302,90 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 5 TRAMCO Sp. z o.o.

Wolskie, ul. Wolska 14 05-860 Płochocin

Pakiet nr 15 – SIDENAFIL cena jednostkowa netto: 19,04 zł cena jednostkowa brutto: 20,56 zł

Maksymalna wartość dla 650 opakowań - SIDENAFIL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania

(5)

umowy ramowej:

Wartość netto: 12 376,00 zł Wartość brutto: 13 366,08 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 6

FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o.

Ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice

Pakiet nr 2 - ADALIMUMAB cena jednostkowa netto: 188.50 zł cena jednostkowa brutto: 203.58 zł

Maksymalna wartość dla 2600 amp-strzyk lub wstrzykiwacze ADALIMUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 490 100.00 zł Wartość brutto: 529 308.00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 24 godzin

Pakiet nr 6 - INFLIKSYMAB cena jednostkowa netto: 278,00 zł cena jednostkowa brutto: 300,24 zł

Maksymalna wartość dla 250 opakowań INFLIKSYMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 69 500.00 zł Wartość brutto: 75 060,00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 24 godzin

Pakiet nr 14 - ILOPROST

cena jednostkowa netto: 1 312.00 zł cena jednostkowa brutto: 1 416.96 zł

Maksymalna wartość dla 450 opakowań ILOPROST oszacowana okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 590 400.00 zł Wartość brutto: 637 632.00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 24 godzin

Pakiet nr 15 - SILDENAFIL cena jednostkowa netto: 19,00 zł cena jednostkowa brutto: 20,52 zł

Maksymalna wartość dla 650 opakowań SILDENAFIL oszacowana okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 12 350.00 zł

(6)

Wartość brutto: 13 338.00 zł

Termin realizacji zamówienia: do 24 godzin

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 7

Salus International Sp. z o.o.

Ul. Pułaskiego 9 40-273 Katowice

Pakiet nr 2 - ADALIMUMAB cena jednostkowa netto: 285,20 zł cena jednostkowa brutto: 308,02 zł

Maksymalna wartość dla 2600 amp-strzyk lub wstrzykiwaczy ADALIMUMAB oszacowana okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 370 760,00 zł Wartość brutto: 400 420,80 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 6 - INFLIKSYMAB cena jednostkowa netto: 765,82 zł cena jednostkowa brutto: 827,09 zł

Maksymalna wartość dla 250 opakowań – INFLIKSYMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 191 455,00 zł Wartość brutto: 206 771,40 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 15 - SIDENAFIL cena jednostkowa netto: 56,65 zł cena jednostkowa brutto: 61,18 zł

Maksymalna wartość dla 650 opakowań - SIDENAFIL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 36 822,50 zł Wartość brutto: 39 768,30 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 17 – TREPOSTYNIL cena jednostkowa netto: 234,14 zł cena jednostkowa brutto: 252,87 zł

Maksymalna wartość dla 3 250 mg – TREPOSTYNIL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 760 955,00 zł Wartość brutto: 821 831,40 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

(7)

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 8 AMGEN Sp. z o.o.

ul. Puławska 145 02-715 Warszawa

Pakiet nr 2 – ADALIMUMAB Wartość netto: 601 536,00 zł Wartość brutto: 649 658,88 zł

Maksymalna wartość dla 2600 amp-strzyk lub wstrzykiwaczy ADALIMUMAB okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 601 536,00 zł Wartość brutto: 649 658,88 zł

Termin realizacji zamówienia: 1 dzień roboczy

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 9

Komtur Polska Sp. z o.o.

Ul. Plac Farmacji 1 02-699 Warszawa

Pakiet nr 2 – ADALIMUMAB cena jednostkowa netto: 194,06 zł cena jednostkowa brutto: 209,58 zł

Maksymalna wartość dla 2600 amp-strzyk lub wstrzykiwaczy ADALIMUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 504 556,00 zł Wartość brutto: 544 920,48 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 6 – INFLIKSYMAB cena jednostkowa netto: 286,00 zł cena jednostkowa brutto: 308,88 zł

Maksymalna wartość dla 250 opakowań – INFLIKSYMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 71 500,00 zł Wartość brutto: 77 220,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny Pakiet nr 12 – MACYTENTAN

(8)

cena jednostkowa netto: 6 018,52 zł cena jednostkowa brutto: 6 500,00 zł

Maksymalna wartość dla 120 opakowań – MACYTENTAN oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 722 222,40 zł Wartość brutto: 780 000,19 zł

Termin realizacji zamówienia: 72 godziny

Pakiet nr 13 – EPOPROSTENOL cena jednostkowa netto: 269,33 zł cena jednostkowa brutto: 290,88 zł

Maksymalna wartość dla 5 800 opakowań– EPOPROSTENOL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 1 562 114,00 zł Wartość brutto: 1 687 083,12 zł

Termin realizacji zamówienia: 72 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

OFERTA NR 10 ASCLEPIOS S.A.

Ul. Hubska 44 50-502 Wrocław

Pakiet nr 2 – ADALIMUMAB cena jednostkowa netto: 297,68 zł cena jednostkowa brutto: 321,49 zł

Maksymalna wartość dla 2600 amp-strzyk lub wstrzykiwaczy ADALIMUMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 386 984,00 zł Wartość brutto: 417 942,72 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 6 – INFLIKSYMAB cena jednostkowa netto: 283,50 zł cena jednostkowa brutto: 306,18 zł

Maksymalna wartość dla 250 opakowań – INFLIKSYMAB oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 70 875,00 zł Wartość brutto: 76 545,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 11– BOSENTANUM Poz. 1

cena jednostkowa netto: 819,00zł

(9)

cena jednostkowa brutto 884,52 zł Poz. 2

cena jednostkowa netto 336,00 zł cena jednostkowa brutto 362,88 zł

Maksymalna wartość dla 14 000 tabletek powlekanych BOSENTANUM oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 180 600,00 zł Wartość brutto: 195 048,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

Pakiet nr 15 - SIDENAFIL cena jednostkowa netto: 17,85 zł cena jednostkowa brutto: 19,28 zł

Maksymalna wartość dla 650 opakowań - SIDENAFIL oszacowana na okres 24 miesięcy trwania umowy ramowej:

Wartość netto: 11 602,50 zł Wartość brutto: 12 530,70 zł

Termin realizacji zamówienia: 24 godziny

 Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT

 Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące

 Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75% całkowitej długości ważności określonej przez producenta

Cytaty

Powiązane dokumenty

1) Przyjmujący zamówienie składając ofertę zobowiązuje się do wykonywania lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach dyŜurów stacjonarnych i dyŜurów pod

Rejestracja badania, techniczne przygotowanie preparatów z użyciem cytowirówki, barwienie preparatów cytologicznych, ocena mikroskopowa, wnioski diagnostyczne, protokół

 aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę z zakładu pracy ( złożyć do oferty lub najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia

1 odbywać się będzie na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 159 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz

3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach opieki wyjazdowej w miejscu zamieszkania pacjenta odbywać się będzie przy wykorzystaniu własnych środków transportu

a) staż pracy min. I odbywać się będzie na zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 218 Dyrektora

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego