SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH I - III

Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH I - III

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEDMIOT

Kla

sa Tytuł

podręcznika Autorzy podręcznika Wyda - wnictwo

Numery dopuszcze

ń

Nr

szkolny Nazwa programu Autorzy

programu Nazwa zeszytu ćwiczeń (jak jest)

EDUKACJA

WCZESNOSZK OLNA

I Nowi tropiciele cz.1,2,3: J. Dymarska, J.

Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP MEN:815/1/

2017

SP I EW 49/2017

Nowi Tropiciele Jadwiga Hanisz Nowi Tropiciele – Karty pracy cz.

1,2,3,4,5 Nowi Tropiciele – Karty matematyczne cz.1,2,3,4,5

II Nowi tropiciele cz.1,2,3,4,5: A.

Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz- Malinowska, J.

Dymarska, J. Hanisz, M.

Kołaczyńska, B.

Nadarzyńska

WSiP MEN

cz.1,2,3:

815/2/2018 Men cz.4,5:

815/4/2018

SP I EW

49/2017 Nowi Tropiciele Jadwiga Hanisz Nowi Tropiciele – Karty pracy cz.

1,2,3,4,5 Nowi Tropiciele – Karty matematyczne cz.1,2,3,4,5

III Nasza szkoła M. Lorek, M.Zatorska WSiP SP I EW

39/2014 Doświadczanie świata M. Kędra Ćwiczenia z pomysłem JĘZYK

ANGIELSKI

I Tiger 1 Carol Read,

Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan 836/1/2017 SP I JA 50/2017

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

Tiger 1

II Tiger 2 Carol Read, Macmillan 836/2/2018 SP I JA Program nauczania z Ilona Studzińska, Tiger 2

(2)

Mark Ormerod,

Magdalena Kondro 50/2017 języka angielskiego dla 1

etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017

Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

III Tiger 3 (podręcznik wieloletni)

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan 673/3/2016 SP I JA 44/2015

Program nauczania z języka angielskiego zgodny z podstawą programową z dnia 30 maja 2014r.dla 1 etapu edukacyjnego szkoła podstawowa klasy 1-3.

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska

Tiger 3

RELIGIA I Żyjemy w Bożym

świecie Red. Ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Jedność -

Kielce AZ – 1 01/12z4I 2012

SP I R 46/2015

W rodzinie dzieci

Bożych. Ks. dr Tadeusz

Śmiech, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

II Idziemy do Jezusa Red. Ks. J. Czerkawski,

Elżbieta Kondrak Jedność -

Kielce AZ – 1 01/12z4I 2012

SP I R 46/2015

W rodzinie dzieci

Bożych. Ks. dr Tadeusz

Śmiech, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

III Jezus jest z nami Red. Ks. J. Czerkawski,

Elżbieta Kondrak Jedność -

Kielce AZ – 1 01/12z4I 2012

SP I R 46/2015

W rodzinie dzieci

Bożych. Ks. dr Tadeusz

Śmiech, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

EDUKACJA INFORMATYC ZNA

I --- --- WSiP SP I I

51/2017

Kalejdoskop ucznia – informatyka. Program nauczania informatyki w klasach 1 - 3

Anna Kulesza

II --- --- WSiP SP I I

51/2017

Kalejdoskop ucznia – informatyka. Program nauczania informatyki w klasach 1 - 3

Anna Kulesza

ZAJĘCIA KOMPUTERO WE

III --- --- WSiP SP I I

40/2014

Program nauczania na I etapie edukacji.

Galeria możliwości

Marzena Kędra

ETYKA I - Chcemy być lepsi Marek Gorczyk Siedmiogr DKW4014- SP I E Program nauczania etyki Marek Gorczyk

(3)

III ód 65/00 48/2015 w klasach I – III SP

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA W KLASACH IV - VI

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ETYKA IV -

VI --- --- ORE SP II E

61/2017

Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki dla II poziomu edukacyjnego

Anna Ziemska Łukasz Malinowski

RELIGIA IV Miejsca pełne BOGActw”,

ks. K. Mielnicki, E.

Kondrak, B. Nosek

Jedność - Kielce

AZ -2-02/12

z 30 V 2012 SP II R 48/2017

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Miejsca pełne BOGActw

V Spotkania

uBOGAcające ks. K. Mielnicki, E.

Kondrak, E. Parszewska

Jedność - Kielce

AZ -2-02/12

z 30 V 2012 SP II R 48/2017

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Spotkania uBOGAcające

VI Tajemnice

BOGAtego życia ks. K. Mielnicki, E.

Kondrak, E. Parszewska

Jedność - Kielce

AZ -2-02/12

z 30 V 2012 SP II R 46/2015

Odkrywamy tajemnice Bożego świata.

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Tajemnice BOGAtego życia

JĘZYKPOLSKI IV Jutro pójdę w świat Hanna Dobrowolska,

Urszula Dobrowolska WSiP 868/1/2017 SP II JP

49/2017 Program nauczania języka polskiego. Jutro pójdę w świat. Świat w słowach i obrazach.

Gramatyka i stylistyka.

Klasy 4-8.

Andrzej Surdej Jutro pójdę w świat - klasa IV

V Jutro pójdę w świat Hanna Dobrowolska,

Urszula Dobrowolska WSiP 868/2/2018 SP II JP

49/2017 Program nauczania języka polskiego. Jutro pójdę w świat. Świat w słowach i obrazach.

Gramatyka i stylistyka.

Klasy 4-8.

Andrzej Surdej Jutro pójdę w świat - klasa V

(4)

VI Między nami Agnieszka Łuczak, Anna

Murdzek GWO 445/3/2014 SP II JP

41/2015 Program nauczania języka polskiego Między nami dla klas IV-VI.

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek Między nami - klasa VI

JĘZYK ANGIELSKI

IV Steps Plus dla klasy

IV Sylvia Wheeldon, Tim

Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Oxford 800/1/2017 SPII JA

51/2017 Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Melanie Ellis,

Anna Rak Steps Plus dla klasy IV. Materiały ćwiczeniowe z kodem dostępu do Online Practcie (dotacja) V Steps Plus dla klasy

V Sylvia Wheeldon, Tim

Falla, Paul A. Davis, Paul Shipton

Oxford 800/2/2017 SPII JA

51/2017SP Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

Melanie Ellis, Anna

Rak Steps Plus dla klasy

V. Materiały ćwiczeniowe z kodem dostępu do Online Practcie (dotacja) VI StepsForward 3 Tim Falla, Paul A Davies,

Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak, Magdalena Szpotowicz

Oxford 741/3/2015 SP II JA 32/2012

Program nauczania języka angielskiego.

Kurs dla klas 4–6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny

Melanie Ellis, Anna Rak

StepsForward 3.

Materiał ćwiczeniowy.

HISTORIA

IV Wczoraj i dziś Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era 877/1/2017 SP II H

52/2017 "Wczoraj i dziś".

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

V Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 877/2/2018 SP II H

52/2017 "Wczoraj i dziś".

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

VI Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 443/3/2014/

2015 SP II H

43/2015 "Wczoraj i dziś".

Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły

podstawowej.

Tomasz Maćkowski

PRZYRODA IV Tajemnice Przyrody J.Stawasz, M.Marko- Worłowska,

Nowa Era 552/2/212 SP II PR 54/2017

Tajemnice przyrody.

Program nauczania przyrody w klasie 4

J.Golanko Zeszyt ćwiczeń przyroda 4

(5)

F.Szlajfer szkoły podstawowej VI Na tropach

przyrody

M.Braun, W.Grajowski M.Więckiewicz

Nowa Era 552/2/212 SP II PR 31/2012

Program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej

B.Dzedzic Zeszyt ćwiczeń przyroda 6

BIOLOGIA V Biologia 5 E. Jastrzębska, E. Klos, W.

Kofta, A. Michalik, E Kofta

WSiP 862/1/2018 SP II B 62/2018

Program nauczania biologii dla II etapu edukacyjnego Klasy 5- 8 SP

E. Jastrzębska, E.

Pyłka - Gutowska

Zeszyt ćwiczeń biologia 5

GEOGRAFIA V Geografia 5 A.Głowacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz,

P.Stankiewicz

WSiP 890/1/2018 SP II G 63/2018

Geografia Program nauczania Szkoła Podstawowa 5-8

A.Głowiacz, A.Lechowicz, M.Lechowicz P.Stankiewicz

Zeszyt ćwiczeń 5 geografia 5

MATEMATYK A

IV Matematyka z

plusem 4 M.Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Dobrowolska

GWO 780/1/2017 SP II MA

50/2017 Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki w klasach 4- 8 szkoły podstawowej.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Arytmetyka i geometria – wersja C

V Nowa Matematyka

z plusem 5 M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Dobrowolska

GWO 773/2/2016 SP II MA

50/2017 Matematyka z plusem.

Program nauczania matematyki w klasach 4- 8 szkoły podstawowej.

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Arytmetyka i geometria – wersja C

VI Matematyka z

kluczem 6 M. Braun,

A. Mańkowska, M. Paszyńska

Nowa Era 157/4/2011. SPIIMA42

/2015 Matematyka z kluczem.

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

M. Braun, A. Mańkowska, P. Paszyńska

Matematyka z kluczem 6

PLASTYKA IV Plastyka 4 Stanisław K. Stopczyk,

Barbara Neubart WSiP 779/1/2017 SP II

PL56/2017 Program nauczania plastyki w klasach 4 – 7 szkoły podstawowej

Beata Mikulik

V Plastyka 5 S.K. Stopczyk,B. Neubart, J. Chołaścińska, K. Janus Borkowska

WSiP 779/2/2018 SP II

PL56/2017 Program nauczania plastyki w klasach 4- 7 szkoły podstawowej

Beata Mikulik

VI Plastyka 6 S.K. Stopczyk, J.

Chołaścińska, B. Neubart

WSiP 406/3/2014 SP II PL 34/2012

Program nauczania plastyki w klasach IV –

Beata Mikulik

(6)

VI szkoły podstawowej MUZYKA IV Lekcja muzyki 4 Monika Gromek, Grażyna

Kilbach Nowa Era 852/1/2017 SP II MU

53/2017 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

V Lekcja muzyki 5 Monika Gromek, Grażyna

Kilbach Nowa Era 852/2/2018 SP II MU

53/2017 Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

VI Lekcja muzyki 6 Monika Gromek, Grażyna

Kilbach Nowa Era 589/3/2015 SP II MU

45/2015 Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

TECHNIKA IV „Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta

Łabecka Nowa Era MEN:

295/1/2017 SP II T

57/2017 Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”

Lech Łabecki, Marta Łabecka

V „Jak to działa?”

Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era MEN:

295/2/2018

SP II T 57/2017

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. „Jak to działa?”

Lech Łabecki, Marta Łabecka

ZAJĘCIA TECHNICZNE

VI „Jak to działa?”

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta

Łabecka Nowa Era MEN:

295/3/2010/

2015

SP II T

33/2012 Program nauczania ogólnego zajęć

technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

„Jak to działa?”

Lech Łabecki

INFORMATYK A

IV Informatyka W. Kranas, W. Jochemczyk, I. Krajewsja – Kranas, M. Wyczółkowski, A.

Samulska

WSiP 807/1/2017 SP II I

55/2017 Program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły

podstawowej.

A. Samólska, W.

Kranas, W.

Jochemczyk, I.

Krajewska – Kranas, M.

Wyczółkowski V Informatyka W. Kranas,

W. Jochemczyk,

WSiP 807/2/2018 SP II I 55/2017

Program nauczania informatyki w klasach

A. Samólska, W.

Kranas, W.

(7)

I. Krajewsja – Kranas, M. Wyczółkowski, A.

Samulska

4 – 8 szkoły Jochemczyk, I.

Krajewska – Kranas, M.

Wyczółkowski ZAJĘCIA

KOMPUTERO WE

VI Lubię to 6. M.Kęska Nowa Era SP II I

47/2015

Program nauczania zajęć komputerowych w szkole podstawowej

„Lubię to”

M. Kęska

WYCHOWAN IEFIZYCZNE

IV --- --- --- --- SPIIWF59/

2017 SPIIWF58/

2017

1. Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

2. Program autorski

„Rekreacja i bezpieczeństwo w wodzie” dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Krzysztof Warchoł

Aleksandra Putała Katarzyna Krzyżowska

V --- --- --- --- SPIIWF59/

2017

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

VI --- --- --- --- SPIIWF36/

2012 Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu

edukacyjnego „Ruch to zdrowie dla każdego”

Stanisław Żołyński

WDŻ IV --- --- --- DKW – 4014 – 253A/99 z 29 VIII 2017

SP II WDŻ 60/2017

Wędrując ku dorosłości - Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV - VIII

Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

V --- --- --- DKW – 4014 – 253A/99 z 29 VIII

SP II WDŻ 60/2017

Wędrując ku dorosłości - Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV -

Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

(8)

2017 VIII VI --- --- --- DKW –

4014 – 253A/99 z 15 VIII 2010

SP II WDŻ 18/2009

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas IV- VI szkoły

podstawowej.

Teresa Król

Figure

Updating...

References

Related subjects :