• Nie Znaleziono Wyników

Petroleum source rocks and hydrocarbon generation process

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Petroleum source rocks and hydrocarbon generation process"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

5

Contents

Introduction ... 7

1. Basics of Petroleum Geology ... 9

1.1. Petroleum system ... 9

1.2. Organic matter and source rock formation ... 9

1.3. Petroleum source rocks and hydrocarbon generation process... 10

1.4. Subsurface pressures ... 16

1.5. Primary migration ... 17

1.6. Reservoir rocks and their petrophysical properties ... 19

1.7. Secondary migration ... 24

1.8. Petroleum seal rocks ... 26

1.9. Trap formation ... 27

1.10. Hydrocarbon accumulations ... 31

1.11. Natural drive mechanisms ... 34

1.12. Hydrocarbon reserve calculation ... 34

1.13. Destruction of hydrocarbon accumulations – dismigration ... 36

2. Drilling Related Rock Mechanics ... 38

Introduction ... 38

2.1. Stress State ... 38

2.2. Wellbore Stability ... 43

2.3. Determination of stress in directional wells ... 45

2.4. Calculation of the stability of the hole according to the modifi ed Lade criteria ... 47

2.5. Calculation of the stability of the hole according to the criterion of Mohr–Coulomb ... 49

3. Drilling Technique and Technology ... 50

Introduction ... 50

3.1. Drill string ... 50

3.2. Casing of oil and gas industry wellbore ... 58

3.3. Drilling bit ... 67

3.4. Drill bit operating parameters... 88

3.5. Units in drilling ... 92

4. Oil Reservoir Production ... 107

Introduction ... 107

4.1. Reservoir and fl uid properties – characteristics and method of determination ... 108

(2)

4.2. Primary recovery mechanisms ... 115

4.3. Methods of oil exploitation ...120

4.4. Reservoir deliverability ...123

4.5. Artifi cial lift methods ...127

5. Defi nitions and Terms ...129

Cytaty

Powiązane dokumenty

These approaches differ in the way they reduce the set of potentially available support vectors (i.e. training samples) that are used to build the decision function of the

Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi (TDM) nie sprowadza się jedynie do pomiaru stę- żenia leku i  jego metabolitów oraz takiego doboru dawki leku, aby

Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych”, które dotyczą kolejno: zagadnień historycznych i pod- stawowych, zagadnień z obszaru prawa cywilnego

Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen

W obowi ˛azuj ˛acej podstawie programowej kształcenia ogólnego mys´lenie matematyczne wymienia sie˛ jako jedn ˛a z najwaz˙niejszych umieje˛tnos´ci zdoby- wanych przez ucznia

Wątpliwości związane są zarówno z ade- kwatnością tego kryterium (czy „śmierć mózgu” jest rzeczywiście śmiercią czło- wieka?), sposobem stwierdzenia

Szerzej postrzegane reformy stosunków cywilno-wojskowych obejmują reformy: o charakterze konstytucyjnym (mechanizm cywilnej kontroli, cywilne władze oraz ich odpowiedzialność

Mimo, iż na początku światowego kryzysu gospodarczego spadek liczby tury- stów przybywających na Wyspy Kanaryjskie był większy niż dla całej Hiszpanii, to Wyspy Kanaryjskie