• Nie Znaleziono Wyników

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

KOD PESEL

KLASA

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY

DATA: LISTOPAD 2020 CZAS PRACY 180 minut

LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA : 40

Instrukcja dla zdającego:

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony. Ewntualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

5. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny i słownika ortograficznego.

6. Na tej stronie wpisz swój kod (numer z dziennika) i klasę.

(2)

Temat 1

Określ, jaki problem podejmuje Jan Tomkowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Jan Tomkowski

,,Biblioteka i historia literatury’’

Czytając – zwłaszcza pierwszy raz – zarówno arcydzieła, jak i utwory mniej znaczące, zapamiętujemy imiona i rysy twarzy bohaterów, ich zachowania, gesty, postępki, intrygi, zbrodnie, czasem krajobrazy, malownicze epizody, sceny zbiorowe i opisy wnętrz, wreszcie dialogi i monologi. Bardzo rzadko dostrzegamy natomiast książki.

Tymczasem są one cichymi bohaterami wielu bardzo wybitnych tekstów literackich.

W niejednym arcydziele akt czytania należy do najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych. Bywa porównywany do podróży, wyprawy w nieznane, mozolnej wędrówki w labiryncie niewiedzy, gwałtownego olśnienia czy nawet mistycznej wizji.

Prowadzi do inicjacji, odkrycia utajonych znaczeń, rozpoznania naszej pozycji w świecie, dostarcza samowiedzy , wyzwala emocje, otwiera nowe perspektywy intelektualne. Przeobraża czytającego , zmienia go do nie do poznania, inspiruje. Skłania niejednokrotnie do działania, ale bywa też ucieczką, rozpaczliwym gestem odrzucenia rzeczywistości, która dostarcza samych rozczarowań.

Arcydziełem , w którym zapisane zostały rozmaite warianty lektury, […] jest ,,Don Kichote’’ Cervantesa. Tylko ktoś bardzo prostoduszny […] dojrzeć może w tej powieści jedynie opis losów bohatera, którego książki doprowadziły do szleństwa. Rzecz wydaje się znacznie bardziej skomplikowana. Autor tak buduje swoją opowieść, byśmy nie mieli wątpliwości, że obłęd oznacza tu zarazem prawo wyobraźni oraz tęsknotę do innego, lepszego ( a więc prawdziwszego ) świata. Książki bowiem uskrzydlają, dodają siły, umacniają wiarę, dają nadzieję. Dlatego są tak niebezpieczne – zarówno dla tych, którzy chcieliby pozostać na ziemi, jak i dla fanatyków niezdolnych do podjęcia dialogu.

[…] Cervantes podważa sens pojęć takich jak zdrowie psychiczne , użyteczność, porządek społeczny. Uświadamia nam również, jaka siła i jakie niebezpieczeństwo tkwią w książkach. I jakie niezmierzone bogactwo. […]

Na książkach budowali swoje ambitne plany zarówno romantycy, jak i pozytywiści . Dotyczy to nawet bohaterów tak trzeźwych, praktycznych i przedsiębiorczych jak Stanisław Wokulski, ,,zaczarowany’’ przez książki, lecz po życiowej katastrofie do książek oczywiście powracający w poszukiwaniu ratunku i nadziei. […]

Nie znając ani kanonu tworzącego dorobek kulturalny ludzkości, ani zasad porządnego czytania, nowa krytyka literacka pozbawia siebie samą umiejętności budowania dialogu.

Stąd tylko krok do samounicestwienia.

- 1 -

(3)

Temat 2

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Kazimierz Wierzyński

,,Pani z rajerem (*czaple pióro używane dawniej do ozdabiania kapeluszy) Jest tylko rajer na twym kapeluszu’’

1.

Widziałem ciebie znowu, moja miła, Wysoka, ze wszystkich wybrana!

To nie to tylko, żebyś mi się śniła!

To było! Dziś! Naprawdę! O dziesiątej z rana, Jakby pierwszy raz.

Nie wiem, co robić z sobą, kiedy cię zobaczę, Już dalej nie umiem się bronić!

Ja ci to wszystko kiedyś wytłumaczę, Pozwól mi się ukłonić.

Jak dziwnie się nazywasz: po prostu Helena!

I ty chodzisz, jak inni, po tych samych ulicach, W bucikach, w kapeluszu, w żakiecie,

A nikt się nie dziwi i nikt nie domyśla, Że ty jesteś jedna na świecie.

Każdy gdzieś idzie i dokądś się spieszy To samo miasto, domy, powietrze, I tylko, gdy ja cię zobaczę,

Świat cały we mnie się cieszy

I jest, jak rajer twój biały na wietrze.

Tego ci nigdy nie wytłumaczę.

2.

Rozsypało się wszystko w kosmykach twych włosów, Rozwiało, poleciało za tobą!

Sto wołających głosów Wpadło w krtań:

Zatrzymaj, się stań!

I wszystko rozpłynęło się w twoim widoku, W twej falującej dorożce,

W obłoku.

Rajer twój chwiał się w górze, Puszysty nad tobą roztaczał dym, Płynęłaś w szalu,

Jak w chmurze,

(4)

Płynęłaś środkiem ulicy - 2- W czarnym woalu,

Jak w tajemnicy.

I przepłynęłaś przeze mnie Maleńkim kosmykiem widoku, Przez moje oczy, nienapatrzona,

Przez zachwyt, który za tobą się wlókł, Jak szafa,

Jak szarfa rzucona,

U podniesionych, ślicznych twoich nóg.

Kazimierz Wierzyński, Wiersze wybrane, Wrocław 1991.

Julian Tuwim ,,Colloquium (rozmowa) niedzielne na ulicy’’

,,Pani ma bardzo ładne czerwone usta,

Ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane.

Co za dziw? Wiadomo, że kobieta – to istota pusta…

Puchu marny, jak mówi poeta...To przecież znane,

Ale, proszę pani, czy to przeszkadza prawdziwej miłości?

Pani pozwoli, że ją do domu odprowadzę…

Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości?

Nie rozumiem...Ja przecież pani nie zawadzę…

Skąd znam panią? To dobre!

Widziałem, jak z kinematografu Wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości…

Szukałem panią! Jak babcię kocham! A ty trzeba trafu, Że znowu panią widzę...Co za zbieg okoliczności!

Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta…

Ale, moja pani, w dzisiejszych czasach…

Bo tak – to mi się pani podoba…

Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna...Są guściki i gusta, A pani to w sam raz… Przepraszam, po kim ta żałoba?

Szanowny tatuś pani powiększył grono aniołków!

Co za nieszczęście! Proszę pani, a kto wspomaga matkę?

Stryjo? No, no...Może pani przyjmie ten bukiecik fiołków?

Może wstąpimy razem na herbatkę?

Julian Tuwim,Poezje wybrane,Warszawa 1977.

(5)

- 3-

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zastanawiam się tylko, dlaczego posyłanie transponderami 4 […] kłamstw, uproszczeń i nonsensów ma być strawniejsze i milsze, aniżeli zanurzenie się w materii życia, która jest

(0–1) Wyjaśnij, odnosząc się do mechanizmu fosforylacji oksydacyjnej, dlaczego obecność aktywnego białka rozprzęgającego w błonie wewnętrznej mitochondrium komórek

Zetlały jedwabne królewskie materie, przepadły drobne dłonie, zsunęły się z nich pierścionki, przestały istnieć chłodne, pachnące kwiaty piwonii, nie pozostał

I znowu kładł się to tu, to tam, przyglądał się czemuś między kamieniami bruku, wygryzał sobie pchły z brzucha i ogona, otrząsał łeb z latającymi uszami, drapał się to

Wydaje się, że doświadczanie przez odbiorcę tekstu literackiego przeżycia komizmu, które powstaje w wyniku percepcji określonego elementu struktury dzieła literackiego

Wydaje się, że doświadczanie przez odbiorcę tekstu literackiego przeżycia komizmu, które powstaje w wyniku percepcji określonego elementu struktury dzieła literackiego

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz

Улетая на долгое время в космос, космонавты берут с собой игрушки, которые, хотя бы на мгновенье, мысленно приближают

Anthony no conocía personalmente a este hombre, pero había oído hablar en varias ocasiones de Pedro Teacher, siempre en términos poco elogiosos.. Era un sujeto de

Ta dziewczyna, co tak płacze, że sukienka nazbyt droga, ten wodzirej, co wciąż skacze, choć się skończył bal – to zabawki Pana Boga, to zabawki Pana Boga, których

POETA (ukazuje się jako swój własny duch, wyciąga ręce do młodzieży) – Dzieci.. Nie znacie

Ludzie marzą i w końcu zauważają, że każde ich marzenie spełnia się – nawet wtedy, gdy jest już za późno.. Olga Tokarczuk, Prawiek i inne czasy,

Najpierw był On, Adam, potem była Ona (w raju bezimienna), potem byli razem w niewinności, potem skosztowali zakazanego owocu, stracili niewinność, ale utrata niewinności

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl.?. Część I – rozumienie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

POETA (ukazuje się jako swój własny duch, wyciąga ręce do młodzieży) – Dzieci.. Nie znacie

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl... Część I – rozumienie

Rezultat jest taki, że spotyka się w napełnionych butelkach różne „ciała obce”, zdarza się nawet, że w piwku pływają muchy. STARZEC III Zlitujcie się, to

Przeczytałem zatem znów „Lalkę”, po raz ledwo czwarty w życiu, i nie piszę tego, by się chwalić, ale by podzielić się wstydem, bo powieść Prusa czytać trzeba co

Tomasz More – kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się »ja«”.. Jeśli godzi się nazywać to wszystko transakcją, była to

Przyglądając się temu zdaniu, zastanawiam się, do jakich współczesnych doświadczeń trzeba by je odnieść, by mogła się zawiązać wspólnota między nami a

Historia Polski i jej literatury wydaje mi się zwariowana i pełna paradoksów: naród słowiański, którego pisarze aż do renesansu posługiwali się wyłącznie