EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Układ graficzny © CKE 2013

miejsce na naklejkę UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

KOD PESEL

dysleksja

EGZAMIN MATURALNY

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

POZIOM ROZSZERZONY

CZĘŚĆ I

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

(zadania 1 – 3). Ewentualny brak zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.

2. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.

3. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.

4. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.

5. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.

6. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

18 MAJA 2016

Godzina rozpoczęcia:

14:00

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów

do uzyskania: 23

1

(2)

STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH

Zadanie 1. (3 pkt)

Uzupełnij każdą lukę (1.1.–1.6.) jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany pod tekstem, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów. Wpisz wyrazy do tabeli.

Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

ИГРУШЕЧНЫЙ ЗАЯЦ И 8 ЯЩИКОВ ОДЕЖДЫ

Улетая на долгое время в космос, космонавты берут с собой игрушки, которые, хотя бы на мгновенье, мысленно приближают их к родным. Вот, например, женщина- космонавт Елена Серова, 1.1. _____ отправили в космос в 2014 году, взяла с собой плюшевую игрушку своей дочери – олимпийского зайца. Он стал 1.2. _____

космической экспедиции.

А что ещё Елена «прихватила» с собой в космос? Представьте себе, восемь ящиков одежды! Знаете, почему так много? Да потому, что в космосе грязную одежду не стирают, а собирают в корзину и выстреливают специальной пушкой прямо в открытый космос! Вообще, космонавты обязаны менять верхнюю одежду каждые три 1.3. _____

и, конечно, соблюдать правила личной гигиены. Хотя на орбите это нелегко, ведь на Международной космической станции нет душа, и космонавты 1.4. _____ влажными полотенцами.

Согласно нормам, для каждого члена экипажа шьётся целый космический гардероб:

одежда, бельё, обувь. Всё – строго по заказу, всё – строго по 1.5. _____ меркам. Чтобы сделать одежду Елены максимально удобной, с неё сняли шестьдесят мерок. Благодаря такому подходу российская космическая одежда 1.6. _____ настолько удобной, что некоторые космонавты с удовольствием носили бы её и на Земле.

По http://www.klepa.ru/node/13255

Слова для вставки: день, лунный, индивидуальные, получаться, пользоваться, которая, талисман, скафандр.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

(3)

Zadanie 2. (2 pkt)

Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.

Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.

2.1. Завтра мы с родителями (pojedziemy do wujka) ______________________________.

2.2. Туристы сегодня (cieszą się z dobrej pogody) _________________________________

______________________________________________________________________.

2.3. К своему удивлению, сразу после института я (znalazłem pracę w zawodzie) ______

______________________________________________________________________.

2.4. Борис на голову (jest wyższy od swojej siostry) _______________________________.

(4)

WYPOWIEDŹ PISEMNA

Zadanie 3. (18 pkt)

Wypowiedz się na jeden z trzech poniższych tematów. Wypowiedź powinna zawierać od 200 do 250 słów i spełniać wszystkie wymogi typowe dla formy wskazanej w poleceniu. Zaznacz wybrany temat, zakreślając jego numer.

1. W ostatnich czasach coraz więcej ludzi z różnych państw na jakiś czas zamienia się między sobą mieszkaniami. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego pomysłu na zakwaterowanie podczas wakacji.

2. Napisz recenzję wystawy szkolnej, dzięki której uczniowie mogli przedstawić swoje talenty artystyczne i poszerzyć swoją wiedzę na temat ekologii.

3. Napisz opowiadanie, w którym zdający podczas praktycznego egzaminu na prawo jazdy pomaga policjantowi.

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.

CZYSTOPIS

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(5)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

(6)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Liczba wyrazów w pracy Liczba błędów językowych Liczba błędów ort. _____ x 0,5 = Liczba błędów inter. _____ x 0,5 = Suma błędów Procent błędów

TREŚĆ KOMPOZYCJA BOGACTWO JĘZYKOWE

POPRAWNOŚĆ

JĘZYKOWA RAZEM

Poziom A B C A B C A B C A B C

(7)

BRUDNOPIS (nie podlega ocenie)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :