• Nie Znaleziono Wyników

Język Angielski klasa V 10 czerwca 2020r

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Język Angielski klasa V 10 czerwca 2020r"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Język Angielski klasa V 10 czerwca 2020r

Subject: My story about history Cele lekcji:

 Potrafię wstawić poprawny przymiotnik

 Potrafię zbudować poprawnie zdanie używając poprawnego wyrażenia

 Znam odmianę czasownika regularnego i nieregularnego oraz czasownika to be w czasie past

 Potrafię korzystać ze słownika internetowego i wyszukać słówka

 Potrafię wstawić poprawne wyrażenia do zdań w tekście 1.Zapoznam się ze słownictwem z tekstu

 Podręcznik str. 114 i 115 zad. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 Przeczytam zdanie i dodam poprawny przymiotnik zad.1

 Dopasuje poprawne wyrażenia aby zdania połączyć w całość zad. 2

 Znajdę w wężu ukryte wyrazy zad.3

 Ułożę czasowe wyrażenia w kolejności chronologicznej zad.4

 Poćwiczę na mapie wyrażenia was/were np.; I was at the supermarket yesterday

 Przeczytam tekst Steve Jobs i odpowiem na pytania zad. 7

 Wyszukam z tekstu czasowniki Past simple i wstawię do tabelki

2. Dla chętnych:

* przetłumaczę tekst z podręcznika o informatyku, programista komputerowy Steve Jobs na język polski

3. Zobaczę filmik na you tube:

https://www.youtube.com/watch?v=8WaLVI_ZqsI

# w sprawie bieżących informacji kontakt z nauczycielem jak zawsze na platformie Skype, na Messenger bądź mailowo: senkobarbara8@wp.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

kontakt na messenger od 8.00-15.00 w ważnych sprawach rodzice mogą się kontaktować ze mną codziennie od 16-17.  - mail

Zadania z be going to będziecie mieć przypisane na platformie quizziz na cały dzień w środę od godz... It eat the

Subject: Extra Culture –The United States of America.

4,5,6 (zad.6 przetłumaczę słówka do zeszytu ) – do zeszytu odpowiedzi, napiszę jaki jest mój ulubiony środek transportu wykorzystujac przetłumaczone wyrazy,.. Przetłumaczę

 Powtórzenie poznanego slownictwa, poznanych struktur gramatycznych, powtórzenie poznanych zwrotów i funkcji językowych.. Zadania

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

W Środę test unit 6 podsumowujący dział 6 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na.. skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a

W Piątek test unit 5 podsumowujący dział 5 test pojawi się na waszej poczcie będziecie mieć 45 minut na jego rozwiązanie czekam na. skrzynce mailowej (np.; dostaniecie go o 11 a