• Nie Znaleziono Wyników

Index of /rozprawy2/10476

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Index of /rozprawy2/10476"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Kraków, luty 2012

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

im. Stanisława Staszica w Krakowie

WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH

KATEDRA PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I METALOZNAWSTWA METALI NIEŻELAZNYCH

PRACA DOKTORSKA

Badania wpływu żelaza na własności i odkształcalność

walcówki Al otrzymanej metodą Properzi

mgr inż. Michał Jabłoński

(2)

Spis tre

ści

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ ...5

1. WPROWADZENIE ...7

2. ANALIZA LITERATUROWA STANU ZAGADNIENIA ...10

2.1. WPŁYW DODATKÓW STOPOWYCH NA WŁASNOŚCI ALUMINIUM... 10

2.2. STOPY AL-FE... 15

2.3. STOPY AL-FE-SI... 21

3. BADANIA WŁASNE NAD KSZTAŁTOWANIEM SIĘ WŁASNOŚCI I STRUKTURY ALUMINIUM W LINII TECHNOLOGICZNEJ CONTINUUS-PROPERZI. TEZA PRACY...25

3.1. CHARAKTERYSTYKA LINII CONTINUUS-PROPERZI (C-P).OPIS TECHNOLOGII... 25

3.2. BADANIA WŁASNOŚCI I STRUKTURY MATERIAŁU W LINII C-P ... 30

3.3. TEZA.CEL I ZAKRES PRACY... 36

4. MATERIAŁ DO BADAŃ. OPIS PROCEDURY WYTWARZANIA...38

5. PROGRAM I METODYKA BADAŃ...42

5.1. PROGRAM BADAŃ... 42 5.2. METODYKA BADAŃ... 49 5.2.1. Badania wlewków... 49 5.2.1.1. Badania kalorymetryczne ... 49 5.2.1.2. Przewodnictwo temperaturowe ... 49 5.2.1.3. Ciepło właściwe ... 50 5.2.1.4. Badania dylatometryczne ... 51 5.2.1.5. Gęstość ... 51 5.2.1.6. Przewodność cieplna ... 53 5.2.1.7. Skład chemiczny... 54 5.2.1.8. Makrostruktura ... 54 5.2.1.9. Mikrostruktura... 54 5.2.1.10. Własności mechaniczne... 55 5.2.1.11. Przełomy wlewków ... 56 5.2.1.12. Własności elektryczne ... 56 5.2.2. Badania walcówek ... 57 5.2.2.1. Skład chemiczny... 57 5.2.2.2. Mikrostruktura... 57 5.2.2.3. Własności mechaniczne... 58 5.2.2.4. Przełomy walcówek... 59 5.2.2.5. Własności elektryczne ... 59 5.2.2.6. Odporność cieplna ... 59 5.2.3. Badania drutów... 60

5.2.3.1. Współczynnik temperaturowy rezystancji... 60

5.2.3.2. Własności mechaniczne... 61

5.2.3.3. Własności elektryczne ... 61

5.2.3.4. Odporność cieplna ... 61

6. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA ...62

6.1. BADANIA WLEWKÓW... 62 6.1.1. Badania kalorymetryczne ... 63 6.1.2. Przewodnictwo temperaturowe ... 64 6.1.3. Ciepło właściwe... 65 6.1.4. Badania dylatometryczne... 66 6.1.5. Gęstość ... 67 6.1.6. Przewodnictwo cieplne... 69 6.1.7. Skład chemiczny... 70 6.1.8. Makrostruktura ... 71 6.1.9. Mikrostruktura ... 72

(3)

6.1.10. Własności mechaniczne... 75 6.1.11. Przełomy wlewków ... 77 6.1.12. Własności elektryczne ... 79 6.1.13. Podsumowanie... 81 6.2. BADANIA WALCÓWEK... 82 6.2.1. Skład chemiczny... 82 6.2.2. Mikrostruktura ... 83 6.2.3. Własności mechaniczne... 85 6.2.4. Przełomy walcówek... 89 6.2.5. Własności elektryczne ... 91 6.2.6. Odporność cieplna ... 92 6.2.7. Podsumowanie... 96 6.3. BADANIA DRUTÓW... 97 6.3.1. Własności mechaniczne... 97 6.3.2. Własności elektryczne ... 104

6.3.3. Odporność cieplna stopów Al-Fe ... 108

6.3.4. Mikrostruktura po obróbce cieplnej... 112

6.3.5. Podsumowanie... 113

7. PODSUMOWANIE KOŃCOWE ...114

8. WNIOSKI KOŃCOWE ...118

ANEKS. APLIKACJA. TECHNOLOGIA WYTWARZANIA EMALIOWANYCH PRZEWODÓW NAWOJOWYCH NA BAZIE ALUMINIUM STOPOWANEGO ŻELAZEM...121

Cytaty

Powiązane dokumenty

Uczestnicy przedsięwzięcia – dzieci, młodzież i ich ro- dzice i opiekunowie – będą mogli wziąć udział w krót- kich wykładach, warsztatach praktycznych, zajęciach

Ufam, że wyniki naszych badań choć w niewielkim stopniu przyczynią się do poznania wspaniałego daru języka, który dany jest człowiekowi i wspólnocie dla realizacji

Dysfunctions of the mitochondrial proteins lead to the mitochondrial diseases, which can be caused by muta- tions in mtDNA as well as in the nuclear genes.. Clinical features of

Obawy przed marginalizacją języka, jak i próby wyjaśniania, że będzie on jednym z języków urzędowych w Unii, to najczęściej pojawiające się tematy, które można odnaleźć

Only those countries whose average were significantly lower than the OECD average (Kazakhstan, Turkey, Qatar and the United Arab Emir- ates) showed a higher rate of change then

The aim of this research was to examine how critical thinking at junior high school level can be developed using the Internet as a source of information.. A group of second

Zgodnie z nimi Sarmata to ‘polski szlachcic wywodzący swe pochodzenie od starożytnych plemion, przy- wiązany do dawnych obyczajów’ [WSJP: 741], także ‘Polak starej

Developing the connection between mathematics and ecology becomes possible with the help of mathematical models that are used to solve biological problems. Showing examples