• Nie Znaleziono Wyników

Województwo: Świętokrzyskie. Nazwisko Imię/imiona Pełna nazwa szkoły. L.p.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Województwo: Świętokrzyskie. Nazwisko Imię/imiona Pełna nazwa szkoły. L.p."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Województwo: Świętokrzyskie L.p

.

Nazwisko Imię/imiona Pełna nazwa szkoły

1 Balińska Maria Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich

2 Banasiewicz Ada II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

3 Bartos Agnieszka Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja w Krzelowie

4 Bąba Michał Krzysztof Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach

5 Biel Angelika Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

6 Boleń Armin Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu

7 Charaziński Hubert Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich

8 Cieślak Paulina V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach 9 Curyło Mateusz Technikum Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Ostrowcu Świętokrzyskim

10 Czerwonka Jakub Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C.K. Norwida w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu

Świętokrzyskim

(2)

11 Czuba Jakub Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

12 Domaradzka Kamila III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we

Włoszczowie

13 Dubyna Anastasiia Prywatne Technikum AWANS w Kielcach

14 Dziama Katarzyna Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu

15 Filipowski Wiktor Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim

16 Forc Natalia Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 17 Gajda Wojciech I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku -

Kamiennej

18 Gajos Aleksandra Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.

Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

19 Garbacz Ewelina III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im.

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach

20 Golba Anna Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

21 Górecka Dominika Technikum Nr 3 im. Danuty Siedzikówny " Inki " w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach

22 Górka Julia Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

23 Górski Adrian Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

(3)

24 Grubarek Sylwia I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich

25 Grzesik Paweł Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

26 Grzybek Alicja II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu 27 Gumul Anna II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

28 Jakubowski Marcel Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.

Stanisława Staszica w Stąporkowie

29 Jarząb Karolina Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie 30 Jasiak Aleksandra Niepubliczne Technikum Zawodowe w Busku - Zdroju Zakładu

Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

31 Jaśkiewicz Wioleta Technikum Nr 1 w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół

Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu 32 Jędrzejewski Błażej Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie

33 Jur Katarzyna Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

34 Kaczmarczyk Cezary Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach w Szkole Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

35 Kalisz Jakub Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach

36 Kalita Patrycja Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie

(4)

37 Kamińska Sylwia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

38 Kłys Przemysław Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku - Kamiennej

39 Knaś Adam Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowe

40 Kobierski Konrad Technikum Nr 4 im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

41 Konieczkowicz Kinga Prywatne Technikum Zawodowe " PRO-FIL " w Kielcach

42 Kowalik Anna Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Szermentowskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie

43 Kowalska Milena Technikum Zawodowe " Uniwerek" w Kielcach

44 Kowalska Malwina Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie

45 Krawczyk Weronika Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr H.

Dobrzańskiego " Hubala" w Starachowicach

46 Krawczyk Karolina Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim

47 Kućma Izabela Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim 48 Kunowska Gabriela Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

w Osieku

49 Kuziemka Natalia Liceum Ogólnokształcące Nr II im Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

(5)

50 Libuda Karolina Anna Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach

51 Lis Paulina Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

52 Łatka Bartłomiej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu

53 Łukasik Martyna Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku - Zdroju

54 Łyżwa Julia Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej w Kielcach

55 Maciantowicz Justyna Państwowe Liceum Plastyczne w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach

56 Majewska Anna Technikum w Zespole Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku

57 Marcinkowska Anna Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii

58 Marzec Angelika Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie

59 Mazur Wiktoria Technikum w Zespole Szkół Nr 8 w Nowej Słupi

60 Mączyńska Izabela Liceum Ogólnokształcące im. Kard. Karola Wojtyły w Łopusznie 61 Michalska Daria VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 62 Mierzwa Anna VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 63 Misztal Małgorzata I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

(6)

64 Miśkiewicz Mateusz Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. gen.

Stefana Roweckiego " Grota" w Jędrzejowie

65 Molisak Aleksandra Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie 66 Mróz Dawid Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława

Staszica w Stąporkowie

67 Niewadził Natalia Łucja Technikum Nr 11 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach

68 Nowacka Monika Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Mechanicznych w Kielcach im. gen.

Władysława Sikorskiego w Kielcach

69 Nowosielski Jan I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie

70 Obara Klaudia Technikum w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie

71 Okrutna Angelika Niepubliczne Technikum w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

72 Orman Daria Technikum Nr 9 w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

73 Ostrowska Anna II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku - Kamiennej

74 Pabian Marcelina Technikum Zawodowe " Promotor " w Kielcach 75 Panasenko Oleksandra Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach

76 Pawlik Marzena Technikum Nr 8 w Kielcach

77 Pawlikowska Karolina Weronika Liceum Ogólnokształcące w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu

(7)

78 Piekarska Aleksandra Patrycja Niepubliczne Technikum Zawodowe w Końskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

79 Pocheć Łukasz Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

80 Podsiadło Kinga II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Kielcach 81 Powroźnik Aneta Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława

Staszica w Pińczowie

82 Pustuła Patrycja Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Ożarowie

83 Rogala Aleksandra Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

84 Rogowska Patrycja Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.

Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju

85 Rosik Dominika Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St.

Konarskiego w Jędrzejowie

86 Ryski Adam II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach

87 Rzepka Kamil Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ożarowie 88 Siemieniec Katarzyna I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku - Zdroju 89 Siepka Szymon Technikum w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK

" Jędrusie " w Połańcu

90 Sikorski Bartłomiej I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach

91 Siudak Aleksandra Technikum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie

(8)

92 Skierska Weronika II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jędrzejowie

93 Skrzyniarz Anna Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach

94 Skrzyński Patryk Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście

95 Stala Oliwia Magdalena Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach 96 Standerski Maciej I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego

we Włoszczowie

97 Stomporowska Weronika I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu 98 Stondzik Gabriela Maria Liceum Ogólnokształcące im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w

Staszowie

99 Strejch Justyna Technikum Nr 6 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Transortowo-Mechatronicznych w Skarżysku - Kamiennej 100 Szafrańska Julia Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

101 Szulc Norbert Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie

102 Śledzik Magdalena III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju

103 Śmitkowska Magdalena Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie

104 Świostek Bartosz Niepubliczne Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

105 Taborska Paulina Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach

(9)

106 Trojak Natalia Aleksandra Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

107 Twardowski Kamil Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 108 Uchrońska Anna Technikum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie 109 Walczak Aleksandra Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu 110 Walczak Maciej Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Oddziału

Partyzanckiego A K " Jędrusie" w Połańcu

111 Wawrzeńczyk Kamila Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole

Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

112 Wawszczyk Mariola Niepubliczne Technikum Zawodowe w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

113 Wątor Maciej Tomasz Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 114 Wegenko Cezary Michał I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kossakowskiej -

Dębickiej w Kielcach

115 Werstak Marcin Filip Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku - Kamiennej

116 Wesołowski Krystian Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju

117 Wiewiura Klaudia Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu

118 Więckowski Sebastian Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju

(10)

119 Wiśniewska Olga IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach

120 Wojas Wiktoria Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

121 Wojciechowska Katarzyna Klaudia Liceum Ogólnokształcące im. Adolfa Dygasińskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

122 Wójcik Wiktor Paweł Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku

123 Wróbel Diana X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach

124 Wykręt Damian Niepubliczne Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

125 Zbojak Krzysztof Mieczysław Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

126 Zbroja Martyna Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. W. " Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku - Kamiennej

127 Ziara Mateusz Technikum im. Władysława Łokietka w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

128 Złotnik Tomasz Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 129 Zmieniecka Aleksandra II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich 130 Żurek Zuzanna Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Powiatowym

Zespole Szkół w Chęcinach

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ocenę końcową (śródroczną lub końcoworoczną) wzorową otrzymuje uczeń, który ma co najmniej w trzech obszarach ocenę wzorową, a w czwartym co najmniej bardzo dobrą.. Ocenę

Autokary muszą być wyposażone w : toaletę, rozkładane fotele, TV z DVD, mikrofon , dostęp do gorącej wody (możliwość zaparzenia herbaty).  Posiadanie polisy a w przypadku

Spełnienie przez wnioskodawców powyższych kryteriów należy potwierdzić poprzez złożenie do dyrektora szkoły oświadczeń (załącznik do wniosku zawierający klauzulę:.

Nauczanie języków obcych, informatyki, wychowania fizycznego, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta i zajęć praktycznych oraz przedmiotów zawodowych

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian pisemną

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia w szkole zainstalowano urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring).

4) prezentuje pozytywną postawę ucznia i stosunek do obowiązków szkolnych. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w