• Nie Znaleziono Wyników

Test 2 klasa III ( rząd 1)... Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na zadane pytania.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Test 2 klasa III ( rząd 1)... Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na zadane pytania."

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Test 2 – klasa III ( rząd 1)

……….

Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na zadane pytania.

Las to duży teren, na którym rośnie wiele drzew oraz krzewy i rośliny zielne. Żyją tam także różne zwierzęta. Las jest ich domem – tam mieszkają i znajdują pożywienie. Ludzie też chętnie przychodzą do lasu. Tam odpoczywają, zbierają grzyby i oddychają świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że w lesie należy zachowywać się cicho, aby nie płoszyć zwierząt.

1. Co to jest las?

………..

2. Dlaczego w lesie należy zachowywać się cicho?

……….

3. Czym jest las dla zwierząt?

…...

4. Z tekstu o lesie wypisz 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki.

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

1. ……….

2. ……….

3. ………

1. ………

2. ………

3. ……….

1. ………

2. ……….

3. ………..

5. Wpisz odpowiednie nazwy warstw lasu.

Najniższym piętrem lasu jest………..

Wyżej rosną rośliny ………..

Najwyższym piętrem są ……….

6. W której książce znajdziesz informacje na temat lasu? Podkreśl właściwy tytuł.

 Mały słownik ortograficzny.

 Atlas przyrody.

 Dzieła malarstwa polskiego.

(2)

7. Wpisz w miejsca kropek brakujące litery. Ułóż i napisz starannie i bezbłędnie zdanie z wybranym wyrazem.

rz czy ż

p…..yroda, ście…ka, wą…. mod….ew ó czy u

ści….łka, jaszcz…..rka, pi….rko, kr….l h czy ch

me……, …..uba, orze….., ….ałas

………

………

8. Leśniczy posadził w szkółce leśnej dęby, graby i brzozy. Jak myślisz, jaki las wyrośnie z tych drzew? Podkreśl odpowiedź.

las iglasty las liściasty las mieszany 9. Uzupełnij tabelkę.

Rośliny leśne ( 5) Zwierzęta leśne (5)

………

………

……….

………

10. Przy zdaniach prawdziwych napisz TAK, przy nieprawdziwych napisz NIE.

 Rośliny to organizmy cudzożywne. …………..

 Sarna to zwierzę roślinożerne. ………….

 Dzik to zwierzę wszystkożerne. ………….

 Muchomor to grzyb jadalny. ………….

11. Zaznacz x obok grupy wyrazów ułożonych w kolejności alfabetycznej.

 dąb, brzoza, las, zwierzęta, żerdzie

 borowik, dąb, kurki, sowa

 sosna, świerk, wierzba, leśniczy

(3)

12. Opisz swoją przyjaciółkę lub swojego przyjaciela. Pamiętaj o podaniu jego/jej imienia, wyglądu, cech charakteru i uzasadnieniu, dlaczego ją/ jego lubisz.

……….

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……….

13. Oblicz sumę, a potem różnicę liczb: 48 i 21.

suma ……… różnica ……….

14. Oblicz:

54 + 44 = ……….. 45 + 14 =…… 59 – 28 = ….. 84 – 62 = …..

62 + 26 = ………. 21 +38 =……. 97 – 73 = …… 68 – 46 = ……

33 + 15 = ……… 52 + 47 =…… 78 – 45 =…… 49 – 37 = …..

15. W każdej liczbie podkreśl zieloną kredką cyfrę jedności, a czerwoną cyfrę dziesiątek.

12 48 68 70 100 93

Rozwiąż zadania

16. Marta miała w skarbonce 46 zł. Od babci dostała 23 zł. Ile złotych ma teraz Marta?

……….

Odpowiedź: ………

(4)

17. Mateusz ułożył w skrzynce 35 jabłek i o 9 mniej gruszek. Ile gruszek w skrzynce ułożył Mateusz?

……….

Odpowiedź: ………

18. Zosia ma 45 naklejek z kotkami i o 8 więcej naklejek z pieskami.

 Ile naklejek z pieskami ma Zosia?

……….

Odpowiedź: ………

 Ile wszystkich naklejek ma Zosia?

……….

Odpowiedź: ………

19. Oblicz:

91 + 7 =….. 29 + 3 =…… 79 + 8 =……. 59 + 2 =…….

39 + 4 =….. 89 + 5 = …… 88 + 4 =……. 68 + 5 =…….

20. Porównaj wyniki działań i wpisz odpowiedni znak: <, >, =

55 + 3 ……36 + 20 38 – 6…….84 – 40

61 + 9 ……30 + 27 79 – 8 …..99 – 28

21. Narysuj odcinki o podanych wymiarach, oznacz je odpowiednimi literami.

 Odcinek AB = 5 cm

 Odcinek CD = 12 cm

(5)

Test 2 – klasa III ( rząd 2)

……….

Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na zadane pytania.

Las to duży teren, na którym rośnie wiele drzew oraz krzewy i rośliny zielne. Żyją tam także różne zwierzęta. Las jest ich domem – tam mieszkają i znajdują pożywienie. Ludzie też chętnie przychodzą do lasu. Tam odpoczywają, zbierają grzyby i oddychają świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że w lesie należy zachowywać się cicho, aby nie płoszyć zwierząt.

1. Co to jest las?

………..

2. Dlaczego w lesie należy zachowywać się cicho?

……….

3. Co ludzie robią w lesie?

…...

4. Z tekstu o lesie wypisz 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki.

Czasowniki Rzeczowniki Przymiotniki

1. .………

2. ……….

3. ………

1. ………

2. ………

3. ……….

1. 1. ………..

2. ……….

3. ………..

5. Wpisz odpowiednie nazwy warstw lasu.

Najwyższym piętrem lasu są ……… . Niżej rosną rośliny ……….. .

Najniższym piętrem lasu jest ……….. .

6. W której książce znajdziesz informacje na temat lasu? Podkreśl właściwy tytuł.

 Dzieła malarstwa polskiego.

 Mały słownik ortograficzny.

 Atlas przyrody.

(6)

7. Wpisz w miejsca kropek brakujące litery. Ułóż i napisz starannie i bezbłędnie zdanie z wybranym wyrazem.

rz czy ż

p…..ygoda, dró…ka, d…ewo, g….yb, ó czy u

ż….br, kr….l, f….tro, szk….łka h czy ch

…..uba, mu….a, ….mura, ….uk

………

………

8. Leśniczy posadził w szkółce leśnej sosny, buki i brzozy. Jak myślisz, jaki las wyrośnie z tych drzew? Podkreśl odpowiedź.

las iglasty las liściasty las mieszany 9. Uzupełnij tabelkę.

Rośliny leśne ( 5) Zwierzęta leśne (5)

………

………

……….

………

10. Przy zdaniach prawdziwych napisz TAK, przy nieprawdziwych napisz NIE

 Wiewiórka to zwierzę wszystkożerne. …………..

 Wilk to zwierzę roślinożerne. ………….

 Zwierzęta to organizmy samożywne. ………….

 Świerk to drzewo iglaste. ………….

11. Zaznacz x obok grupy wyrazów ułożonych w kolejności alfabetycznej.

 lipa, borowik, kurki, sowa

 grzyby, huba, jarzębina, liście, sowa

 sosna, świerk, chmura, leśniczy

(7)

12. Opisz swoją przyjaciółkę lub swojego przyjaciela. Pamiętaj o podaniu jego/jej imienia, wyglądu, cech charakteru i uzasadnieniu, dlaczego ją/ jego lubisz.

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……….

13. Oblicz sumę, a potem różnicę liczb: 56 i 22.

suma ……… różnica ……….

14. Oblicz:

54 + 32 = ……….. 41 + 14 =…… 58 – 26 = ….. 94 – 62 = …..

61 + 16 =………. 28 +31 =……. 87 – 63 = …… 67 – 46 = ……

33 + 15 = ……… 52 + 47 =…… 78 – 45 =…… 49 – 37 = …..

Rozwiąż zadania

15. Mateusz ułożył w skrzynce 39 jabłek i o 7 mniej gruszek. Ile gruszek w skrzynce ułożył Mateusz?

……….

Odpowiedź: ………

16. Marta miała w skarbonce 66 zł. Od babci dostała 22 zł. Ile złotych ma teraz Marta?

……….

Odpowiedź: ………

(8)

17. Zosia ma 35 naklejek z kotkami i o 9 więcej naklejek z pieskami.

 Ile naklejek z pieskami ma Zosia?

……….

Odpowiedź: ………

 Ile wszystkich naklejek ma Zosia?

……….

Odpowiedź: ………

18. Oblicz:

81 + 7 =….. 39 + 3 =…… 89 + 8 =……. 49 + 2 =…….

29 + 4 =….. 69 + 5 = …… 78 + 4 =……. 68 + 7 =…….

19. Porównaj wyniki działań i wpisz odpowiedni znak: <, >, =

25 + 4 ……36 + 20 35 – 4…….84 – 40

68 + 9 ……30 + 27 77 – 7 …..99 – 29

20. W każdej liczbie podkreśl zieloną kredką cyfrę jedności, a czerwoną cyfrę dziesiątek.

17 78 66 100 70 83

21. Narysuj odcinki o podanych wymiarach, oznacz je odpowiednimi literami.

 Odcinek AB = 5 cm

 Odcinek CD = 12 cm

(9)

Test 2 – klasa III ( rząd 1) opiniaPPPP

……….

Przeczytaj tekst i odpowiedz pełnymi zdaniami na zadane pytania.

Las to duży teren, na którym rośnie wiele drzew oraz krzewy i rośliny zielne. Żyją tam także różne zwierzęta. Las jest ich domem – tam mieszkają i znajdują pożywienie. Ludzie też chętnie przychodzą do lasu. Tam odpoczywają, zbierają grzyby i oddychają świeżym powietrzem. Pamiętajmy, że w lesie należy zachowywać się cicho, aby nie płoszyć zwierząt.

1. Co to jest las?

………..

2. Dlaczego w lesie należy zachowywać się cicho?

……….

3. Wpisz wyrazy do odpowiednich rubryk w tabeli:

las, skacze, ruda, grzyby, trujące, wiewiórka, idą, śpiewają, zielone

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

1. ……….

2. ……….

3. ………

1. ………

2. ………

3. ……….

1. ………

2. ……….

3. ………..

4. Wpisz odpowiednie nazwy warstw lasu.

Najniższym piętrem lasu jest………..

Wyżej rosną rośliny ………..

Najwyższym piętrem są ……….

5. W której książce znajdziesz informacje na temat lasu? Podkreśl właściwy tytuł.

 Mały słownik ortograficzny.

 Atlas przyrody.

 Dzieła malarstwa polskiego.

(10)

6. Wpisz w miejsca kropek brakujące litery. Ułóż i napisz starannie i bezbłędnie zdanie z wybranym wyrazem.

rz czy ż

p…..yroda, ście…ka, g….yb, ó czy u

jaszcz…..rka, pi….rko, kr….l h czy ch

me……, orze….., ….ałas

………

………

7. Leśniczy posadził w szkółce leśnej dęby, graby i brzozy. Jak myślisz, jaki las wyrośnie z tych drzew? Podkreśl odpowiedź.

las iglasty las liściasty las mieszany 8. Uzupełnij tabelkę.

Rośliny leśne ( 5) Zwierzęta leśne (5)

………

………

……….

………

9. Przy zdaniach prawdziwych napisz TAK, przy nieprawdziwych napisz NIE.

 Sarna to zwierzę roślinożerne. ………….

 Dzik to zwierzę wszystkożerne. ………….

10. Zaznacz x obok grupy wyrazów ułożonych w kolejności alfabetycznej.

 dąb, brzoza, las, zwierzęta, żerdzie

 borowik, dąb, kurki, sowa

 sosna, świerk, wierzba, leśniczy

(11)

11. Opisz swoją przyjaciółkę lub swojego przyjaciela.

 Jak ma na imię twój przyjaciel?

 Jaki on ma wzrost?

 Jaki ma kolor oczu i włosów?

 Co najbardziej lubi robić?

 Dlaczego go lubisz ?

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

12. Oblicz:

54 + 44 = ……….. 45 + 14 =…… 59 – 28 = ….. 84 – 62 = …..

62 + 26 = ………. 21 +38 =……. 97 – 73 = …… 68 – 46 = ……

13. W każdej liczbie podkreśl zieloną kredką cyfrę jedności, a czerwoną cyfrę dziesiątek.

12 48 68 70 100 93

Rozwiąż zadania

14. Marta miała w skarbonce 46 zł. Od babci dostała 23 zł. Ile złotych ma teraz Marta?

……….

Odpowiedź: ………

(12)

15. Mateusz ułożył w skrzynce 35 jabłek i o 9 mniej gruszek.

Ile gruszek w skrzynce ułożył Mateusz?

……….

Odpowiedź: ………

17. Zosia ma 45 naklejek z kotkami i o 8 więcej naklejek z pieskami.

Ile naklejek z pieskami ma Zosia?

……….

Odpowiedź: ………

18. Oblicz:

91 + 7 =….. 29 + 3 =…… 79 + 8 =…….

39 4 =….. 89 + 5 = …… 88 + 4 =…….

19. Porównaj wyniki działań i wpisz odpowiedni znak: <, >, =

55 + 3 ……36 + 20 38 – 6…….84 – 40

20. Narysuj odcinki o podanych wymiarach, oznacz je odpowiednimi literami.

 Odcinek AB = 5 cm

 Odcinek CD = 12 cm

Cytaty

Powiązane dokumenty

- dostęp do zaworu odcinającego dopływ gazu w wypadku awarii odbiornika -okresowe przeglądy instalacji gazowej przez wykwalifikowanego pracownika Zastanów się, odpowiedz,

Temat: Triduum Paschalne – Wielki Czwartek i Wielki Piątek.. Obejrzyj uważnie prezentację o

Jak nazywał się uroczysty przemarsz zwycięskiego wodza i jego wojsk w Rzymie po powrocie ze zwycięskiej

Marsz, marsz, Źąbrowski... Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my yjemy. Co nam obca moc wydarła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz, Źąbrowski, Źo Polski z ziemi włoskiej, Za

Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.. 21 marca przyszła do

a) wahadło b) Hania c) higiena d) bohater e) hotel f) huśtawka g) handel h) hamak i) hasło j) czyhać k) herb

ein Instrument spielen – grać na instrumencie im Garten arbeiten – pracować w ogrodzie wandern – wędrować. Tiere

ein Instrument spielen – grać na instrumencie im Garten arbeiten – pracować w ogrodzie wandern – wędrować. Tiere