Wiosenne porządki. 1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.

Download (0)

Full text

(1)

Wiosenne porządki

Przydatne słowa:

sadzić – umieszczać w ziemi rośliny,

hodować – planowana opieka nad wzrostem zwierząt lub roślin np. rolnik hoduje krowy i świnie, ogrodnik hoduje kwiaty,

przekopać – wydobywać ziemie na wierzch, wyrównać – robić coś równe,

podlewać – dawać wodę,

wyrywać- siłą wyjąć/wyszarpać coś z czegoś

1. Posłuchaj nagrania i uzupełnij luki.

W okresie od wiosny do wczesnej jesieni popularnym sposobem spędzania czasu w weekendy jest ... na działkę. Działka, to mały ogród w mieście lub blisko miasta,w którym możemy hodować swoje warzywa i ..., albo mieć teren do rekreacji. W Polsce ogródek działkowy posiada prawie milion rodzin.

Oprócz miejsca do wypoczynku, zrobienia grilla dla rodziny i znajomych w ogródku możemy posadzić różne ... – na przykład kwiaty, ale też marchewkę, ogórki, dynię. Możemy mieć na działce ... owocowe takie jak wiśnie, czereśnie, jabłka. Jeśli zdecydujemy się, żeby w naszym ogródku coś wyhodować powinniśmy się do tego przygotować. Najpierw musimy kupić odpowiednie ...: grabie i łopatę, potem nasiona lub sadzonki roślin, które chcemy zasiać. Gdy już jesteśmy w ... musimy najpierw przekopać ziemię łopatą, a potem wyrównać grabiami. Następnie wsadzamy nasiona i... Musimy teraz dbać o nasz ogród – podlewać rośliny i wyrywać chwasty. Musimy też być cierpliwi i czekać na nasze pierwsze marchewki.

(2)

2. Podpisz obrazki wyrazami: sadzonki, grabie, łopata, nasiona, chwasty

3. Zdecyduj prawda czy fałsz

1. Działka to miejsce, w którym możemy wypoczywać. P/F

2. Wszystkie polskie rodziny mają działki. P/F 3. Na działce można hodować swoje warzywa i owoce. P/F

4. Na działce potrzebujemy dostępu do wody. P/F

5. Na działce nie potrzebujemy grabi. P/F

6. Do pielęgnacji roślin na działce należy wyrywanie chwastów. P/F

(3)

4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Pamiętaj o poprawnej formie!

a) Na wiosnę trzeba posprzątać w ogrodzie, najlepiej użyć do tego ... i ... .

b) Musimy ... rośliny, żeby szybko rosły.

c) Najłatwiej ... marchewki, z ogórkami jest już dużo problemu.

d) Żeby ... ogródek potrzebujemy łopaty.

e) Kwiaty najczęściej sadzi się z ... albo cebulek.

f) Najlepiej jak możemy raz w tygodniu ... chwasty.

łopata, podlewać, przekopać wyrywać, grabie, wyhodować, sadzonka 5. Opowiedz na pytania:

- Jakie dobre rzeczy są rezultatem spędzania czasu na działce?

- Co oprócz ogrodnictwa można robić na działce?

- Jaki wypoczynek jest lepszy dla naszego zdrowia? Na działce czy w mieście?

- Jak myślisz w jakich innych krajach wypoczynek na działce jest popularny?

(4)

6. Czy znasz te kwiaty: irys, hiacynt, żonkil, tulipan, przebiśnieg, krokus, konwalia, stokrotka?

5. Jak myślisz, które kwiaty rosną w ogrodzie, a które w lesie, albo w parku? Gdzie najczęściej możemy je spotkać?

6. Czy wiesz co znaczy słowo chronić? Jak myślisz, które kwiaty w Polsce są chronione?

(5)

Transkrypcja

W okresie od wiosny do wczesnej jesieni popularnym sposobem spędzania czasu w weekendy jest wycieczka na działkę. Działka, to mały ogród w mieście lub blisko miasta,w którym możemy hodować swoje warzywa i owoce, albo mieć teren do rekreacji. W Polsce ogródek działkowy posiada prawie milion rodzin. Oprócz miejsca do wypoczynku, zrobienia grilla dla rodziny i znajomych w ogródku możemy posadzić różne rośliny – na przykład kwiaty, ale też marchewkę, ogórki, dynię. Możemy mieć na działce drzewa owocowe takie jak wiśnie, czereśnie, jabłka. Jeśli zdecydujemy się, żeby w naszym ogródku coś wyhodować powinniśmy się do tego przygotować. Najpierw musimy kupić odpowiednie narzędzia:

grabie i łopatę, potem nasiona lub sadzonki roślin, które chcemy zasiać.

Gdy już jesteśmy w ogrodzie musimy najpierw przekopać ziemię łopatą, a potem wyrównać grabiami. Następnie wsadzamy nasiona i sadzonki.

Musimy teraz dbać o nasz ogród – podlewać rośliny i wyrywać chwasty.

Musimy też być cierpliwi i czekać na nasze pierwsze marchewki.

Klucz odpowiedzi

Ćwiczenie 1. : wycieczka, owoce, rośliny, drzewa, narzędzia, ogrodzie, sadzonki

Ćwiczenie 2. : sodzonki, grabie i łopata, nasiona, chwasty Ćwiczenie 3. : 1.P, 2.F, 3.P, 4.P, 5.F, 6.P

Ćwiczenie 4. : a) grabi i łobaty, b) podlewać, c) wyhodować, d) przekopać, e) sadzonek, f) wyrywać

Ćwiczenia 6. : konwalia, stokrotka, irys, hisacynt, żonkil, tulipan,

przebiśnieg, krokus

Figure

Updating...

References

Related subjects :