Kartkówka nr 7

83  Download (0)

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Wersja A

Matematyka

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTOR: Barbara Dubiecka-Kruk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

Kartkówka nr 7

1.

0–2 p. Zapisz podane liczby w postaci liczb dziesiętnych.

a) 108 = ____ 1310 = ____ b) 1009 = ____ 230100 = ____

2.

0–1 p. Wybierz wszystkie fałszywe równości spośród podanych.

oA. 27 m = 0,27 km oB. 9,50 zł = 950 gr oC. 5 zł 3 gr = 5,30 zł oD. 8,24 m = 824 cm oE. 85 dag = 8,5 g oF. 46 g = 0,46 kg

3.

0–2 p. Uzupełnij zapisy. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 5 cm = _____ m b) 2,3 dm = ______ m c) 0,8 dm = ____cm d) 19 m = _____ cm e) 7,4 cm = ______ mm f) 5,6 km = ____m

4.

0–2 p. Uzupełnij zapisy. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 7 g = _____ dag b) 1,7 dag = ______ g c) 0,25 kg = ____ dag d) 14 kg = _____ dag e) 2,5 dag = ______ kg f) 3,1 t = ________ kg

(2)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Klasa 5 Szkoła podstawowa

AUTOR: Barbara Dubiecka-Kruk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018

1

Wersja B

Kartkówka nr 7

1.

0–2 p. Zapisz podane liczby w postaci liczb dziesiętnych.

a) 107 = ____ 1910 = ____ b) 1003 = ____ 270100 = ____

2.

0–1 p. Wybierz wszystkie fałszywe równości spośród podanych.

oA. 1,23 m = 123 cm oB. 47 m = 0,47 km oC. 21 g = 0,21 kg oD. 15 dag = 1,5 g oE. 1,50 zł = 150 gr oF. 2 zł 3 gr = 2,30 zł

3.

0–2 p. Uzupełnij zapisy. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 9 cm = _____ m b) 7,8 dm = ______ m c) 0,2 dm = ____cm d) 54 m = _____ cm e) 6,1 cm = ______ mm f) 7,3 km = ____m

4.

0–2 p. Uzupełnij zapisy. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.

a) 9 g = _____ dag b) 2,6 dag = ______ g c) 0,15 kg = ____dag d) 13 kg = _____ dag e) 4,5 dag = ______ kg f) 4,2 t = ________ kg

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :