• Nie Znaleziono Wyników

2. e-Business (e-Biznes) 2 gr ćw.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2. e-Business (e-Biznes) 2 gr ćw. "

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Wrocław, 17 maja 2021 r.

Przygotowała: Beata Blicharz, Małgorzata Guzek, Agata Młyńczyk

LISTA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU URUCHOMIONYCH NA STUDIACH ANGLOJĘZYCZNYCH

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

1. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

II ROK

semestr zimowy

1. Introductory Statistics for Business 2 gr ćw.

2. e-Business (e-Biznes) 2 gr ćw.

3. Fundamentals of Labour Law and Social Security 1 gr ćw.

4. Fundamentals of Competition Law 1 gr ćw.

semestr letni

1. Marketing in International Environment 3 gr ćw.

2. Theories of Leadership 3 gr ćw.

3. Regional Policy of the European Union nieuruchomiony 4. Introduction to Law of International Organisations nieuruchomiony

III ROK

Specjalność BIZNES 2 gr ćwiczeniowe

semestr zimowy

1. Fundamentals of Investments 2 gr ćw.

2. Negotiations in Business 2 gr ćw.

3. Public Procurement and Public-Private Partnership in the EU nieuruchomiony

4. Law of Advertisement nieuruchomiony

semestr letni

1. Consumer Protection in the European Union 1 gr ćw.

2. Penal Aspects of Economic Relations 1 gr ćw.

3. European Business 1 gr ćw.

4. Data and Information Protection in Business 1 gr ćw.

Specjalność FINANSE 1 gr ćwiczeniowa

semestr zimowy

1. Financial services 1 gr ćw.

2. Public Finance nieuruchomiony

3. Introduction to Econometrics 1 grupa

4. International Tax Policy nieuruchomiony

semestr letni

1. Financial Instruments 1 gr ćw.

2. Banking nieuruchomiony

3. Operational Research nieuruchomiony

4. Capital Market 1 gr ćw.

(2)

Wrocław, 17 maja 2021 r.

Przygotowała: Beata Blicharz, Małgorzata Guzek, Agata Młyńczyk

2. ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS II ROK

semestr zimowy

1. Mediations and Negotiations 1 gr ćw.

2. Law of New Technologies nieuruchomiony

3. Decision-making Techniques nieuruchomiony

semestr letni

1. International Commercial Law wykład

2. International Financial Markets nieuruchomiony 3. Accountability of International Organizations nieuruchomiony

3. MASTER OF MANAGERIAL ECONOMICS

II ROK

semestr zimowy

1. Financial Markets wykład

2. Holistic Marketing nieuruchomiony

3. European Public Finance nieuruchomiony

4. International and European Tax Law nieuruchomiony

5. Investment and Pension Funds nieuruchomiony

6. Legal Status of the Manager nieuruchomiony

7. Investment Portfolio Management 1 gr konwersatorium

semestr letni

1. Insurance Market nieuruchomiony

2. Enterprise Economics wykład

3. Modern Growth Theories nieuruchomiony

4. International Marketing nieuruchomiony

5. VAT in the EU nieuruchomiony

6. Competition Policy nieuruchomiony

7. History of Economic Thought 1 gr konwersatorium

4. CRIMINAL JUSTICE II ROK

semestr zimowy

1. Cybercrimes 1 gr ćw.

2. Crimes against Animals 1 gr ćw.

semestr letni

1. Political and Legal Thought 1 gr ćw.

2. Economics and Society 1 gr ćw.

(3)

Wrocław, 17 maja 2021 r.

Przygotowała: Beata Blicharz, Małgorzata Guzek, Agata Młyńczyk III ROK

semestr zimowy

1. Civil Liability wykład

2. Data protection nieuruchomiony

3. Reintegration of Convicts 1 gr ćwiczenia

4. History of Law Enforcement nieuruchomiony

5. Complaints to the ECHR in Criminal Cases nieuruchomiony

6. Environmental Crimes 1 gr ćwiczenia

semestr letni

1. Organization and Safety of Mass Events nieuruchomiony

2. Counter-terrorism wykład

3. Violent Crimes nieuruchomiony

4. Organized Crime 1 gr ćwiczenia

5. Juvenile Justice and Delinquency nieuruchomiony

6. Sexual Offences 1 gr ćwiczenia

Cytaty

Powiązane dokumenty

Studenci zwolnieni z uzupełnienia PNJA mogą w SPNJO wybrać inny język nowożytny. 12 punktów za lektorat zostanie przydzielonych w 6 semestrze po zdanym egzaminie

umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki.8. oraz uchwyt

Wymiar, zasady i formę odbywania oraz zaliczenia praktyk określa Program kształcenia Studium Pedagogicznego oraz Regulamin

Przy jakiej liczbie rzutów kostką prawdopodobieństwo tego, że częstość wypadnięcia szóstki różni się od 1 6 nie mniej niż o 36 1 , jest mniejsze niż

Stosując twierdzenie Moivre’a-Laplace’a obliczyć prawdopodobieństwo tego, że w 800 niezależnych próbach ilość sukcesów będzie większa niż 150, a mniejsza niż 250,

Dla grupy permutacji trzech elementów, oznaczanej symbolem S 3 , prosz¦ wypisa¢ tabelk¦..

W miarę wzrostu prędkości przepływu coraz więcej ciepła od elementu oporowego do otoczenia odprowadzane jest drogą konwekcji wymuszonej.. Wpływ promieniowania cieplnego

Weisbenner (2000) examines two sets of data to investigate the relation- ships between the repurchase activity and the earnings retention rate on one hand and the number of total