• Nie Znaleziono Wyników

Rodzaje instytucji społecznych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rodzaje instytucji społecznych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zadanie 1.

Uzupełnij schemat tak, aby tworzył on logiczną całość.

Zadanie 2 (może zostać wykonane dopiero w momencie, kiedy zostanie w całości wykonane pierwsze zadanie):

Wyjaśnij poniższe pojęcia, dotyczące funkcji i zadań instytucji społecznych. Opisz je i scharakteryzuj:

 Zaspokajanie potrzeb członków zbiorowości i realizacji celów grupowych –

 Funkcja regulacyjna –

 Funkcja integracyjna –

 Zapewnienie ciągłości zbiorowości –

Rodzaje instytucji społecznych

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przyjrzyj się poniższemu schematowi, który na przykładach wyjaśnia, na czym polegają te dwa rodzaje wiedzy, a następnie uzupełnij schemat własnymi przykładami.. Zadanie 2:

class diagram) przedstawiający strukturę dowolnej uczelni z wyszczególnieniem klas obrazujących wydziały, pracowników akademickich, studentów itd.. Do edycji

[r]

2) Wprowadzić dane: lab4.zad2 (cholesterol, wiek).. 2) Tworzymy dwa zbiory: lab4.zad8 (wartość, powierzchnia, odległość), lab4.zad8p (powierzchnia, odległość) 3) Analizuj

Ilość Polaków posiadających kartę kredytową zmienną losową o rozkładzie

[r]

[r]

[r]