• Nie Znaleziono Wyników

1. Jak korzystać z przeglądarki internetowej?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. Jak korzystać z przeglądarki internetowej?"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

1. Jak korzystać z przeglądarki internetowej?

a. 1. Cele lekcji

i. a) Wiadomości Uczeń:

• zna pojęcie www,

• wie, do czego służy przeglądarka internetowa,

• podaje przykłady przeglądarek internetowych,

• zna pojęcie sieć komputerowa.

ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi:

• posługiwać się przeglądarką internetową,

• otworzyć wskazaną stronę internetową,

• pobrać z Internetu plik.

b. 2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne z komputerem, praca z całą klasą, praca w parach przy komputerze.

c. 3. Środki dydaktyczne

Komputer z dostępem do Internetu, oprogramowanie, karta pracy.

d. 4. Przebieg lekcji

i. a) Faza przygotowawcza

Przywitanie się z uczniami, sprawdzenie listy obecności, podanie tematu zajęć. Wprowadzenie do tematu zajęć. Nauczyciel prosi uczniów o włączenie komputerów, uruchomienie przeglądarki internetowej.

ii. b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel szkicuje rys historyczny powstania sieci www, prosi o otwarcie przeglądarki internetowej, omawia elementy widoczne w przeglądarce:

- pasek adresu (miejsce, w które wpisuje się adres internetowy),

(2)

-pasek narzędzi (ikony poleceń, które najczęściej są używane przy pracy z przeglądarką),

- zakładki (w nowej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer pojawiły się zakładki, dzięki nim można zminimalizować ilość nowo otwieranych okien przeglądarki),

- cofnij, naprzód (polecenia, które służą do cofnięcia się o określoną ilość kroków w przeglądarce),

- powiększenie (umożliwia powiększenie elementów znajdujących się w głównym oknie przeglądarki),

- ulubione (dzięki tej opcji można grupować i

zapamiętywać strony, które są dla nas interesujące).

3. Nauczyciel wskazuje na otwartej stronie przykładowe hiperłącza (linki) i wyjaśnia do czego one służą, nauczyciel wpisuje adres internetowy do przeglądarki (zwraca szczególną uwagę na prawidłowe wpisywanie adresu, bez spacji), nauczyciel demonstruje jak dodać stronę do Ulubionych.

4. Uczniowie przechodzą do pracy samodzielnej, postępują zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie pracy (załącznik 1).

iii. c) Faza podsumowująca.

Uczniowie kończą pracę. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań.

e. 5. Bibliografia

1. Brehmer A., Poznajemy Informatykę, Videograf, Katowice 2002.

2. Grubiel H., Technologia Informacyjna, WSiP, Warszawa 2004.

3. Heathocote O., Informatyka w szkole, ReadMe, Łódź 2005.

4. Hermanowska G., Technologia Informacyjna, Operon, Gdynia 2005.

5. Koba G., Technologia Informacyjna, Migra, Warszawa 2002.

6. Mordaka M., Informatyka 2005, Czarny Kruk, Bydgoszcz 2005.

7. Nęcka E., Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli, Impuls, Kraków 1998.

(3)

8. Nowakowski Z., Informatyka bez tajemnic, Edu-Mikom, Warszawa 1999.

9. Szmidt J.K., Dydaktyka twórczości. Koncepcje – Problemy – Rozwiązania, Impuls, Kraków 2003.

f. 6. Załączniki

i. a) Karta pracy ucznia załącznik 1.

Ćwiczenie

Odwiedź następujące witryny i zapoznaj się z ich zawartością:

www.dzieci.wp.pl, www.sieciaki.pl, www.pw.edu.pl, Dodaj jedną z odwiedzonych witryn do ulubionych.

Na stronie www.wiem.pl w pole szukaj wpisz starożytny Rzym i kliknij Szukaj. Otwórz jeden z wyświetlonych artykułów klikając na wybrane hiperłącze.

Wejdź na stronę www.gry.pl i zagraj w jedną z gier.

g. 7. Czas trwania lekcji

45 minut

h. 8. Uwagi do scenariusza

brak

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przeglądarki materiałów leksykograficznych Poliqarp for DjVu. Poliqarp for DjVu —

Wraz ze wzrostem natężenia pola magnetycznego H rośnie wartość indukcji B, w miarę jak dipole magnetyczne wewnątrz materiału ustawiają się zgodnie z kierunkiem

Zezwalamy również stronom trzecim (w szczególności Google) na używanie analitycznych plików cookie (zarówno tymczasowych, jak i stałych) na naszych

Pojawił się na dole pasek kliknij Uruchom i czekamy, aż po lewej na pasku będzie 100%(to trochę trwa).. Pojawia

Należy zaznaczyć, że wskazany w analizie przedział czasowy jest szczególny dla formułowania się wizji etniczności zarówno na potrzeby społeczeństwa dominującego, jak i

Dziś wiemy, że bakterie przenoszone były przez pchły ze szczurów, które gnieździły się na statkach handlowych.. pestis wyizolowano w Hongkongu w

czy ze wszystkich jajek wykluje się pisklę (z tych, w których jest zarodek)?. jakie warunki musi mieć jajko, żeby wykluło

 Elektryzowanie się ciał- przykłady z życia codziennego (pogawędka). Nauczyciel zachęca uczniów do aktywności, podaje przykłady, aby zaciekawić uczniów