• Nie Znaleziono Wyników

Semantička tvorba u terminologiji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Semantička tvorba u terminologiji"

Copied!
35
0
0

Pełen tekst

(1)

Semantička tvorba u terminologiji

Siniša Runjaić

Barbara Štebih Golub

(2)

Uvod

B. Kuna (2006: 339–340) tvorba riječi = jezikoslovna

disciplina čiji je zadatak utvrditi kako se morfemi udružuju u riječ, odnosno koje se tvorbene jedinice i obrasci

primjenjuju u nastanku riječi

(3)

S. Babić (2002: 23) Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku

Načini bliski tvorbi (granična područja)

-unutarnja tvorba, preobrazba, prijenos značenja, sintaktičko-semantičau tvorba, individualna tvorba i terminološka tvorba

(4)

E. Barić Hrvatska gramatika (1997: 299–300) slaganje, izvođenje, preobrazbua i analoška tvorba

I. Marković (2013.) Uvod u jezičnu morfologiju

P. Košutar i B. Tafra (2009.) leksikografski pristup -razlikovanje gramatičkih i semantičkih procesa

(5)

Fleischer i Barz (1995: 5–7) Wortbildung, Wortschöpfung, Nominationsbildung (terminologizacija, determinologizacija, deonimizacija)

J. Matijašević (1987., 2019.) semantička derivacija = polisemija – problem tvorbe riječi, a ne leksikologije

(6)

Terminologizacija

Hudeček i Mihaljević (2010: 49)

1. „hrvatska tvorba“ (interpreter – prevodnik)

2. prihvaćanje internacionalizama latinskog i grčkog podrijetla ili naziva tvorenih latinskim ili grčkim elementima (kolesterol)

3. prihvaćanje stranih naziva (softver) 4. terminologizacija (tijelo i vrat gitare) 5. reterminologizacija (virus)

(7)

tvorba termina:

morfološka tvorba

semantička tvorba (terminologizacija, reterminologizacija)

-opći leksik kao vrelo za terminologizaciju

-poseban položaj termina (Gortan-Premk 2009: 117)

(8)

-metafora

J. Matijašević – nominacijska metafora

Kod metaforizacije imamo isti nominacioni proces koji i kod morfološke derivacije: nova realija naziva se po nekoj karakterističnoj oznaci izdvojenoj iz zbira drugih, a koja je slična sa karakterističnom oznakom druge realije koja već po njoj ima ime, dobijeno iz odnosa tvorbenih elemenata reči, pri čemu su tvorbeni elementi vidljivi, ili su tu smo etimološki uzeto na datom stupnju razvoja jednog jezika. (Matijašević 2019: 218)

(9)

Odabir korpusa

-

baza Struna

-semantička tvorba (metafora)

-somatski leksem (jedno- i višerječni nazivi) glava, vrat, rame

(10)

Gortan-Premk,Vasić, Nedeljkov (2003.) Semantičko- derivacioni rečnik

-međuovisnost broja i tipa derivata u jednome gnijezdu i semantičkog potencijala osnovnog leksema – hijerarhijski odnos leksema

-glava – preko 300 derivata ruka – blizu 300 derivata bok – manje od 40

(11)

STRUNA

(12)

Rezultati analize korpusa

glava (72)

strojarstvo (35), medicinske znanosti (14), kemija (11), jezikoslovlje (3), dentalna medicina (2), norme (2), informacijske (1) i komunikacijske znanosti (1), znanost o umjetnosti (1) i zoologija (1)

(13)

jednorječni

glava 'dio tijela koji je vratom spojen s trupom‘ (anatomija) višerječni

pridjev + SL (cilindrična glava, čekićasta glava, fantomska glava, upuštena glava)

SL + imenica u genitivu (glava cijevi, glava cilindra, glava zuba)

SL + dvorječni naziv u genitivu (glava bedrene kosti, glava donje čeljusti, glava lakatne kosti)

(14)

SL + višerječni naziv u genitivu (glava uparivača s padajućim filmom, glava uparivača s padajućim filmom i vodenim plaštem)

SL + prijedložna struktura (glava za stezanje brtvenoga pakiranja)

pridjev + SL + višerječni naziv u genitivu (donja glava krilastoga bočnog mišića, gornja glava krilastoga bočnog mišića)

pridjev + SL + prijedložna struktura (kvadratna glava s naglavkom, šesterokutna glava s naglavkom, šesterokutna

(15)

šesterokutna glava

šesterokutna glava s naglavkom

šesterokutna glava s naliježućim

izdankom

šesterokutna glava s prirubnicom

(16)

zakovična glava

lećasta

glava plosnata

glava poluokrugl

a glava stožasta glava upuštena glava završna glava

(17)

Metafora

-sličnosti po položaju

glava motora 'dio motora koji pokriva više cilindara, vijcima pričvršćen za blok motora‘

glava nadsjemenika 'najširi dio nadsjemenika koji prekriva gornji kraj sjemenika i u kojemu započinje kanal nadsjemenika‘

glava svrdla 'radni dio svrdla'sastavnica glava uvijek označuje gornji dio čega‘

(18)

glava novina 'tekst stalna i karakteristična oblika na vrhu naslovne stranice novina'

(19)

sličnost po izgledu

mrtvačka glava (Acherontia atropos)

(20)

notna glava 'dio note čiji oblik određuje trajanje, a položaj u crtovlju visinu glazbenoga zvuka

'

(21)

vrat (15)

teorija glazbene umjetnosti (1), temeljne medicinske znanosti (12), kemija (1), drvna tehnologija (1)

jednorječni nazivi

vrat 'dio tijela koji se proteže od lubanjske baze do gornjega otvora prsne šupljine i obuhvaća sve meke dijelove u području' (temeljne medicinske znanosti)

vrat 'valjkasti izvod na staklenome laboratorijskom posuđu ili na staklenome prilagodniku kroz koji se neki medij

(22)

višerječni nazivi

pridjev + SL (anatomski vrat, kirurški vrat, notni vrat, zubni vrat)

SL + imenica u genitivu (vrat maternice, vrat posude, vrat korijenja, vrat zuba)

SL + dvorječni naziv u genitivu (vrat bedrene kosti, vrat donje čeljusti, vrat lisne kosti, vrat palčane kosti, vrat

žučnoga mjehura)

(23)

metafora

sličnost po izgledu i položaju, funkciji

vrat donje čeljusti 'suženi dio na grani donje čeljusti koji drži glavu donje čeljusti‘

krirurški vrat 'suženje na nadlaktičnoj kosti na prijelazu gornjega okrajka u trup nadlaktične kosti‘

zubni vrat 'dio zuba koji se nalazi između zubnoga korijena i zubne krune te je prijelaz krune u korijen‘

notni vrat 'okomita crta koja se nastavlja iz notne glave, a

(24)

sličnost po izgledu

vrat 'valjkasti izvod na staklenome laboratorijskom posuđu ili na staklenome prilagodniku kroz koji se neki medij ulijeva, izlijeva, propušta‘

(25)

rame (12)

-strojarstvo (6), sigurnosne i obrambene znanosti (3), tehnologija prometa i transporta (1), arheologija i norme (1)

(26)

jednorječni nazivi

rame 'površina uz rub kolnika pripremljena da osigura prijelaz između kolnika i susjedne površine' (tehnologija prometa i transport)

rame 'dio koljenastoga vratila koji se spaja s rukavcem i osloncem letećega ležaja' (strojarstvo).

(27)

višerječni nazivi

SL + imenica u genitivu (rame čahure, rame gume, rame kućišta, rame osovine)

SL + dvorječni naziv u genitivu (rame koljenastog vratila, rame koljenaste osovine)

metafora

-sličnost po položaju -sličnost po funkciji

(28)

posuđivanje metafora”

latinski

glava doljnje čeljusti < lat. caput mandibulae, glava bedrene kosti < lat. caput femoris

vrat bedrene kosti < lat. collum femoris

vrat donje čeljust < lat. collum mandibulae

(29)

lat. caput mandibulae > njem. Unterkieferkopf, tal.

condilo mandibolare

caput femoris > engl. head of femur, lat. colum femoris >

engl. neck of femur

lat. collum mandibulae > engl. neck of mandible, njem.

Unterkieferhals, tal. collo della mandibola

(30)

njemački

glava tračnice < njem. Schienenkopf glava svrdla < njem. Bohrerkopf

engleski

rame kućišta < engl. housing shoulder rame osovine < engl. axle shoulder rame vratila < engl. shaft shoulder

(31)

Mnogi su hrvatski nazivi nastali posuđivanjem iz engleskog jezika. Neki su od tih engleskih naziva nastali postupkom metaforizacije. Međutim, ako se u hrvatski preuzme engleska metafora, njezina se metaforičnost gubi. Potrebno je znati engleski da bi se otkrilo da je riječ o metafori (npr. riječ hardver u hrvatskom jeziku).

(Hudeček, Mihaljević 2010: 67)

(32)

udovice i siročad

(33)

bedrena kost < glava bedrene kosti, vrat bedrene kosti, trup bedrene kosti

palčana kost, lisna kost

nota > notna glava, notni vrat

(34)

Imamo li zaključak

(35)

Hvala na pozornosti!

bstebih@ihjj.hr

srunjaic@ihjj.hr

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pod koniec III tysiąclecia p.n.e., mieszkali tu ludzie z plemienia kultury ceramiki sznurowej, a w epoce brązu i wczesnym okresie epoki żelaza nad Lubrzanką osiedlili się

W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę

[r]

Orbitotomia przyÊrodkowa (ang. endonasal transethmoidal approach) jest wskazana w do- st´pie do guzów zlokalizowanych g∏ównie we- wnàtrzsto˝kowo lub przyÊrodkowo w stosunku

• Oral-B ne može predvidjeti dugotrajan učinak zamjenskih glava četkica drugih marki na trošenje drške punjive električne zubne četkice Oral-B. Sve zamjenske glave zubnih

szkło czarne przezierne lustro weneckie w świetle.. lustro weneckie

agroécolo- gie — bez obzira na njihovu (ne)srodnost. Upravo istovjetnost oblika doprinosi brzom širenju takvih riječi iz jednoga jezika u drugi. Nadalje, jednom kad govor- nici

[r]

II – uzyskanie płatów w celu zamknięcia ubytku podniebienia miękkiego, linią przerywaną zaznaczono cięcie pła- ta po stronie jamy nosowej umożliwiające uzyskanie tkanki

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych

Gościcino Wejherowskie WEJHEROWO WEJHEROWO Wejherowo Nanice Wejherowo Śmiechowo Reda Pieleszewo REDA Rumia Rumia Janowo Gdynia Cisowa GDYNIA CHYLONIA Gdynia Leszczynki Gdynia

Artykuł Piotra Niczyporuka Dokumenty sporządzane przez bankierów rzymskich (argentarii) jako dowód zawarcia operacji bankierskich został opublikowany w pra- cy zbiorowej

Cabada studied a fourth order periodic boundary value problem similar to (1.1), using a gen- eralized method of upper and lower solutions and developing the monotone iterative

I kad se složenice definišu polazeći od njihovog sastava, opet nije dovoljno samo reći da su to tvorenice koje nastaju od dviju ili više osnova / riječi (Babić

Hitrovpenjalna glava (EasyImpact 500/550/550 + Drill Assistant/5500) (glejte sliko H).. Trdno držite zadnji tulec (2) hitrovpenjalne glave (3) in obračajte sprednji tulec (1) v

SDIRK: wszystkie wyrazy na diagonali są identyczne (singly diagonally implicit ...) metody DIRK: iteracja Newtona (układ równań) rozwiązywany blokowo. metody SDIRK:

4A)W każdej dekadzie częstotliwości należy zmierzyć nie mniej niż 3 punkty pomiarowe starając się, aby w skali logarytmicznej były one od siebie w przybliżeniu równoodległe,

Zaprojektować system ze zmiennymi

[r]

Czy prawd¸a jest, ˙ze ka˙zdy graf, kt´ory posiada dobre 3-pokolorowanie nie zawiera K 4 jako minora?.

powiada on, żebym się nie ukorzył, bo to jeszcze gorzej, Wańka handluje papierosami, ale nie ma patentu. Starszy milicjant wypędzał go z rogu ulicy, ale Wańka wciąż

[r]