Wręcz przeciwnie!

Download (0)

Full text

(1)

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

Zadanie 1

Połącz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.

nieuprzejmy grzeczny

niegrzeczny gościnny

niegościnny odważny

tchórzliwy uprzejmy

leniwy pracowity

lekkomyślny skromny

nieuczciwy rozsądny

zarozumiały uczciwy

Wręcz przeciwnie!

strona 1

Wersja 2

(2)

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

strona 2

Wręcz przeciwnie!

Zadanie 2

Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

Jestem , bo zależy mi, aby moi goście dobrze się u mnie czuli.

Jestem , bo nie dałem się zastraszyć.

Jestem , bo umiem odmówić, kiedy ktoś namawia mnie do złego.

Figure

Updating...

References

Related subjects :