Witaj w I etapie

Download (0)

Full text

(1)

Witaj w I etapie

międzyszkolnego konkursu POTYCZKI MATEMATYCZNE 2010

Jest to test jednokrotnego wyboru, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Ilość punktów zdobyta przez Ciebie i Twoich kolegów zostanie zliczona.

Pięć najlepszych drużyn zostanie zakwalifikowanych do II etapu.

Powodzenia!!!

Reszta z dzielenia liczby 435 przez 12 wynosi:

12 4 3 6 8

Ile prostokątów widzisz na rysunku boiska sportowego?:

3 5 4 7 8

Jakie pole zajmuje napis na tablicy - ECHO 1:

40 cm2 42 cm2 45 cm2 41 cm2 38 cm2

Prostokąt podzielono na dziewięć mniejszych prostokątów. Obwody trzech spośród nich podano na rysunku. Oblicz obwód dużego prostokąta.

120 36 46 44 114

(2)

Która z liczb dziesiętnych jest największa:

0,125 0,135 0,12 0,128 0,13

Iloczynem liczb 18 i 12 jest:

288 106 162 206 216

Rysunek przedstawia kopertę . Ile odcinków widzisz na rysunku:

5 6 10 12 8

Liczba 96 jest wielokrotnością liczby:

10 16 7 5 9

Jaką liczbę wpiszesz w miejsce kratek a i b?

a = 12 b = 120 a = 8 b = 124 a = 5 b = 136 a = 8 b = 128 a = 6 b = 512

O ile liczba 451 jest większa od liczby 234:

o 97 o 167 o 197 o 217 o 227

Liczba 2759400130006 zapisana słownie to:

dwadzieścia siedem miliardów pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści tysięcy sześć

dwa biliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć miliardów czterysta milionów sto trzydzieści tysięcy sześć

dwadzieścia siedem bilionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliardy sto trzydzieści tysięcy sześć

dwa biliony siedemset pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta milionów sto trzydzieści tysięcy sześć

dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy sto trzydzieści sześć

(3)

Pierwszym czynnikiem iloczynu . 12 = 168 jest liczba:

12 14 13 17 19

Jaką część kwadratu zacieniowano na czerwono?

Samochód przejechał 750 km w ciągu 5 godzin. Ile kilometrów średnio przejechał samochód w ciągu godziny?

140 km 130 km 160 km 150 km 100 km

Pole kwadratu wynosi 36 cm2. Jaki jest jego obwód?:

18 cm 64 cm 36 cm 24 cm 49 cm

Z pręta o długości 5,2 dm odcięto kawałek długości 25 cm. Pozostała część to:

2,7 dm 32 cm 26 cm 7,7 dm 27 dm

Czworo dzieci jadło tort. Krzyś zjadł , Ola o więcej niż Krzyś, Karolina zjadła o mniej niż Ola, resztę zjadł Łukasz. Jaką część tortu zjadł Łukasz:

Obóz rozpoczął się w czwartek 17 lipca rano, a zakończył 6 sierpnia wieczorem.

W jakim dniu tygodnia obóz się zakończył?

w niedzielę w poniedziałek we wtorek w środę w czwartek

(4)

Która z liczb zapisana cyframi rzymskimi przedstawia zapis liczby 123:

CXXIII CIXIII MXXIII DXXIII LXXIII

Na rysunku przedstawiono dwa kwadraty. Jakie jest pole części zacieniowanej?

26 cm2 22 cm2 32 cm2 20 cm2 18 cm2

Figure

Updating...

References

Related subjects :