ALFOAT5 gD A K f O R SZŁ&ŚĆ

Pełen tekst

(1)

NASZA

SZŁ&ŚĆ

R gD A K f O R IC S. ALFOAT5 S C U Z. & T Z.

KRAK Ó UJ 1P73

(2)

Okładkę projektowała

CZESŁAWA LEWANDOWSKA - GO RG OŃ

N A S Z A PRZESZŁOŚĆ

(3)

N O T R E P A S S E

Ełudes sur 1’Hisłoire de 1’Eglise eł de la C ulture C atholique

en Pologne

D i r e c t e u r : A l p h o n s e S c h l e ł z

X X X IX

C ra c o v ie 1 9 7 3

NASZA PRZESZŁOSC

Słudia z dziejów Kościoła i kultury kałolickiej w Polsce

R edaktor: Ks. A l f o n s S c h l e t z C .M .

X X X IX

K ra k ó w 1 9 7 3

(4)

I n s t y t u t W y d a w n i c z y M A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć

K ra k ó w , u l. S trz e ln ic a 6

K rakow skie Z akłady Graficzne, Zakład Nr 3 Kraków , ul. B erka Jcselew icza 24 Zam. Nr 129/73 nakl. 1500 + 50 B-12

L IS T SE K R E T A R IA T U STA N U O JC A SW.

DO G EN ER A ŁA ZAKONU K A Z N O D Z IEJSK IEG O Z O K A Z JI

750 ROCZNICY ZAŁOŻENIA PRO W INCJI P O L S K IE J

SEGRETERIA DI STATO N. 214262

Dal yaticano, li 7 luglio 1972 Reverendissime Pater,

ad Summum Pontificem est allatum, Provinciam Polonam Or- dinis Fratrum Praedicatorum, cui praees, sóllemniter esse comme- moraturam DCCL annum expletum, ex quo S. Hyacinthus, B. Ces- laus et socii, eiusdem religiosae Familiae sodales e Polonia oriundi eo reverterunt, efficientes, ut eadem Provincia constitueretur. Bea- tissimus Pater, diuturnam vitam istius partis Ordinis Dominicani respiciens, gratulationem profert ex animo, ac praesentia intuens, eius alumnos humane confirmat ad perstandum in egregio propo- sito et ad „aemulanda charismata meliora” (cfr. 1 Cor. 12, 31).

Profecto Fratres, in illa degentes regione, appellari licet filios Sanctorum, estąue animadvertendum raro contingere, ut ex hoc genere Provincia tam praeclara sortiatur initia. Propter hoc ipsum factum esse videtur, ut Poloni sodales Ordinis istius magnis augerentur incrementis et Ecclesiae multiplices afferrent utilitates.

luvat enim memorare eos multos juisse in sacra praedicatione, sci­

licet in munere sibi proprio et peculiarit operam dedisse institu- tioni in scholis, quas habebant, studio missionali et oecumenico esse commendatos, siąuidem finitimas gentes, verae religionis adhuc exsortes, Evangelii luce collustraverunt et unionem cum fidelibus ritus orientalis, a catholica communione seiunctis, provehere sunt conati. Neąue praetermittendae sunt illorum pervestigationes doc- trinae, unde fructus non leves sunt percepti.

Haec omnia religiosos eiusdem Provinciae, qui hac sunt aetate, vehementer incitent et moveant, ut, a maiorum institutis non des- ciscentes, sanctimoniae adipiscendae imprimis incumbant, ad quam propter ipsam consecrationem, qua Deo penitus sunt man- cipati, excellentiore ratione se sentiant vocari, persuasum sibi ha-

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :