• Nie Znaleziono Wyników

UŻYTKOWEJ CIEPŁEJ WODY PRZYGOTOWANIA UKŁADY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "UŻYTKOWEJ CIEPŁEJ WODY PRZYGOTOWANIA UKŁADY"

Copied!
27
0
0

Pełen tekst

(1)

UKŁADY

PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

UŻYTKOWEJ

Instalacje sanitarne – p –

Wrocław 2015

(2)

Układy przygotowania cwu

Instalacje ciepłej wody użytkowej

Centralne

Bez akumulacji (bez zasobnika)

Z akumulacją (z zasobnikiem)

Z pełną akumulacją

Z niepełną akumulacją

Lokalne (indywidualne)

(3)

Przygotowanie ciepłej wody może odbywać się w wymiennikach:

przepływowych (bez akumulacji ciepła)

pojemnościowych (z całkowitą lub częściową akumulacją)

przepływowych z zasobnikiem ciepłej wody.

Węzły ciepłownicze

(4)

Doba obliczeniowa

Q

Strumień energii cieplnej pobierany wciepłej wodzie

(5)

Przepływy obliczeniowe

• qj - jednostkowe zużycie ciepłej wody przez jednego użytkownika instalacji w ciągu doby, dm3/uż·doba

w budynkach mieszkalnych zgodnie z normą PN-92/B-01706 qj należy przyjmować z zakresu 110 – 130 dm3/uż·doba, przy czym:

110 dm3/uż·doba jeśli w budynku są tylko natryski 120 dm3/uż·doba jeśli są i natryski i wanny

130 dm3/uż·doba jeśli są tylko wanny

• U – liczba użytkowników instalacji, uż

liczba pokoi + 1

doba , dm U

q G

3 j

d

 

 Dobowe zapotrzebowanie cwu:

(6)

 Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu:

 – czas użytkowania instalacji w ciągu doby, h

/h dm

τ ,

G

r

 G

d 3

 Max godzinowe zapotrzebowanie cwu:

/h dm

, k G

G

hmax

r

h 3

kh – współczynnik nierównomierności godzinowego poboru wody (nh)?

Przepływy obliczeniowe

(7)

Liczba mieszkańców

50 100 150 200 300 500 1000 3000 6000

Współczynnik Kh

4,5 3,7 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 2,0

Współczynnik nierównomierności

godzinowego poboru wody

(8)

Maksymalna godzinowa moc

cieplna wymiennika ciepłej wody

Uwaga

Ghmax – dm3/h,

jeśli w m3/h to wzór należy uzupełnić o gęstość wody= 1000 kg/m3, czyli w liczniku pojawiłoby się jeszcze

cw= 4,19 kJ/kgK – ciepło właściwe wody

tcwu = 60°C – obliczeniowa temperatura ciepłej wody

twz = 10°C (5°C) – obliczeniowa temperatura zimnej wody

cwu hmax cwu wz

hmax

G ( )

Q , kW

3600

c

w

t t

  

(9)

Jeśli moc potrzebna na podgrzanie cwu przekroczy 70 kW należy zastosować węzeł dwustopniowy, wówczas moce wymiennika I° i II° oblicza się jako połowę potrzebnej mocy Q

cwu

przy czym moc II° należy zwiększyć o 5% ze względu na cyrkulację.

Zatem:

A co z kotłownią?

o

o

I

cwu cwu

II

cwu cwu

Q 0, 5 Q Q 0, 55 Q

 

 

I° i II°

(10)

 z kotłowni − parametry obliczeniowe czynnika grzejnego dla okresu zimowego: 90/70ºC

 z miejskiej sieci ciepłowniczej − parametry obliczeniowe czynnika grzejnego dla okresu zimowego: 130/70ºC

Zasilanie układu

przygotowania cwu

(11)

Schemat pełno szeregowego węzła jednostopniowego cwu

wymiennik cwu tcwu Tz

Tp

do węzła c.o.

obejście letnie z węzła c.o.

RT twz ZB

(12)

Schemat pełno szeregowego węzła dwustopniowego cwu

I° cwu II° cwu

twz tcwu

Tz

Tp

do węzła c.o.

obejście letnie z węzła c.o.

RT

ZB

(13)

Zawór bezpieczeństwa

Wymiennik płytowy F=1·10-4m2

(14)

Zawór bezpieczeństwa

(15)

Wymienniki ciepła

typu JAD

(16)

Płytowe wymienniki

ciepła

(17)

 Wymienniki SECESPOL, program CAIRO 3.4

http://www.secespol.in/cairo/setup.exe

 Wymienniki APV (tylko płytowe)

http://www.technikacieplna.pl/program.html

 Wymienniki TERMOWENT (tylko typ JAD)

http://www.termowent.pl/prgdobor.htm

 Wymienniki DANFOSS (tylko płytowe)

http://pl.heating.danfoss.com HEX Installer

Programy doboru

wymienników ciepła

(18)

KOTŁOWNIA

Przykład 1: Termowent

1

2

3 4

?

(19)

KOTŁOWNIA

Przykład 2: Secespol Cairo

1 2

3 4

(20)

Sortowanie wg przewymiarowania

KOTŁOWNIA

Przykład 2: Secespol Cairo

Oblicz

7 6 5

(21)

KOTŁOWNIA

Przykład 2: Secespol Cairo

(22)

ZAŁOŻENIA DO DOBORU

Schemat węzła szeregowo-równoległego z dwustopniowym przygotowaniem cwu

Zał.

(60+10)/2

=35oC

70oC

Zał. 40oC

Zał. 20oC

10oC

o

o

I

cwu cwu

II

cwu cwu

Q 0,5 Q Q 0,55 Q

60oC

Wstępne założenia Strumień cwu

Strumień wody sieciowej Dane

Temperatury wyznaczone iteracyjnie

msIo≈ msIIo mcwu Io≈ mcwuIIo

(23)

I o – pierwsze przybliżenie

(24)

II o – pierwsze przybliżenie

(25)

I o – wyniki

(26)

II o – wyniki

(27)

Literatura:

1. A. W. Chłudow - Zaopatrzenie w ciepłą wodę, 1960

2. B. Chybowski - Instalacje ciepłej wody użytkowej, 1973

3. S. Mańkowski - Projektowanie instalacji cwu, 1981 4. W. Szaflik - Projektowanie instalacji ciepłej wody

użytkowej w budynkach mieszkalnych, 2008

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przygotowanie przepisów, norm, wytycznych, poradników oraz dokumentacji katalogowej przewodów, z których będzie zaprojektowana instalacja wodociągowa (nomogramy, tabele,

Chwilowy niewielki wypływ wody z zaworu bezpieczeństwa podczas nagrzewania się wody w podgrzewaczu jest zjawiskiem normalnym i oznacza prawidłowe działanie

- anode rod replacement [13] (100/120/140/250/300/400 litres cylinder): take off the upper lid [16], take out an insulation ring, turn off the cut-off valve on cold water

Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna

Wyrażam zgodę na utrzymywanie na powyższej nieruchomości, przez okres co najmniej 5 lat w okresie trwałości projektu, zamontowanej instalacji oraz umieszczonego oznaczenia

Pompa ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej Vitocal 060-A jest pionowym pojemnościowym podgrzewaczem wody wykonanym ze stali, z emaliowaną powłoką Ceraprotect i

Tak mała wartość prawdopodobieństwa przekroczenia (0,0001%) wynika z dużej liczby analizowanych wartości pomiarowych przy określaniu parametrów rozkładu przyjętego

1. Mapa poglądowa lokalizacji inwestycji – rys. Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania – rys. Rzut instalacji c.w.u. Rzut instalacji c.w.u. Rzut instalacji c.w.u. Rzut