• Nie Znaleziono Wyników

Wiemy już jak będzie wyglądał

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Wiemy już jak będzie wyglądał"

Copied!
30
0
0

Pełen tekst

(1)

Wiemy już jak będzie wyglądał katowicki HUB Gamingowo- Technologiczny

14 lutego zaprezentowano wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Zwycięska praca wykonana została przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

s.k. z Lublina.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla I etapu inwestycji pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” obejmującego adaptację i rewitalizację istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo-Technologicznego to pierwszy krok w kierunku realizacji głównego założenia powstania HUB-u, jakim jest skupienie w jednym miejscu przedsiębiorców z branży e-sportu i gier komputerowych, a także firm technologicznych, przy jednoczesnej rewitalizacji i adaptacji do nowych celów przestrzeni należącej wcześniej do KWK Wieczorek.

– Jestem przekonany, że za kilka lat projekt, jakim jest powstanie Dzielnicy Nowych Technologii będzie mógł być porównywany do rewitalizacji terenów po kopalni Katowice, a tym samym powstania Strefy Kultury. Na terenie należącym wcześniej do kopalni Wieczorek powstanie nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Przekształcenie tych miejsc w przestrzeń dla sektora nowoczesnych technologii pozwoli nam wrzucić szósty bieg i stanie się kolejnym kamieniem milowym w rozwoju Katowic – ocenia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

(2)

Jednym z wyznaczników dobrze zarządzanego miasta jest strategia uwzględniająca trendy i tendencje rynkowe. Wizja przyszłości Katowic zakłada większe zaangażowanie w branżę technologii informatycznych. W tę ideę wpisuje się realizacja HUB-u Gamingowo-Technologicznego. Kompleks powstanie w ramach Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekty będą mieścić się wokół szybów Pułaski i Poniatowski, należących do byłej kopalni Wieczorek. Hybrydowy projekt zakłada zagospodarowanie budynków należących do nieaktywnej kopalni, a także budowę nowego zaplecza. W tym założeniu odzwierciedla udaną rewitalizację Strefy Kultury i nową siedzibę Muzeum Śląskiego.

W portfolio HUB-u mają znaleźć się między innymi: wynajem powierzchni biurowych i coworkingowych, usługi korzystania ze współdzielonej infrastruktury, wynajem studiów telewizyjnych i nagrań, laboratoria, zaplecze infrastruktury IT (data center, farma renderująca), sale konferencyjne i pomieszczenia edukacyjne oraz usługi towarzyszące firmom zatrudniającym setki pracowników.

(3)

W konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej dla adaptacji i rewitalizacji istniejących budynków po kopalni KWK Wieczorek pod funkcje HUB-u Gamingowo- Technologicznego w wyznaczonym terminie złożono 5 prac konkursowych. Wszystkie dostarczone prace zostały ocenione zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu. Niestety, dwie prace konkursowe nie spełniały warunków Regulaminu konkursu i nie zostały dopuszczone do oceny. Prace, przez cały czas trwania oceny przez sąd konkursowy pozostawały dla niego anonimowe, jednak ich zakres i czytelność były wystarczające dla właściwej oceny zgodnie z kryteriami i wytycznymi Regulaminu konkursu.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie zwycięskiego projektu wykonanego przez AMC – Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. s.k. z Lublina, które otrzymało I nagrodę w wysokości 100 tys. zł oraz zaproszenie do udziału w negocjacjach umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej jury konkursowe przyznało za wnikliwe podejście do tematu konkursu. – Praca charakteryzuje się pieczołowitością zarówno w propozycjach architektonicznych, w tym właściwej adaptacji i aranżacji wnętrz zabytkowych, jak też konstrukcyjnych i technologicznych w z a k r e s i e i n s t a l a c y j n y m . M a m y t u d o c z y n i e n i a z e zróżnicowanmi propozycjami projektowymi dotyczącymi obiektów zabytkowych oraz obiektów nowych. Szczególną wartością dodaną opracowania jest oryginalne rozwiązanie dwupoziomowego pasażu integrującego zróżnicowany zespół adaptowanych obiektów dawnej kopalni – podsumowuje wybór Stanisław Podkański, architekt miasta i przewodniczący sądu konkursowego. Dodatkowo, uwagę sądu konkursowego zwróciła propozycja utworzenia przystanków autobusowych pod przewieszonym nad ulicą Szopienicką budynkiem nr 2.

(4)

– Kluczowe dla projektu były warstwa historyczna tego miejsca oraz jego nowoczesne, innowacyjne przeznaczenie. Stąd nasza propozycja – dostrzegająca najbliższe otoczenie, a więc sąsiedztwo Nikiszowca i Giszowca oraz kompleksowy charakter istniejącej zabudowy po KWK Wieczorek, który z punktu widzenia kulturowego jest dziełem dokonanym – aby zintegrować te i s t n i e j ą c e p r z e s t r z e n i e z n o w ą f u n k c j ą . D l a t e g o zaprojektowaliśmy duży park, który integruje te budynki. I trochę wzorem paryskiego Luwru, część dolną, podziemną kondygnację z ogrodem, która będzie zawierała funkcje dodane, dzięki czemu na powierzchni układ budynków pozostanie n i e z m i e n i o n y – p r z e d s t a w i ł z a ł o ż e n i a p r o j e k t u architekt Andrzej Chołdzyński.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 50 tys. zł zdobyła pracownia WXCA Sp. z o.o., natomiast trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 30 tys. zł pracownia Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp. z o.o. Oceny prac konkursowych dokonywał sąd konkursowy, którego przewodniczącym był Stanisław Podkański, architekt miasta, a członkami architekci, przedstawiciele SARP: arch. Piotr Fischer, arch. Andrzej Grzybowski, Michał Jędrzejek, arch. Aleksandra Tomkiewicz, Bolesław Błachuta oraz Małgorzata Domagalska.

(5)

Zwycięscy konkursu, po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy, będą mieć 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej. Następnie przeprowadzona zostanie jej weryfikacja i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy inwestycji.

Finansowanie na realizację inwestycji ma pochodzić z budżetu miasta Katowice, a także trwają starania pozyskania dofinansowania, jak i funduszy prywatnych inwestorów.

Rozstrzygnięty konkurs dotyczy I etapu inwestycji. Kolejne etapy zadania pn.: „Dzielnica Nowych Technologii – Katowicki HUB Gamingowo-Technologiczny” przedstawiają się następująco:

w etapie II wybudowane zostaną hale produkcyjne, które mogą być przedmiotem adaptacji do różnych celów – ich zakładanym przeznaczeniem są studia telewizyjne i studio nagrań dla obsługi przemysłu e-sportowego. Prace projektowe planuje się na 2023 rok (z odpowiednio wcześniej ogłoszonym postępowaniem na wyłonienie Projektanta), a zakończenie realizacji inwestycji na koniec 2025 roku,

etap III polegać będzie na uzbrojeniu obiektów w sprzęt technologiczny oraz sprzęt ogólnego przeznaczenia.

Zakłada się realizację tego etapu do połowy 2026 roku,

(6)

w etapie IV przewiduje się wybudowanie biurowców o łącznej powierzchni użytkowej ponad 84.000 mkw.

przeznaczonej dla około 2 800 pracowników. Moment i zakres realizacji tego etapu uzależniony będzie od p o t w i e r d z e n i a z a i n t e r e s o w a n i a n a j m e m p r z e z przedsiębiorstwa,

etap V dotyczyć będzie południowej części terenu, gdzie znajdzie się miejsce zapewne dla kolejnych budynków biurowo-usługowych lub produkcyjnych oraz parkingów.

Zakłada się, że inwestycje realizowane będą w dużej mierze w oparciu o kapitał prywatny,

etap VI – Szyb Poniatowski – zaplanowany został jako wzmocnienie ponadprzeciętnej atrakcyjności historycznego układu urbanistyczno- architektonicznego zabytkowego osiedla Nikiszowiec.

Źródło: UM Katowice

(7)

Nowe autobusy w PKM Katowice

W sobotę do zajezdni PKM Katowice zostało dostarczonych 5 nowoczesnych autobusów Solaris, które po przejściu niezbędnych badań i odbiorów wyruszą na trasy aglomeracji. Pozwolą one pasażerom na bardzo komfortowe podróżowanie.

Katowice są w trakcie rewolucji transportowej. Z uwagi na pandemię i wynikające z niej ograniczenia, zmiany transportowe przebiegają w tempie innym niż zakładano, natomiast miasto realizuje ten temat etapami. – Realizujemy wiele przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję transportu zrównoważonego.

Otworzyliśmy cztery centra przesiadkowe i przygotowujemy się do realizacji Tramwaju na Południe. Jednocześnie remontujemy wąskie gardła na DK 81 o wartości ponad 300 mln zł i zmieniamy politykę parkingową, a także rozwijamy infrastrukturę rowerową. Trwają prace nad uruchomieniem Inteligentnego Systemu Transportowego. Cały czas wymieniamy i unowocześniamy tabor naszego lokalnego przewoźnika – PKM Katowice. Do transportu podchodzimy w sposób kompleksowy, a zmiany są procesem zarówno inwestycyjnym, jak również społecznym – mówi Marcin Krupa prezydent Katowic. – Zadaniem miasta jest stworzyć komfortowe warunki dla podróży komunikacją miejską, w ten sposób łatwiej będzie zmienić nawyki mieszkańców – dodaje prezydent.

Nowoczesne rozwiązania i komfort dla wszystkich

O d s o b o t y t a b o r P K M K a t o w i c e z w i ę k s z y ł s i ę o p i ę ć nowoczesnych, przegubowych Solarisów. Mogą one przewieźć po 144 pasażerów każdy, z których 40 zajmie miejsca siedzące. To już IV generacja autobusów Solaris z rodziny Urbino. Pojazdy te spełniają normę emisji spalin EURO 6. W każdym z nowych autobusów znajdują się ładowarki USB oraz darmowa sieć Wi-Fi dla Pasażerów. Pojazdy są wyposażone w ogrzewanie oraz dwustrefową klimatyzację, która automatycznie dostosowuje temperaturę wewnątrz przestrzeni pasażerskiej w zależności od temperatury zewnętrznej, duży i czytelny wyświetlacz wewnątrz

(8)

pojazdu z dynamiczną informacją pasażerską (pokazującą m.in.

informacje o trasie przejazdu, nazwę kolejnego przystanku czy datę i godzinę), głosowe zapowiedzi przystanków z przyciskami dla niedowidzących, które są oznaczone alfabetem Braille’a, monitoring przestrzeni pasażerskiej, dodatkowe oświetlenie pomostów wejściowych oraz tzw. „przyklęk” (autobus na przystanku obniża się w kierunku wsiadających) i platforma dla wózków inwalidzkich.

– Cały czas pracujemy nad poprawą komfortu i warunków podróży dla naszych Pasażerów. Sukcesywnie wprowadzane nowe autobusy, wyposażone w wiele udogodnień dla naszych klientów, pozwalają na osiągnięcie tego celu. Kolejne wyzwanie, jakie stoi przed spółką, to powiększenie liczby autobusów elektrycznych, by zmniejszać emisyjność transportu, nad czym także już pracujemy – mówi Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice.

Ciągła modernizacja

Autobusy zostały zakupione na podstawie umowy z 26 marca 2021 r., a ich koszt to prawie 7,7 mln zł. Koszt ten w całości pokryło PKM Katowice. PKM Katowice jako jeden z największych śląskich przewoźników miejskich (posiada flotę 245 autobusów, do których dołączy 5 nowo zakupionych pojazdów) stara się zwiększać komfort podróżujących poprzez sukcesywną wymianę i odnowę taboru, który codziennie wyjeżdżaja na trasę. Nowe pojazdy spełniają coraz więcej wymagań dotyczących m.in.

wygody podróży, ale także dbałości o środowisko poprzez stosowanie rozwiązań ograniczających emisję spalin (w standardzie najwyższa obecnie norma emisji spalin EURO 6), rośnie również ilość wozów elektrycznych. Łącznie od 2015 roku zostało kupionych lub zakontraktowanych 135 autobusów za 198,5 mln zł. Z tej puli 115 pojazdów to nowoczesne pojazdy niskoemisyjne, spełniające normę emisji spalin EURO 6, a 20 to jedno i dwuczłonowe autobusy o napędzie elektrycznym.

Źródło: UM Katowice

(9)

MOSiR Katowice wspiera seniorów w ramach akcji

„rozRuszamy po Covidzie”

735 480 548 – zapisz ten numer telefonu. Pomoże on bliskim Ci seniorom rozruszać się po Covidzie! Ponad 600 wizyt i zajęć, rozdane setki sztuk specjalnej broszury, zajęcia grupowe, w tym organizowane na indywidualne prośby – MOSiR Katowice podsumowuje blisko 12 miesięcy projektu „rozRuszamy po Covidzie” i przygotowuje się na działania po obecnej, piątej fali pandemii.

W marcu ub. roku MOSiR Katowice ruszył z pilotażowym projektem

„rozRuszamy po Covidzie”, którego idea nawiązuje do programu złota rączka dla seniora. Z tą różnicą, że w domach starszych katowiczan zamiast fachowca od drobnych napraw zjawia się wykwalifikowany pracownik MOSiR Katowice. Jego zadaniem jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu, na bazie którego proponuje zestaw ćwiczeń dostosowanych do możliwości danej osoby. W kolejnych dniach odbywa dwie dodatkowe wizyty, w trakcie których kontroluje postęp w wykonywaniu ćwiczeń i proponuje ewentualne modyfikacje.

– Kolejne obostrzenia i lockdown’y sprawiły, że wiele osób starszych już trwale ograniczyło swoją aktywność, jeszcze więcej czasu spędzając w domu przed telewizorem. To powoduje pogorszenie stanu zdrowia i samopoczucia. Projekt „rozRuszamy po Covidzie” ma dać pewien impuls, pokazać jak ważna jest aktywność dla stanu zdrowia i samopoczucia seniorów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Oprócz wizyt domowych, elementami projektu stały się zaprojektowane specjalnie na tę okazję foldery (graficznie dostosowane do potrzeb osób starszych – m.in. z większą

(10)

czcionką i zdjęciami) zawierające 36 różnego rodzaju ćwiczeń wykorzystywanych przy planowaniu treningów dla seniorów, a także zajęcia grupowe. Ich celem było zwiększenie liczby osób korzystających z programu oraz wprowadzenie elementu kontaktu z rówieśnikami, który dla seniorów, bardzo często samotnych, jest także niezmiernie ważny. W sumie w ramach projektu odbyło się ponad 600 wizyt i zajęć.

– Siłą rzeczy, zainteresowanie programem uzależnione od sytuacji epidemicznej. Szczyt 5 fali, który właśnie przeżywamy jest dobrym momentem na podsumowanie tego co było oraz przygotowanie się do tego, co będzie na wiosnę. Zdecydowaliśmy się na dodruk broszur, nowe kanały promocji oraz stworzenie oferty większej liczby zajęć grupowych – mówi Michał Wojaczek, Kierownik Działu Sportu i Obsługi Klienta w MOSiR Katowice.

– Będziemy prosić także osoby młodsze, dzieci, wnuki katowickich seniorów o informowanie ich o naszej ofercie. Na specjalne życzenie (np. lokalnych osiedlowych klubów seniora) będziemy także organizowali dedykowane zajęcia – dodaje.

Zasady projektu „rozRuszamy po covidzie!”

Wizyta nie może być traktowana, jako zastępstwo 1.

rehabilitacji zleconej przez lekarza.

W pierwszej kolejności kwalifikowane do wizyty będą 2.

osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 powyżej 60-roku życia.

Wizyta jest bezpłatna.

3.

Wizyta może zostać odwołana lub przesunięta z przyczyn 4.

niezależnych.

Maksymalny czas obecności trenera to 60 minut. Możliwe 5.

będą 3 wizyty u jednej osoby.

Przed wejściem do mieszkania/domu trener będzie okazywał 6.

specjalną legitymację i zaświadczenie z MOSiR Katowice.

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem + 48 7.

735 480 548.

(11)

Źródło: UM Katowice

(12)

260 tys. zł na dodatkowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Pandemia, nauka zdalna, niepewność, a do tego emocje dorastającego człowieka to mieszanka wybuchowa. Dbanie o zdrowie psychiczne jest szczególnie ważne dzisiaj, w rzeczywistości, która jest trudna dla dorosłego, a tym bardziej młodego człowieka. Miasto Katowice dostrzega ten problem dlatego przeznacza dodatkowe 260 tys. zł na bezpłatną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży, która rusza już teraz.

Epidemia koronawirusa dotknęła wszystkie grupy społeczne.

Praca i nauka zdalna, a co za tym idzie zmniejszenie się liczby bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, to wszystko wpływa również na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o dodatkowym wsparciu tych, których pandemia dotknęła na szczególnym etapie życia – dorastania – i przeznaczeniu 260 tys. zł na bezpłatne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla katowickich dzieci oraz młodzieży. Zadanie to jest realizowane w ramach projektu

„Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży – mieszkańców miasta Katowice”.

– Chcemy nie tylko niwelować oraz minimalizować skutki przedłużającego się stresu związanego z pandemią, izolacji społecznej, poczucia niepewności czy zagrożenia, ale też po prostu, na ile to możliwe, poprawić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic. – To wsparcie skierowane jest również do rodziców oraz opiekunów zarówno dzieci, jak i nastolatków, a także nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych. Pandemia również dla nich jest dużym wyzwaniem. Dlatego zdecydowałem, że przeznaczymy dodatkowe środki w wysokości 260 tys. zł, które umożliwią szerszą i bezpłatną pomoc psychologów – dodaje prezydent.

(13)

Przedłużający się stan pandemii koronawirusa stawia przed rodzicami oraz opiekunami zarówno dzieci jak i młodzieży nowe zdania związane nie tylko ze zmianą swojego doczasowego sposobu funkcjonowania na płaszczyźnie społecznej, zawodowej, ale także rodzinnej. Do tego dochodzi jeszcze zapewnienie właściwych warunków do pobierania nauki on-line oraz zadania związane z koniecznością minimalizowania lub niwelowania odczuwanych przez dzieci skutków pandemii. Odpowiedzią na ten ostatni problem jest realizowany przez Katowice projekt.

Kluczowym jest by pomoc psychologiczna przyszła w odpowiednim momencie. – Z pomocy specjalistycznej należy skorzystać w szczególności, gdy młody człowiek doświadczył lub doświadcza trudnych sytuacji kryzysowych, np. w relacjach z rówieśnikami czy też w relacjach rodzinnych. Nie zwlekajmy również ze zgłaszaniem się po pomoc, gdy dziecko nie radzi sobie ze stresem lub ma problemy zdrowotne natury psychicznej – zachęca Liliana Krzywicka, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w katowickim MOPS.

Dziś pomoc psychologa, psychiatry jest naturalna. Nie powinniśmy się wstydzić prosić o pomoc specjalistów, a coraz częściej młodzi ludzie wiedzą, że w ich szkołach jest psycholog czy pedagog. Ponadto działają w kilku dzielnicach Katowic Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Telefon Zaufania Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach pod numerem tel. 32 258 65 55. Od lutego oferta jest poszerzona o bezpłatną pomoc oferowaną przez dwa podmioty:

Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak 1.

Mateuszul. Wincentego Pola 9/1A KatowiceTelefon kontaktowy: 574 074 496 wew. 3

Godziny rejestracji: 10.00-18.00 (od poniedziałku do piątku).

Agnieszka Basista Usługi Psychologiczneul. Kościuszki 2.

26/6 KatowiceTelefon kontaktowy: 798 575 602

(14)

Godziny rejestracji: 9.00-12.00 (poniedziałki) i 16.00-18.00 (wtorki) – możliwy również kontakt sms-owy.

Z oferty mogą skorzystać mieszkańcy Katowic do 18. roku życia, ewentualnie ich rodzice lub opiekunowie, a także lub nauczyciele i pedagodzy z katowickich placówek oświatowych.

Obecnie trwa również postępowanie na wybór kolejnych podmiotów świadczących usługi, które ruszą w marcu.

Przypomnijmy, że katowiczanie mogą korzystać z pomocy psychologicznej także w ramach pozostałych działań miasta.

Czynny jest Telefon Zaufania dla Seniorów 796 970 686 – dostępny w godzinach 16.00-19.00 (od poniedziałku do piątku).

Seniorzy mogą również otrzymać zdalne wsparcie psychologiczne za pośrednictwem wideokomunikatorów oraz poprzez rozmowę telefoniczną. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie: 32 251 15 99, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200, 506 041 100 z możliwością kontaktu przez k o m u n i k a t o r W h a t s A p p i v i d e o , o r a z mailowo: oik@mops.katowice.pl Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8.00-19.00 (od poniedziałku do piątku). W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny: 572 333 751, 725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. Dyżury psychologów w godzinach 8.00-17.30 (od poniedziałku do piątku).

Źródło: UM Katowice

(15)

Prezydent Katowic powołał pełnomocnika ds. klimatu

Katowice wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z adaptacją do zmian klimatu realizują zadania w wielu obszarach, dlatego aby usystematyzować te działania prezydent Marcin Krupa powołał pełnomocnika ds. klimatu.

Kilka dni temu przez Katowice przeszła wichura, a w 2019 roku dotknęła nas największa w historii pomiarów opadów deszczu ulewa, która poczyniła wiele szkód. To, jak będzie wyglądał klimat za kilkanaście lat, zależy od nas wszystkich. Upały, ulewy, wichury i burze to efekty zmian klimatycznych, które są odczuwalne we wszystkich miastach w Polsce i na świecie, w tym w Katowicach. Musimy się wzajemnie edukować, a przede wszystkim współpracować, aby dokonać zmian i wpłynąć na polepszenie sytuacji. Dotyczy to zarówno samorządu, jak i mieszkańców Katowic. Dlatego też w Katowicach swoje działania rozpoczyna pełnomocnik ds. klimatu.

– Zmiany klimatyczne, których jesteśmy świadkami, wymagają od nas szybkich i zdecydowanych działań. Dotyczy to w szczególności kwestii gospodarowania zasobami wodnymi. W Katowicach nie tylko siejemy miejskie łąki, sadzimy nowe drzewa, ale także realizujemy duże projekty inwestycyjne.

Obecni jesteśmy na konferencjach, by z jednej strony pokazywać nasze działania, a z drugiej podpatrywać rozwiązania z innych m i a s t . A b y t e d z i a ł a n i a u p o r z ą d k o w a ć i zintensyfikować, powołałem dr Beatę Urych na pełnomocnika ds.

klimatu. Wierzę, że jej doświadczenie będziemy mogli wykorzystać w Katowicach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pełnomocnik ds. klimatu odpowiedzialny jest za opiniowanie zadań inwestycyjnych, planów, programów, strategii w zakresie związanym z ochroną klimatu. Ponadto będzie uczestniczyć w przygotowaniu dokumentów takich jak miejscowe plany

(16)

zagospodarowania przestrzennego, czy planów i strategii dotyczących adaptacji do zmian klimatu, w tym także monitorowania i aktualizacji „Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu”. Do zadań pełnomocnika, należy także współpraca z komórkami i jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi w obszarze ochrony klimatu i powietrza oraz popularyzacja tej tematyki poprzez działania informacyjne i edukacyjne.

– Dotychczas działałam w zespole ds. opracowania, koordynacji oraz monitorowania planów i programów związanych z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu dla miasta Katowice oraz Radzie ds.

Poprawy Jakości Powietrza przy Prezydencie Miasta Katowice, co pozwoliło mi poznać potrzeby, jak i dotychczasowe działania urzędu. Chciałabym swoje doświadczenie wykorzystać w rozwijaniu już rozpoczętych projektów, a także skupić się m o c n i e j n a s p r a w a c h k l i m a t u w k o l e j n y c h przedsięwzięciach. Zgodnie z ustaleniami podczas COP24 w Katowicach, w ciągu najbliższych lat, musimy ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C, a docelowo do 1,5°C. W praktyce oznacza to, że do roku 2030 musimy ograniczyć emisje CO2 o ok. 45% w stosunku do 2010 r. Takie zmiany wymagają zdecydowanych działań, które należy wdrażać jak najszybciej. Wiele się dzieje, ale mamy jeszcze sporo razem do zrobienia – deklaruje Beata Urych, pełnomocnik prezydenta ds. klimatu.

Beata Urych ukończyła studia doktoranckie w zakresie inżynierii środowiska oraz nauk technicznych – czystych technologii węglowych prowadzonych przez Główny Instytut Górnictwa. W swoim dorobku naukowym posiada publikacje w r e c e n z o w a n y c h c z a s o p i s m a c h n a u k o w y c h . U k o ń c z y ł a międzywydziałowe studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Śląskim oraz studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w Zakładzie Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza

(17)

w GIG.

Źródło: UM Katowice

Trudne warunki pogodowe w miniony weekend podsumowanie działań

Za nami weekend z trudnymi warunkami pogodowymi. Katowice liczą straty po szalejącej wichurze. Trwają prace porządkowe.

Przez Katowice w weekend przeszedł niż Nadia, który przyniósł najpierw obfite opady śniegu i deszczu, a następnie bardzo silne porywy wiatru przekraczające nawet 100 km na godzinę.

Straż pożarna interweniowała blisko sto razy.

– Dziękuję wszystkim służbom, które błyskawicznie podjęły działania na terenie miasta Katowice. Na szczęście mimo zniszczeń nikomu nic się nie stało. Działania porządkowe prowadzimy już od wczoraj. Straż pożarna, w tym ochotnicza straż pożarna, a także jednostki miejskie – Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Zakład Zieleni Miejskiej i wydział zarządzania kryzysowego – pracują, by usunąć skutki wichury jak najszybciej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wyjątkowo silna wichura, która przeszła przez Katowice spowodowała liczne zniszczenia – głównie połamanie i wyrwanie drzew, wywrócenie znaków, ogrodzeń i innych elementów miejskiej małej architektury. Jednostki miejskie pracują, by usunąć zniszczenia jak najszybciej. O podobne działania miasto prosi właścicieli nieruchomości.

(18)

– Prace porządkowe na terenach miejskich prowadzimy intensywnie przez cały weekend. Do godziny 9.00 dzisiaj usunęliśmy prawie 29 ton gałęzi. O podobne działania prosimy właścicieli nieruchomości, by uporządkowali chodniki z gałęzi i zwrócili uwagę na stan ogrodzeń, banerów, szczególnie na ogrodzeniach, czy też budynkach. Ważne, by zwrócić uwagę również na takie elementy jak anteny, oświetlenie i wszystko, na co wpływ mogła mieć wichura. Ze strony MPGK gwarantujemy odbiór odpadów bio, do których prosimy składać zebrane gałęzie – mówi Damian Stępień, dyrektor ds. organizacyjnych MPGK Katowice.

Działania MPGK Katowice to także bezpieczeństwo na drogach.

Wichura, ale i opady marznącego deszczu i śniegu to trudne warunki dla kierowców. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura w Katowicach spadła poniżej zera. W wielu obszarach miasta pojawiła się tak zwana szklanka. MPGK Katowice, prowadząc „Akcję zima” od listopada do marca, w tym monitoring pogody było przygotowane na sytuację i od razu przystąpiło do prac w wyniku których w kilka godzin sytuacja została opanowana.

Zakład Zieleni Miejskiej prowadzi od samego rana objazd po wszystkich terenach zielonych, tak, by jak najszybciej sprawdzić stan drzew, a także uprzątnąć połamane gałęzie. Już wiadomo, że kilkanaście drzew w parkach zostało uszkodzonych.

Podobne działania prowadzi Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który sprawdza stan znaków, oświetlenia oraz przystanków.

Prosimy mieszkańców o cierpliwość i kolejne zgłoszenia służbom, które na bieżąco usuwają skutki nawałnicy. Dziękujemy również za współpracę wszystkim właścicielom nieruchomości.

Źródło: UM Katowice

(19)

Ponad 50 tysięcy złotych na pomysły młodych katowiczan

Ponad 50 tysięcy zł będą mieli do dyspozycji młodzi katowiczanie na inicjatywy młodzieżowe organizowane przez miasto Katowice we współpracy ze Stowarzyszeniem MOST.

Realizowany w Katowicach projekt „Centrum Aktywności Młodzieżowej” ma na celu rozszerzenie oferty działań Centrum Organizacji Pozarządowych o szeroko rozumiane działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży ze stolicy województwa śląskiego.

– W Katowicach wspieramy działania mieszkańców, czy to poprzez Inicjatywę Lokalną, Budżet Obywatelski, czy coraz popularniejszy Zielony Budżet. Mieszkańcy chętnie korzystają z tych rozwiązań, dlatego idziemy o krok dalej i edukację obywatelską chcemy wdrażać także wśród młodzieży. Świetną okazją jest projekt Centrum Aktywności Młodzieżowej. Jego częścią jest finansowanie inicjatyw młodzieżowych, na które w tym roku przeznaczamy 54 tys. zł. Nabór wniosków rusza 1 lutego i potrwa do 31 marca – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Angażowanie się w działalność społeczną osób młodych, jest szczególnie cenne w kontekście budowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego, bez którego nie ma szans na silną demokrację, dlatego szczególnie zachęcam do udziału w tym projekcie – dodaje prezydent.

Maksymalna wartość jednej inicjatywy młodzieżowej to kwota do 10 tys. zł. Osoby w wieku 15-35 lat, mające pomysł na inicjatywę młodzieżową, zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z Centrum Aktywności Młodzieżowej: tel. 730 007 267, e-mail:

cam@mostkatowice.pl, ul. Kopernika 14, Katowice. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Wydziale Polityki S p o ł e c z n e j : t e l . 3 2 2 5 9 3 7 4 6 , e - mail: agnieszka.lis@katowice.eu.

(20)

– Inicjatywą młodzieżową może być piknik, festyn rodzinny czy sąsiedzki, odnowienie klatek schodowych, osiedlowy turniej piłki nożnej, samopomoc sąsiedzka, warsztaty w klubie malucha, dzień sąsiada, cykl zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, warsztaty edukacyjne itp. Jesteśmy otwarci na pomysły młodych katowiczan. Centrum Aktywności Młodzieżowej to kolejne, m.in.

po szopienickiej Kotłowni, nowo powstałe miejsce w Katowicach, które utworzono z myślą o osobach wchodzących w dorosłość lub młodych dorosłych nieaktywnych zawodowo. Mogą się tu spotykać, działać i rozwijać swoje kompetencje zawodowe – mówi Agnieszka Lis, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych.

Nabór wniosków na inicjatywy młodzieżowe to kolejny element projektu Centrum Aktywności Młodzieżowej. W 2021 roku uczestnicy tego projektu, oprócz spotkań z doradcą zawodowym i coachem czy kursów zawodowych, brali również udział w działaniach środowiskowych, by rozwijać swoje kompetencje miękkie. Te działania to trzy inicjatywy młodzieżowe dofinansowanie z budżetu miasta Katowice kwotą ok. 24 tys. zł.

Pierwsza z nich – „Strefa Zwierzoraju” – to zrealizowany we wrześniu ub.r. festyn dla mieszkańców zorganizowany na Placu Andrzeja we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej Śródmieście i lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz bezdomnych zwierząt. W ramach atrakcji dla wszystkich grup mieszkańców, zorganizowano m.in. warsztaty edukacyjne dla dzieci, by wiedziały jak opiekować się swoim zwierzątkiem domowym.

W październiku, we współpracy z MDK Koszutka, lider inicjatywy

„Centrum Edukacji Ekologicznej i Społecznej” zorganizował Katowicką Roślinną Kuchnię Społeczną oraz 4 warsztaty ekologiczne dla mieszkańców. Podczas warsztatów mieszkańcy uczyli się m.in. jak przygotować domowy wermikompostownik, poznali skład różnych naturalnych i ekologicznych kosmetyków czy środków czystości, a potem je sami przygotowywali.

W listopadzie odbył się finał gry terenowej „Poszukiwanie

(21)

CAMienia”. Grupa inicjatywna już od września brała udział w warsztatach z tworzenia gry terenowej i opracowywała jej fabułę, a potem kręciła filmiki do promocji gry. Pod opieką specjalisty zamienili niemal cały budynek Centrum Organizacji Pozarządowych w plan filmowy oraz zaangażowali do swoich klipów napotkane w Centrum osoby, główne role zostawiając dla siebie. W dniu premiery zainteresowanie grą wyraziło 180 osób skanując kody QR.

Inicjatywy młodzieżowe są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: UM Katowice

Koronawirus – pomoc dla mieszkańców Katowic

W ostatnich dniach obserwujemy niestety ciągły wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Dlatego jako samorząd wznawiamy część działań realizowanych przy poprzednich wzrostach zakażeń, a także przypominamy z jakich form pomocy mogą korzystać katowiczanie. Koronawirus to nie tylko zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Konieczność długotrwałego przebywania w mieszkaniach oraz ograniczenia kontaktów do minimum powodują szereg problemów społeczno-bytowych.

Gdzie szukać pomocy?

– Szczególnie zagrożone są osoby najstarsze i samotne. W tym przypadku dużym wyzwaniem stają się najprostsze czynności, jak kupno żywności, leków czy też kwestie psychologiczne związane z długim odosobnieniem – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Dlatego przypominam, że realizujemy szereg działań antykryzysowych adresowanych w szczególności do osób najbardziej potrzebujących. Jednym z nich jest „Pogotowie

(22)

zakupowe”. Wszyscy mieszkańcy mogą również skorzystać z pomocy psychologicznej, czy Srebrnego Telefonu – dodaje prezydent i przypomina, by nie wstydzić się, prosić o pomoc.

Jeżeli przebywasz w izolacji spowodowanej zakażeniem wirusem C O V I D - 1 9 i j e s t e ś o s o b ą p o w y ż e j 6 0 r o k u ż y c i a , niepełnosprawną, samotną bądź niesamodzielną lub nie masz możliwości zapewnienia sobie wyżywienia we własnym zakresie możesz zadzwonić pod numer tel. 32 251 69 00 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do godz. 15.30 w celu uzyskania pomocy.

Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych i higienicznych zawierających podstawowe produkty niezbędne do przetrwania okresu izolacji.

Czynny jest również Telefon Zaufania dla Seniorów 796 970 686 – dostępny w godzinach 16.00-19.00 (od poniedziałku do piątku). Seniorzy mogą również otrzymać zdalne wsparcie psychologiczne za pośrednictwem wideokomunikatorów oraz poprzez rozmowę telefoniczną. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie: 32 251 15 99, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200, 506 041 100 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video, oraz mailowo:

oik@mops.katowice.pl Dyżury psychologów i interwentów w godzinach 8.00-19.00 (od poniedziałku do piątku). W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny: 572 333 751, 725 150 086 oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video. Dyżury psychologów w godzinach 8.00-17.30 (od poniedziałku do piątku).

#Szczepimysię

Jedną z ważniejszych rzeczy, które każdy z nas może zrobić w walce z koronawirusem to szczepienie – potwierdzają to naukowcy na całym świecie. Ponad 64% mieszkańców Katowic jest już zaszczepionych. Przypominamy, że są trzy sposoby, aby zapisać się na szczepienie: za pośrednictwem infolinii 989, o n - l i n e p r z e z I n t e r n e t o w e K o n t o P a c j e n t a https://pacjent.gov.pl/ lub w punkcie szczepień.

– Korzyści płynące ze szczepienia są niepodważalne. Mówią o tym nie tylko naukowcy i lekarze, ale też dane statystyczne.

Wśród osób hospitalizowanych i tych, które niestety zmarły na COVID-19 zdecydowaną większość stanowią osoby niezaszczepione.

(23)

Szczepienie się jest wyrazem osobistej odpowiedzialności – bo szczepionki chronią nas, naszych bliskich, znajomych i współpracowników. Dlatego z wielkim smutkiem, a jednocześnie przerażeniem obserwuję w debacie publicznej wypowiedzi nawołujące do sprzeciwu wobec szczepień, sprzeciwu wobec noszenia maseczek czy też przestrzegania podstawowych obostrzeń sanitarnych. Takie działania są nie tylko wyrazem pogardy wobec personelu medycznego heroicznie walczącego o życie i zdrowie milionów Polek i Polaków – ale także przyczyniają się do tego, że dzienne statystyki zgonów i zachorowań wciąż są bardzo wysokie – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miasto Katowice oferuje wsparcie w zakresie transportu na szczepienie. Specjalny transport z domu pacjenta do wybranego punktu szczepień, a także pomoc asystenta, który może wspomóc pacjenta przy m.in. ubieraniu, poruszaniu się, wypełnieniu koniecznej dokumentacji, załatwieniu formalności w punkcie szczepień – to oferta katowickiego MOPSu. Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:

osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,

osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Informacje w zakresie transportu na szczepienie można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 32 251 69 00 – infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Załatwianie spraw urzędowych

Urząd Miasta Katowice utrzymuje bezpośrednią, limitowaną obsługę mieszkańców – związaną z osobistą wizytą w Urzędzie. – Sprawy urzędowe można załatwiać osobiście w urzędzie, natomiast apelujemy, by kontakt bezpośredni ograniczać do minimum. Z uwagi na obowiązujące rozporządzenie, a także sytuację epidemiologiczną sugerujemy, by jeśli jest to tylko możliwe sprawy załatwiać przez Internet. Posiadając profil zaufany mamy możliwość wysłania do Urzędu Miasta Katowice wniosku drogą elektroniczną, np. w celu zgłoszenia zbycia pojazdu, wniosku o rejestrację pojazdu, odpisu aktu stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia z akt meldunkowych, wymeldowania, deklaracji śmieciowej – wyjaśnia Ewa Lipka,

(24)

rzecznik prasowy urzędu miasta i przypomina, że wiele banków w ramach bankowości internetowej pozwala na założenie profilu zaufanego.

Bezpośrednia obsługa interesantów jest prowadzona w:

Biurze Obsługi Mieszkańców – Rynek 1,

Miejskim Centrum Energii przy ul. Młyńskiej 2,

Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych przy ul. Francuskiej 70, Urzędzie Stanu Cywilnego – Plac Wolności 12a,

z zastrzeżeniem ograniczonej liczby osób przebywających w sali obsługi (tj. maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko obsługi), oraz zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych (tj.

zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk, utrzymanie 2 m dystansu między osobami) w następujących godzinach:

poniedziałek, czwartek:: 7.30-17.00 wtorek, środa: 7.30-15.30

piątek: 7.30-14.00.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu (lista telefonów do komórek Urzędu najczęściej obsługujących mieszkańców) jest możliwy w godzinach:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30 czwartek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

– Sytuacja jest oczywiście dynamiczna. Na bieżąco śledzimy sytuację epidemiczną, nowe zasady wprowadzane na szczeblu rządowym, a prezydent Marcin Krupa jest w stałym kontakcie z prezydentami największych miast, by wymieniać się doświadczeniami. Wszelkie informacje dla mieszkańców są publikowane na specjalnym serwisie miejskim dedykowanym koronawirusowi pod adresem www.koronawirus.katowice.eu – dodaje rzecznik.

Źródło: UM Katowice

Katowice walczą o czyste

(25)

powietrze

Miasto Katowice prowadzi szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza: dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania nawet do 10 tys. zł, kampania edukacyjna #nietruj, wsparcie dla osób gorzej sytuowanych, stawianie na transport zrównoważony to tylko kilka przykładów. Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami.

– Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 6 273 źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby f i z y c z n e , w s p ó l n o t y m i e s z k a n i o w e , o s o b y p r a w n e i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta sięga nawet do 10 tys. zł. Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz l e p s z e , a l e d o i d e a ł u w c i ą ż d a l e k o – m ó w i M a r c i n Krupa prezydent Katowic.

Wymiana źródeł ciepła

Choć chcielibyśmy działać szybciej i podobnie jak w latach 2015-2019 – realizować wiele kontroli smogowych, musi czasem zmierzyć się z sytuacją, w której straż miejska decyzją wojewodów w całym kraju jest w dyspozycji Policji, a sytuacja epidemiologiczna, czy też ekonomiczna wpływa na decyzje mieszkańców m. in. na te związane ze zmianą systemu ogrzewania. W minionym roku straż miejska przeprowadziła łącznie 470 kontroli palenisk i urządzeń grzewczych z czego ponad 20 osób zostało ukaranych mandatem (dwie za spalanie odpadów). Jednocześnie nie stwierdzono wykroczeń związanych z spalaniem paliw zabronionych w tym wilgotnego drewna. W Katowicach wprowadzono zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania, co może

(26)

mieć wpływ na to czym palą mieszkańcy. – W systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych wprowadzono możliwość uzyskania jednorazowej dopłaty w wysokości 900 zł. Należy podkreślić, że środki te muszą być wydatkowane na węgiel dobrej jakości, co również wpływa na jakość powietrza. Istnieje również możliwość skorzystania z zasiłku na pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego w wysokości do 1 200 zł. Z tej formy pomocy w 2020 skorzystały roku 44 rodziny, a w 2021 r.

tych rodzin było już ponad 70 – mówi Małgorzata Moryń – Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej.

Mimo, że Katowice nie maja limitu na środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła to szacuje się, że jest jeszcze ok. 15 tys. systemów grzewczych kwalifikujących się do wymiany. Katowice na bieżąco wprowadzają zmiany, które pozwalają mieszkańcom jeszcze szerzej korzystać ze wsparcia miasta w zakresie wymiany źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne. Od 2021 r. zaprzestano udzielania dotacji do zakupu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze. W ramach dodatkowych działań stworzono możliwość udzielania cesji kwoty dotacji celowej na zmianę systemu ogrzewania. Przy tym rozwiązaniu dotacja celowa może być wypłacona do wysokości dotacji bezpośrednio na konto Wykonawcy dokonującego wymiany systemu ogrzewania i /lub montażu odnawialnego źródła energii. – W naszym mieście każda osoba, która złoży wniosek o wymianę kopciucha i spełni wymogi, otrzyma dotację na zmianę ogrzewania. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta w Katowicach jest jednym z największych w Polsce! W roku 2021 wymieniliśmy 1407 systemów ogrzewania na ekologiczne w lokalach i budynkach – mówi Daniel Wolny, kierownik biura zarządzania energią.

(27)

W przypadku zasobu komunalnego KZGM intensyfikuje swoje działania i planuje przeprowadzić zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach miasta Katowice. Do 2023 roku planuje się modernizację 47 budynków na kwotę prawie 99 mln zł. Część robót została już rozpoczęta.

Działania miasta przynoszą efekty. Z roku na rok jakość powietrza się poprawia i choć wiele trzeba jeszcze zrobić, miasto może pochwalić się dobrymi statystykami. Dane „Systemu monitoringu jakości powietrza” Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pokazują, że 2020 rok charakteryzował się najlepszą jakością powietrza w historii pomiarów. Dla wskaźnika PM10 (parametr określający ilość zawieszonych w metrze sześciennym powietrza cząsteczek o średnicy nieprzekraczającej 10 mikrometrów) średnia miesięczna w ubiegłym roku wyniosła 31 (w 2020 – 29), czyli był to drugi najlepszy wynik w historii. Dla porównania w 2018 r. było to 40, a w 2017 r. – 41, natomiast w 2010 r. średnioroczny wskaźnik PM10 wyniósł aż 52. Porównując rok 2020 i 2019 ilość pyłu zawieszonego PM10 spadła o 12%, a na przestrzeni 10 lat jest to spadek aż o 44%.

Inne działania Katowic: smogobus, Miejskie Centrum Energii, transport zrównoważony

Ostatni kwartał 2021 r. to czas trwania kampanii edukacyjnej

„#nieTruj”, która stanowiła kontynuację akcji z roku 2020.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców Katowic na temat zanieczyszczenia powietrza, przyczyn jego powstawania, wpływu na komfort życia, zagrożeń płynących z niskiej emisji oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

W ramach akcji na ulice miasta po raz kolejny ruszył Smogobus – mobilny punkt informacyjny, w którym można było zapoznać się z tzw. „uchwałą antysmogową”, systemem dotacji Miasta Katowice, programami „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, ofertą WFOŚiGW w Katowicach, a przede wszystkim złożyć wniosek o dotację na wymianę źródła ciepła.

(28)

W ramach ostatniej edycji kampanii „#nieTruj” Smogobus odwiedził 30 miejsc na mapie miasta. Z jego usług skorzystało ponad 500 mieszkańców Katowic, którzy otrzymali porady m.in.

dotyczące możliwości wymiany źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ponad 100 przypadkach zwieńczeniem konsultacji w Smogobusie było złożenie w nim wniosków o dofinansowanie wymiany starych „kopciuchów” na nowe, ekologiczne formy ogrzewania. Zdecydowanie najwięcej chętnych do skorzystania z porad w Smogobusie było w dzielnicach południowych – Murckach, Giszowcu, Podlesiu, Piotrowicach, Panewnikach, Ochojcu oraz Kostuchnie. Dużym zainteresowaniem Smogobus cieszył się także w Śródmieściu.

Przypomnijmy, że od września 2018 roku w Katowicach działa t a k ż e M i e j s k i e C e n t r u m E n e r g i i . W p i e r w s z y m r o k u funkcjonowania centrum udzieliło niespełna 2 tys. porad, rok później prawie 3,5 tys., a w roku ubiegłym było to już ponad 5,6 tys. Celem MCE jest wspieranie mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie usług doradczych związanych ze wzrostem efektywności energetycznej, ochroną powietrza i klimatu oraz wsparcie przy szukaniu informacji dotyczących możliwych finansowania tego typu przedsięwzięć.

Istotnymi elementami mającymi poprawić jakość powietrza w c e n t r u m K a t o w i c j e s t u k o ń c z e n i e b u d o w y 4 c e n t r ó w przesiadkowych o wartości ponad 260 mln zł, przebudowy DK 81 w Piotrowicach i kontynuowanie prac na odcinku w Giszowcu o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Wszystkie te działania ograniczające ruch samochodowy w centrum miasta, oraz usprawniające tranzyt mają na celu ograniczenie emisji CO2 przez pojazdy spalinowe. Miasto podpisało umowę na zaprojektowanie i wdrożenie ITS, a więc systemu zarządzania transportem, który powinien być gotowy w 2023 roku. Dodatkowo, na liniach kursujących po Katowicach, pojawiają się nowe autobusy spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin oraz autobusy o napędzie elektrycznym. Zmienia się polityka parkingową, a także rozwijana jest infrastruktura

(29)

rowerowa.

Źródło: UM Katowice

Katowicki Mickiewicz wśród najlepszych liceów w Polsce.

Ranking „Perspektyw” w GZM

III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach zajęło 19 miejsce w ogólnopolskim rankingu Liceów Ogólnokształcących czasopisma edukacyjnego Perspektywy.

O pozycji w rankingu decydują sukcesy na olimpiadach oraz wyniki ostatnich egzaminów maturalnych.

Katowicki Mickiewicz to szkoła z dużymi osiągnięciami dydaktycznymi.

W 2 0 1 2 r o k u s z k o ł a p o d p i s a ł a u m o w ę o w s p ó ł p r a c y z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Dzięki tej inicjatywie uczniowie i nauczyciele szkoły mają uzyskać dostęp do pracowni i laboratoriów uniwersyteckich. Wybrani pracownicy naukowi UŚ w kooperacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia szkolne. Uczniowie mają możliwości uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich. Najzdolniejsi otrzymują pomoc tutora, czyli indywidualne konsultacje z pracownikiem naukowym.

W pierwszej setce rankingu znalazły się także inne licea z Metropolii. Należą do nich IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu (53 miejsce), I LO im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach (71), LO Filomata w Gliwicach (95) oraz Katolickie LO im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu (100).

(30)

Wspieranie rozwoju nauki, to jeden z najważniejszych kierunków działań Metropolii. GZM tworzy cały program pod nazwą

„Metropolia Nauki”. To pakiet narzędzi – finansowych i organizacyjnych, wspierających uczelnie w podnoszeniu swojej oferty edukacyjnej, a przez to wzmacniających jej rolę jako ośrodka akademickiego i badawczo-rozwojowego.

Pierwszym rozpoczętym przez GZM projektem był powołany dwa lata temu – Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki. Dzięki niemu uczelnie mają szanse zaprosić mentorów, światowej klasy naukowców z uczelni zajmujących najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach, by poprowadzili zajęcia dla naszych studentów i pracowników naukowych. Nowym projektem Metropolii są nagrody za prace dyplomowe o rozwoju miast i obszarów metropolitalnych.

W grudniu 2021 roku Stowarzyszenie EuroScience przyznało Katowicom na rok 2024 tytuł „Europejskiego Miasta Nauki”. Ten sukces to wynik wspólnych starań Katowic i Uniwersytetu Śląskiego o nadanie tego prestiżowego wyróżnienia. Duże znaczenie w wyborze stolicy województwa śląskiego miał sukces Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Z a d w a l a t a K a t o w i c e b ę d ą g o s p o d a r z e m w y d a r z e ń popularyzujących naukę oraz miejscem międzynarodowych spotkań naukowców.

Link: wyniki rankingu dla województwa śląskiego

Cytaty

Powiązane dokumenty

Od ponad 40 lat widok amfiteatru z Wieżą Piastowską w tle jest znany telewid- zom – to właśnie tutaj odbywa się najstarszy po San Remo festiwal piosenki w Europie.. Po raz

Czasy były rolniczo ciężkie i n a potrzeby gości spokrewnionych Rostworowskich, prze- bywających całe lata w Milejowie, trzeba było nieraz pozbywać się pozostawionych

Bardzo ważne jest, aby w takiej sytuacji uspokoić dziecko, powiedzieć, że dorośli po to ustalili zasady kwarantanny i przerwy od spotykania się z dziadkami, by zadbać o ich

La deuxième traduction, celle en italien, se base sur l’édition de 1963 et elle est publiée par Giordano Falzoni, un artiste qui se sentait lui-même un surréaliste et qui

WSM w Warszawie urochomiła nowy ośrdodek dydaktyczny w Bełchatowie ponieważ była taka potrzeba. Zaczęło się od pisma starosty Beł- chatowa z prośbą o utoworzenie w tym

Zbliżam się do niej powoli i znów czuję w sobie krwawą, dziką bestię i jeszcze coś, czego nie rozumiem, ale co jest z pewnością zupełnym przeciwieństwem tego

W przypadku bardzo małych dzieci każda aktywność fizyczna wiąże się zazwyczaj ze spędzaniem czasu z rodziną (na basenie, na rowerku, na nartach). Również sporty

Parafrazując słowa poety można powiedzieć, iż patriotyzm to obowiązki względem ojczyzny i to nie tylko względem Polaków dzisiejszych, ale także

• wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Starostwa Powiatowego przez promocję zdrowia oraz opracowanie i wdrożenie programu poprawy zdrowia. Okres realizacji: I 2020 –

Koszty reformy zostały oszacowane i wskazano na źródła ich sfinansowania (głównie na środki z prywatyzacji majątku Skar- bu Państwa). Trudno więc uzasadniać zmiany w

● Wiemy z poprzedniego wykładu, że stała ta nie jest stała (zależy od odległości od badanego ładunku i struktury próżni), poza tym spekuluje się, że stała ta jest

Obecnie jednak zarówno metamizol, jak i paracetamol klasyfi- kowane są jako nieopioidowe leki przeciwbólowe inne niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.. Oba posiadają co prawda

Wyniki tych badań wskazują, że anhedonia może wiązać się nie tylko z nieprawidłowościami etapu satysfakcji, lecz także etapów pożądania czy uczenia się.. Na podstawie

Since the momentum determination of the outgoing particles is based on the track re- construction to the centre of the reaction region (for details see Section 5.1 ), the size

Przyjęcie budżetu było ważnym etapem rozwoju Unii i jej wsparcia w okresie pandemii. Nie należy jednak sądzić, że kwestie praworządności zostały ograniczone

Udowodniono, iż po głębokim wszczepieniu elektrody implantu ślimakowego w sytuacji progów słyszenia jak w PDT-EC oraz PDT-EAS nie zauważono istotnych róż- nic w rozumieniu

Zatem nie możemy wykorzystać sześciu kolorów do pokolorowania punktów płaszczyzny w taki sposób, że każda prosta i każdy okrąg jest co najwyżej trzykolorowy.. Co ciekawe,

Ziemilski godzi się na taką konwencję i choć jego praca raczej nie nadaje się do teatrologicznej analizy, jest w pewien sposób pełna czułości i troski – bo dokumentuje

drobnego cukru do wypieków szklanki mąki pszennej szklanka zmielonych orzechów laskowych łyżka kakao łyżeczki proszku do pieczenia łyżki mleka (60 ml).. gorzkiej czekolady,

Przenoszenie zakażenia COVID-19 z matki na dziecko rzadkie Wieczna zmarzlina może zacząć uwalniać cieplarniane gazy Ćwiczenia fizyczne pomocne w leczeniu efektów długiego

W reszcie stałe wyznanie, że Bóg działa w historii, wyznanie, które jest doksologią powinno również towarzyszyć teologicznej analizie historii