• Nie Znaleziono Wyników

Z Rządu Tymczasowego Ludowego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z Rządu Tymczasowego Ludowego"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Źródło: Głos Lubelski nr 311, 12.11.1918

Z Rządu Tymczasowego Ludowego

Komunikat Nr 92 donosi, że na konstytującem zebraniu ministrów, odbytem w nocy z dnia 7-go na 8-go dokonano podziału tek, przyczem poseł Daszyński otrzymał 3 teki (prezydyum, sprawy zewnętrzne i sprawiedliwość), p. Poniatowski 2 (rolnictwo i aprowizacya), p. Downarowicz 2 (kooperatywy i skarbu), teki przemysłu, handlu i oświaty pozostały nieobsadzone, a teka wyznań pominięta zupełnie. Z nazwisk umieszczonych na manifeście rządu brak przedstawicieli

galicyjskiego stronnictwa ludowego p.Witosa i Dubiela, oraz jednego z przewódców G. S. L.

Królestwa p. Błażeja Stolarskiego.

***

Ten sam Komunikat wymienia nazwiska nowo - mianowanych komisarzy ludowych w 12 powiatach i 2 miejscowościach. Są to albo osoby w pracy publicznej w ogóle nieznane, lub znani z agitacyjno organizacyjnej działalności w duchu radykalnym.

***

Po przybyciu kom. Piłsudskiego do Warszawy rząd posła Daszyńskiego prosił go o przyjazd do Lublina. Piłsudski jednak nie wyjechał wobec czego poseł Daszyński po rozmowie telefonicznej z Komendantem udał się w podróż do Warszawy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

In the following we provide a quantitative analysis of the method. For clarity of explanation we compare several aspects and instances of the method independently. We first show

Układ ten w zamian za dotacje przeznaczone na utrzymanie Legionu Arabskiego zezwalał na obecność sił brytyj- skich na całym terytorium Transjordanii i przemieszczanie się ich

ność zachowania porządku oraz tego, co umożliwia jego osiągnięcie, tym bardziej teraz należy docenić inicjatywę, która zajm uje się rozważaniem upraw nień

Komitet Obchodu 3 go Maja powołany przez Polską Macierz Szkolną wzywa mieszkańców do uroczystego uczczenia dnia 3 go Maja przez zamknięcie wszystkich instytucyi, sklepów i zakładów

Lipošćak (chwilę naradza się szeptem z WOJDALIŃSKIM): Ja, Gefangene.... Wydałem polecenia odpowiednim urzędnikom, aby przejrzeli wszystkie akty oskarżenia i ci wszyscy,

Die neuen Bancozettel Nowe Banlocetle zna- stellen, so wie die alten- cza tak iak dawne, goto- baares Geld vor, und must wy pieniądz, a zatym, sen, Wie es bisher gesche-

gracji, szerzone przez ludzi złej woli i szkodników sprawy polskiej — mają na celu zohydzenie najwyższego Urzędu i Osoby Prezydenta Rzeczypospolitej — w celu

[r]