• Nie Znaleziono Wyników

Okazało się, że kropek na muchomorach Basi było 13 razy więcej niż na muchomorach Asi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Okazało się, że kropek na muchomorach Basi było 13 razy więcej niż na muchomorach Asi"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw 3

1. Wykaż, że jeżeli pewna liczba naturalna jest sumą dwóch

kwadratów liczb naturalnych, to również jej trzynastokrotność ma tę własność

2. W trójkącie ABC: C’ to spodek

wysokości opuszczonej z wierzchołka C, B’ spodek wysokości opuszczonej z wierzchołka B, zaś M to środek boku BC. Udowodnij, że symetralna odcinka B’C’ przechodzi przez punkt M

3. Basia i Asia zbierały muchomory w lesie. Okazało się, że kropek na muchomorach Basi było 13 razy więcej niż na muchomorach Asi.

Gdyby Basia oddała Asi swój muchomor z najmniejszą liczbą kropek, to wtedy u niej byłoby 8 razy więcej kropek niż u Asi. Oblicz, ile co

najwyżej muchomorów mogła zebrać Basia?

Rozwiązania należy oddać do piątku 25 września do godziny 16.00 koordynatorowi konkursu

panu Jarosławowi Szczepaniakowi lub przesłać na adres jareksz@interia.pl do soboty 26 września do północy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ

Dziecko jest dociekliwe w poznawaniu siebie i świata, a dynamiczny rozwój mowy oraz ciekawość daje się poznać dorosłym w zadawanych pytaniach, często

– Sawicki szeptem rzucił pytanie w stronę Kopackiego, tymczasem komendant Sadym pojawił się przy wykopie.. Kopacki wymownie

Trudno to dociec, bo chociaż autor chciał wielokrotnie skontaktować się z Firlejem, ustalił nawet adres jego zamieszkania, nie udało mu się.. 7 7

Niestety, być może ni- gdy nie dowiemy się wiele o tym, jak się zachowywali ani jaki był ich umysł.. Znacznie większe szanse mamy na rozwiązanie tajemnicy stosunkowo nie-

Archaeological and architectonic-historical investigations in 2012 showed that it is an unfi nished construction project in which archaic elements (a vast fortifi ed area of approx.

Działania teatralne, prowadzone tam od lat przez Teatr Węgajty, pozwalają im porozumie- wać się poza strefą kontroli, uzewnętrzniać uczucia, nawiązywać relacje ze sobą

„mowę” tę oblubieniec i oblubienica odczytują w pełnej prawdzie osoby i miłości, wówczas coraz głębiej się przekonują, że granicą ich przynależności jest

Liban jest krajem, który ma bardzo dużo do zaoferowania dla złaknione- go wrażeń turysty i przeżyć duchowych pielgrzyma. Chociaż sytuacja na Bliskim Wschodzie daleka

Wiadomo, że biurka I rodzaju cieszą się dwukrotnie większym powodzeniem (tzn. prawdopodobieństwo tego, że klient kupujący biurko zdecyduje się na biurko I rodzaju wynosi 2/3)..

………, ponieważ ma zdolność do wytwarzania pokarmu w drodze fotosyntezy. b) Podkreśl nazwy tych organizmów, które w pokazanej sieci, są drapieżnikami. mszyce , płazy,

W przypadku potrzeby zadania pytania, wyjścia z sali itp., należy podnieść rękę i siedząc na miejscu zaczekać na podejście

This thesis presented an overall approach combining these techniques: High- throughput experimental techniques were used to obtain input parameters for more detailed

Zasady, według których ustalane są wyniki wyborów (system większościowy, proporcjonalny, mieszany) oraz przykłady państw, w których według tych reguł odbywają

W państwie demokratycznym mówi się czasem o wyborach pięcioprzymiotnikowych, gdyż są one powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu

The determined, on the basis of tests, static and dynamic, values of the modulus E were used for calculation of the fatigue life of notched structural elements by means of

Nikt na razie nie dopatruje się dobrodziejstw, jakie może nieść ze sobą finansowanie z budżetu państwa, a raczej często słyszę zaniepokojenie zbliżającą się

Na studiach lekarskich jest wiele przedmiotów mało przydatnych w praktyce klinicznej (biofizyka, chemia organiczna, historia medycyny itd.), a nie ma możliwo- ści

Surowicze zapalenie ucha środkowego (obec- ność płynu wysiękowego w uchu środkowym przy braku zakażenia) często rozwija się po przebyciu ostrego zapalenia ucha środkowego,

To a moderate degree – among the cost rationalizing actions in the spare parts production process – the owners and managers subjected to the research distinguished the

Zdrowe, silne i wyćwiczone dziecko, mając dwa lata, może wytrzymać już dość silny ucisk. Wtenczas można dla uniknięcia zmęczenia rąk naciskać nie pracą mięśni ramion

In Poland since 2002, chickenpox vaccination is included in the National Im- munisation Programme as

W rodzinie także miłość równa się zaufanie pomiędzy rodzicami a dziećmi, jak również pomiędzy rodzeństwem. Rodzina jako mała, oparta na trwałej więzi osobistej grupa