Pełen tekst

(1)

wysokość: H100, H110, H120, H150, H160 i H200 mm szerokość: 100 ÷ 600 mm

grubość blachy: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mm rozstaw podpór: nawet do 12 m Wysokie parametry wytrzymałościowe Możliwość produkcji koryt do długości 12 mb

Oferujemy państwu pokrywy do wszystkich kształtek i korytek kablowych:

- szerokość: 100÷600 mm - grubość blachy: 1,5; 2,0 mm

Przykładowe elementy systemu samonośnego

Uwaga, firma BAKS wprowadziła

uniwersalny profil burt do koryt i drabin samonośnych

Zalety nowego systemu:

- Uniwersalne burty wykorzystywane są zarówno w korytach jak i drabinach - Możliwość bezpośredniego łączenia koryt i drabin samonośnych poprzez zastosowanie tych samych łączników w obu systemach

- Zwiększona wytrzymałość dzięki specjalnemu profilowaniu burty

i możliwość produkcji wyżej wymienionych burt z blachy o grubości 3,0 mm

Łącznik kształtek LSSUTH...

Element łuku przegubowego ELKS...

Łuk przegubowy LLKS...

Łącznik kątowy uniwersalny LKUT

Łącznik dostawny LKSUC...

III

Na zamówienie system samonośny cynkowany ogniowo metodą zanurzeniową w cynkowni BAKS gwarantującej jakość,

terminowość i niskie ceny usługi.

(2)

KS...H110

KS...H120

KS...H150

KS...H200

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

łącznik prosty łącznik kątowy łącznik przegubowy

KS...H100N

szerokość: 100 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0 mm grubość blachy:

łącznik kątowy uniwersalny + łącznik dostawny

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

prostych typu:

LSUCH... lub LSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

kątowych typu:

LKSUCH... lub LKSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

przegubowych typu:

LGSUCH... lub LGSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników kątowych

typu LKUT i łączników dostawnych LKSUC...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

TYPY KORYTEK

ŁĄCZENIE KORYTEK

Korytka przy rozstawie podpór powyżej 6m należy łączyć

za pomocą łączników prostych typu:

LSUDTH...

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

KS...H160

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

Redukcja lewa typu:

RKLSC... RKLST...

Redukcja prawa typu:

RKPSC... RKPST...

Redukcja symetryczna typu:

RKSSC... RKSST...

Kolanko 90° typu:

KKSC... KKST...

Kolanko 45° typu:

KKSMC... KKSMT...

Trójnik typu:

TKSC... TKST...

Czwórnik typu:

CZKSC... CZKST...

Łuk wewnętrzny 90° typu:

LWKSC... LWKSM...

Łuk zewnętrzny 90° typu:

LZKSC... LZKSM... ŁĄCZENIE KORYTEK Z KSZTAŁTKAMI

kształtki

Łuk przegubowy typu:

LLKSC... LLKST...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Do połączenia kształtki z korytem należy stosować

łączniki kształtek LSSUCH... lub LSSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

III

(3)

KS...H110

KS...H120

KS...H150

KS...H200

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

łącznik prosty łącznik kątowy łącznik przegubowy

KS...H100N

szerokość: 100 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0 mm grubość blachy:

łącznik kątowy uniwersalny + łącznik dostawny

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

prostych typu:

LSUCH... lub LSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

kątowych typu:

LKSUCH... lub LKSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników

przegubowych typu:

LGSUCH... lub LGSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Korytka możemy łączyć za pomocą łączników kątowych

typu LKUT i łączników dostawnych LKSUC...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

TYPY KORYTEK

ŁĄCZENIE KORYTEK

Korytka przy rozstawie podpór powyżej 6m należy łączyć

za pomocą łączników prostych typu:

LSUDTH...

wypełniony kwadrat oznacza możliwość montażu Legenda:

=

pusty kwadrat oznacza

KS...H160

szerokość: 200 - 600 mm 1,5; 2,0; 3,0 mm grubość blachy:

Redukcja lewa typu:

RKLSC...

RKLST...

Redukcja prawa typu:

RKPSC...

RKPST...

Redukcja symetryczna typu:

RKSSC...

RKSST...

Kolanko 90° typu:

KKSC...

KKST...

Kolanko 45° typu:

KKSMC...

KKSMT...

Trójnik typu:

TKSC...

TKST...

Czwórnik typu:

CZKSC...

CZKST...

Łuk wewnętrzny 90° typu:

LWKSC...

LWKSM...

Łuk zewnętrzny 90° typu:

LZKSC...

LZKSM...

ŁĄCZENIE KORYTEK Z KSZTAŁTKAMI

kształtki

Łuk przegubowy typu:

LLKSC...

LLKST...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

Do połączenia kształtki z korytem należy stosować

łączniki kształtek LSSUCH... lub LSSUTH...

Do montażu proponujemy śruby SGK M8×16 gat. 8.8

III

(4)

1 2

11

9 5

6

10

8

7

4

3

1 Korytko KSC…H120 . . . III-21 2 Łącznik LSUCH120 . . . III-22 3 Kolanko 90°KKSC…H120 . . . III-23 4 Trójnik TKSC…H120 . . . III-23 5 Łuk wewnętrzny 90° LWKSC…H120. . . III-26 6 Łuk zewnętrzny 90° LZKSC…H120 . . . III-26 7 Czwórnik CZKSC…H120 . . . III-23 8 Wspornik sufitowy WPDH N . . . XIV-2 9 Dwuteownik hutniczy DPH . . . XIV-2 10 Nakładka dwuteownika NDH . . . XIV-6 11 Nakładka dwuteownika NO42x80 . . . XIV-2

III

(5)

1 2

11

9 5

6

10

8

7

4

3

1 Korytko KSC…H120 . . . III-21 2 Łącznik LSUCH120 . . . III-22 3 Kolanko 90°KKSC…H120 . . . III-23 4 Trójnik TKSC…H120 . . . III-23 5 Łuk wewnętrzny 90° LWKSC…H120. . . III-26 6 Łuk zewnętrzny 90° LZKSC…H120 . . . III-26 7 Czwórnik CZKSC…H120 . . . III-23 8 Wspornik sufitowy WPDH N . . . XIV-2 9 Dwuteownik hutniczy DPH . . . XIV-2 10 Nakładka dwuteownika NDH . . . XIV-6 11 Nakładka dwuteownika NO42x80 . . . XIV-2

III

(6)

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

5,5 1,0

2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

Gr. bl. [mm]:

2,0

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

f Qdop

6,0

2/6 2/12 100

100 3000 6000

Gr. blachy ≠ [mm]:

Korytko

KSC100H100N

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 6 m.

KSC100H100N

KSC100H100/3N KSC100H100/6N

szerokość mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 2,0 mm

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

szt./mb

221112 6,34

221012 6,34

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 98 cm2

Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1 i UKZ2.

LG...

Łącznik przegubowy

ZASTOSOWANIE Łączenie tras kablowych.

LDCH100N

Łącznik LDCH100N

LDCH100N 0,37 411001 30

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg szt.

LGCH100N

LGCH100N 0,34 411301 10

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

LKDCH100N

Łącznik kątowy LKDCH100N

LKDCH100N 0,65 411101 20

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

≠ 2,0 mm

LGTH100N

LGTH100N 0,51 411302 10

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 3,0 mm

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją w dnie L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Mocny

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

9x26 9x22

300100 12

100

L

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach - korytek o długościach od 2 do 12 mb.

- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

9x15

105

175

105

540

9x15

105

230 115

9×15

Do montażu proponujemy 8 kompletów śrub SGKM8×14 lub SGM8×14 UWAGA

Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.

Do montażu proponujemy 8 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 Do montażu należy użyć 8 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Kolanko 90°

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

KKSMC100H100N

100

KKSMC100H100N 1

1 szt

kg szt.

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

KKSC100H100N

100

KKSC100H100N 1

1 szt

kg szt.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

KKSC100H100N

TKSC100H100N

Kolanko 45°

KKSMC100H100N

Trójnik

Czwórnik

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

TKSC100H100N

100

TKSC100H100N 1

1 szt

kg szt.

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

CZKSC100H100N

100 CZKSC100H100N

1 szt

kg szt.

1

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

6,40 221212

3,91 221312

221512 13,81 10,42 221412

III

RKLSC200/100H100 1

katalogowynr SYMBOL

RKLSC200/100H100

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

200 100

szerokość mm

b a

200 100

Redukcja prawa Redukcja lewa

Redukcja symetryczna

RKLSC200/100H100

RKPSC200/100H100

RKSSC200/100H100

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej.

katalogowynr SYMBOL

RKSSC200/100H100

1 szt kg RKSSC200/100H100

szt. 1 szerokość

mm

b a

200 100 SYMBOL

RKPSC200/100H100

RKPSC200/100H100

katalogowynr 1 szt

kg szt.

1

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

221612 3,69

221812 3,69

221712 3,69 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

CZKSC100H100N

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

a a

b 1300+b

b b 1300+b

a

a

a 150 R500

a R500

150

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16. R500

R500

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

650

b a

650

b a

650

b a

(7)

Ugięcie korytka f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

5,5 1,0

2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

Gr. bl. [mm]:

2,0

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

f Qdop

6,0

2/6 2/12 100

100 3000 6000

Gr. blachy ≠ [mm]:

Korytko

KSC100H100N

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 6 m.

KSC100H100N

KSC100H100/3N KSC100H100/6N

szerokość mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 2,0 mm

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

szt./mb

221112 6,34

221012 6,34

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 100 98 cm2

Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1 i UKZ2.

LG...

Łącznik przegubowy

ZASTOSOWANIE Łączenie tras kablowych.

LDCH100N

Łącznik LDCH100N

LDCH100N 0,37 411001 30

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg szt.

LGCH100N

LGCH100N 0,34 411301 10

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

LKDCH100N

Łącznik kątowy LKDCH100N

LKDCH100N 0,65 411101 20

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.

≠ 2,0 mm

LGTH100N

LGTH100N 0,51 411302 10

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg

szt.

≠ 3,0 mm

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją w dnie L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

Mocny

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

9x26 9x22

300100 12

100

L

UWAGA!

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach - korytek o długościach od 2 do 12 mb.

- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

9x15

105

175

105

540

9x15

105

230 115

9×15

Do montażu proponujemy 8 kompletów śrub SGKM8×14 lub SGM8×14 UWAGA

Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDCH gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.

Do montażu proponujemy 8 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 Do montażu należy użyć 8 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

Kolanko 90°

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

KKSMC100H100N

100

KKSMC100H100N 1

1 szt

kg szt.

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

KKSC100H100N

100

KKSC100H100N 1

1 szt

kg szt.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

KKSC100H100N

TKSC100H100N

Kolanko 45°

KKSMC100H100N

Trójnik

Czwórnik

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

TKSC100H100N

100

TKSC100H100N 1

1 szt

kg szt.

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

CZKSC100H100N

100 CZKSC100H100N

1 szt

kg szt.

1

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

6,40 221212

3,91 221312

221512 13,81 10,42 221412

III

RKLSC200/100H100 1

katalogowynr SYMBOL

RKLSC200/100H100

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

200 100

szerokość mm

b a

200 100

Redukcja prawa Redukcja lewa

Redukcja symetryczna

RKLSC200/100H100

RKPSC200/100H100

RKSSC200/100H100

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej.

katalogowynr SYMBOL

RKSSC200/100H100

1 szt kg RKSSC200/100H100

szt.

1 szerokość

mm

b a

200 100 SYMBOL

RKPSC200/100H100

RKPSC200/100H100

katalogowynr 1 szt

kg szt.

1

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

221612 3,69

221812 3,69

221712 3,69 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

CZKSC100H100N

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

a a

b 1300+b

b b 1300+b

a

a

a 150 R500

a R500

150

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

R500

R500

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

650

b a

650

b a

650

b a

(8)

Łuk przegubowy Łuk pionowy wewnętrzny

Łuk pionowy zewnętrzny

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

LZKSC100H100

100 LZKSC100H100

1 szt

kg szt.

1 100

LWKSC100H100

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

LWKSC100H100

1 szt

kg szt.

LWKSC100H100

1

LZKSC100H100

Element łuku przegubowego

ELKSC100H100

100 1

LLKSC100H100

szerokość

a

mm

nr katalogowy SYMBOL

ELKSC100H100

100 ELKSC100H100

1 szt kg

szt.

1 szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

LLKSC100H100

1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

221912

6,02

222012 6,02

222112 8,19

222212 2,74

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

100

R500

150

R500

100

150

Do montażu elementów przegubowych stosujemy śruby SMM10x20 100

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

100 a

500

Ø11

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LDCH100N i śruby SGKM8x16.

LLKSC100H100

Gr. blachy ≠ [mm]:

Korytko

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 164 cm2 300 246 cm2 400 328 cm2 500 410 cm2 600 492 cm2

KS...

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

*

- Produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień: - KSP... - powyżej 200 m

- KSC.../3 (trzymetrowe) - powyżej 200 m - KST... - powyżej 200 m

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją w dnie

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4) Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1 i UKZ2.

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania: - korytek o perforowanych burtach

- korytek o długościach od 2 do 12 mb. - korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

III

Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop. 10 40 30 50

20

0,0 60

7,5 1,0

2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop. 3,0 2,5

Gr. bl. [mm]:

2,0 1,5

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0

3,0

70 80

f Qdop

Korytko

KS...

szerokość mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg 200

KST200H100/6N 6000 300 KST300H100/6N 6000

400 KST400H100/6N 6000

500 KST500H100/6N 6000

600 KST600H100/6N 6000

KST...H100N

2/12 2/12 2/12 2/12 2/12

≠ 3,0 mm

szt./mb

220231 220241 220251 220261 220221 9,67 10,57 11,47 12,37 13,27

Mocny 2/6

2/12 2/6 2/12

2/6 2/12

2/6 2/12

2/6 2/12 200

200 3000 6000 300 300

3000 6000 400 400

3000 6000 500 500

3000 6000 600 600

3000 6000 KSP200H100/3N

KSP200H100/6N KSP300H100/3N KSP300H100/6N KSP400H100/3N KSP400H100/6N KSP500H100/3N KSP500H100/6N KSP600H100/3N KSP600H100/6N

KSP...H100N

szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 1,5 mm

szt./mb

220041 7,61

220061 9,41

220021 5,81

220020 5,81

220031 6,71

220030 6,71

220040 7,61

220051 8,51

220050 8,51

220060 9,41

2/12 2/12 2/12 200 6000

300 6000 400 6000

KSC...H100N

KSC200H100/6N

KSC300H100/6N

KSC400H100/6N szerokość

mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 2,0 mm

szt./mb

220141 9,04

220121 7,24

220131 8,14

2/12

*

600 6000

KSC600H100/6N 10,84220161

2/6 600 3000

KSC600H100/3N 10,84220160

2/12 500 6000

KSC500H100/6N 9,94 220151

2/6 500 3000

KSC500H100/3N 9,94 220150

400 3000

KSC400H100/3N 9,04 220140 2/6

2/6 300 3000

KSC300H100/3N 8,14 220130

2/6 200 3000

KSC200H100/3N 7,24 220120

*

*

*

*

*

*

*

*

*

UWAGA! Rozstaw podpór do 8 m! 9x26 a 9x30

10012

300 L

35

N

(9)

Łuk przegubowy Łuk pionowy wewnętrzny

Łuk pionowy zewnętrzny

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

LZKSC100H100

100 LZKSC100H100

1 szt

kg szt.

1 100

LWKSC100H100

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

LWKSC100H100

1 szt

kg szt.

LWKSC100H100

1

LZKSC100H100

Element łuku przegubowego

ELKSC100H100

100 1

LLKSC100H100

szerokość

a

mm

nr katalogowy SYMBOL

ELKSC100H100

100 ELKSC100H100

1 szt kg

szt.

1 szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

LLKSC100H100

1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

221912

6,02

222012 6,02

222112 8,19

222212 2,74

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik LDCH100N i śruby SGKM8x16.

100

R500

150

R500

100

150

Do montażu elementów przegubowych stosujemy śruby SMM10x20 100

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

100 a

500

Ø11

Możliwość wykonania łuku o dowolnym promieniu wewnętrznym dostosowanym do minimalnych promieni gięcia kabli.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LDCH100N i śruby SGKM8x16.

LLKSC100H100

Gr. blachy ≠ [mm]:

Korytko

SZEROKOŚĆPRZEKRÓJ UŻYTECZNY 200 164 cm2 300 246 cm2 400 328 cm2 500 410 cm2 600 492 cm2

KS...

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

*

- Produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień:

- KSP... - powyżej 200 m

- KSC.../3 (trzymetrowe) - powyżej 200 m - KST... - powyżej 200 m

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją w dnie

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4) Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1/UKZO1 i UKZ2.

Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- korytek o perforowanych burtach - korytek o długościach od 2 do 12 mb.

- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

III

Ugięcie drabinki f w mm przy Q dop.

10 40 30 50

20

0,0 60

7,5 1,0

2,0

0,5 0,0 1,5

Obciążenie dopuszczalne Q w kN/m dop.

3,0 2,5

Gr. bl. [mm]:

2,0 1,5

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0

3,0

70 80

f Qdop

Korytko

KS...

szerokość mm

a

długość mm

L

nr katalogowy SYMBOL

1 mb kg 200

KST200H100/6N 6000 300 KST300H100/6N 6000

400 KST400H100/6N 6000

500 KST500H100/6N 6000

600 KST600H100/6N 6000

KST...H100N

2/12 2/12 2/12 2/12 2/12

≠ 3,0 mm

szt./mb

220231 220241 220251 220261 220221 9,67 10,57 11,47 12,37 13,27

Mocny 2/6

2/12 2/6 2/12 2/6 2/12 2/6 2/12 2/6 2/12 200

200 3000 6000 300 300

3000 6000 400 400

3000 6000 500 500

3000 6000 600 600

3000 6000 KSP200H100/3N

KSP200H100/6N KSP300H100/3N KSP300H100/6N KSP400H100/3N KSP400H100/6N KSP500H100/3N KSP500H100/6N KSP600H100/3N KSP600H100/6N

KSP...H100N

szerokość

a

mm długość

mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 1,5 mm

szt./mb

220041 7,61

220061 9,41

220021 5,81

220020 5,81

220031 6,71

220030 6,71

220040 7,61

220051 8,51

220050 8,51

220060 9,41

2/12 2/12 2/12 200 6000

300 6000 400 6000

KSC...H100N

KSC200H100/6N

KSC300H100/6N

KSC400H100/6N szerokość

mm

a

długość mm

L

katalogowynr SYMBOL

1 mb kg

≠ 2,0 mm

szt./mb

220141 9,04

220121 7,24

220131 8,14

2/12

*

600 6000

KSC600H100/6N 10,84220161

2/6 600 3000

KSC600H100/3N 10,84220160

2/12 500 6000

KSC500H100/6N 9,94 220151

2/6 500 3000

KSC500H100/3N 9,94 220150

400 3000

KSC400H100/3N 9,04 220140 2/6

2/6 300 3000

KSC300H100/3N 8,14 220130

2/6 200 3000

KSC200H100/3N 7,24 220120

*

*

*

*

*

*

*

*

*

UWAGA! Rozstaw podpór do 8 m!

9x26 a 9x30

10012

300 L

35

N

(10)

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

LGSU...

Łącznik przegubowy

SYMBOL

LGSUCH100

LGSUCH100 1,15 220602 10

LKSU...

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.

SYMBOL

LKSUCH100

LKSUCH100 1,67 220502 10

Łącznik kątowy

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

LSUTH100

≠ 3,0 mm

SYMBOL

LSUTH100 1,08 220303 10

SYMBOL

LSUCH100 0,72 220302 10

LSUCH100

≠ 2,0 mm

106

108

106

106

LKSUTH100

LKSUTH100 2,50 220503 10

SYMBOL

≠ 3,0 mm

108

Uniwersalny łącznik kątowy koryt i drabin samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

SYMBOL

LGSUTH100

LGSUTH100 1,72 220603 10

≠ 3,0 mm

108

Uniwersalny łącznik przegubowy koryt i drabin samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 Regulacja kąta w pełnym zakresie!

720

9x23

55 H

75

Łącznik

LSU...

9x23

55 H

75 270

216

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

nr katalogowy 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

N

N

N

Gr. blachy ≠ [mm]:

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Uniwersalny łącznik do koryt i drabin samonośnych oraz kształtek samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16.

Uwaga!

Łuki dostawne LDDSC... i trójniki dostawne TDSUC...

nie wymagają stosowania łączników.

ZASTOSOWANIE

Łączenie prostych odcinków korytek, i drabinek samonośnych, również z kształtkami

9x23

55 H

KKST...H100N Kolanko 90°

200 KKST200H100N

300 400 500 600 KKST300H100N

KKST400H100N KKST500H100N KKST600H100N

1 1 1 1 1

KKSMT...H100N

szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

KKSMC...H100N

200 KKSMC200H100N

300 400 500 600 KKSMC300H100N

KKSMC400H100N KKSMC500H100N KKSMC600H100N

1 1 1 1 1 1 szt

kg szt.

200 KKSMT200H100N

300 400 500 600 KKSMT300H100N

KKSMT400H100N KKSMT500H100N KKSMT600H100N

1 1 1 1 1 szerokość

mm

a

katalogowynr SYMBOL

KKSC...H100N

200 KKSC200H100N

300 400 500 600 KKSC300H100N

KKSC400H100N KKSC500H100N KKSC600H100N

1 1 1 1 1 1 szt

kg szt.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

KKS...

TKS...

Kolanko 45°

KKSM...

Trójnik

CZKS...

Czwórnik

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

TKST...H100N

200

TKST200H100N 1

300 400 500 600 TKST300H100N

TKST400H100N TKST500H100N TKST600H100N

1 1 1 1 szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

TKSC...H100N

200

TKSC200H100N 1

300 400 500 600 TKSC300H100N

TKSC400H100N TKSC500H100N TKSC600H100N

1 1 1 1 1 szt

kg szt.

CZKST...H100N

300 400 500 600 CZKST300H100N

CZKST400H100N CZKST500H100N CZKST600H100N

200

CZKST200H100N 1

1 1 1 1 szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

CZKSC...H100N

300 400 500 600 CZKSC300H100N

CZKSC400H100N CZKSC500H100N CZKSC600H100N

200 CZKSC200H100N

1 szt

kg szt.

1 1 1 1 1

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

11,58 220723

14,10 16,80 19,68 22,44

220733 220743 220753 220763 8,43 220722 10,46 12,58 14,93 17,00

220732 220742 220752 220762

7,18 220823 8,74 10,42 12,02 13,92

220833 220843 220853 220863 5,16 220822 6,41 7,72 9,17 10,44

220832 220842 220852 220862

221023 221033 221043 221053 221063 22,32 25,98 29,76 33,78 37,32

221032 221042 221052 221062 19,89 23,05 26,31 29,26 21,08 220923

220933 220943 220953 220963 25,03 28,98 33,16 36,88

220932 220942 220952 220962 15,50 18,33 21,07 23,98

221022 16,85 12,96 220922

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8x16.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8x16.

a a

b 1300+b

b b 1300+b

a

a

a 150 R500

a R500

150

R500

R500

III

(11)

1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE

Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem.

Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

LGSU...

Łącznik przegubowy

SYMBOL

LGSUCH100

LGSUCH100 1,15 220602 10

LKSU...

ZASTOSOWANIE

Łączenie korytek i drabinek samonośnych prowadzonych pod różnym kątem.

SYMBOL

LKSUCH100

LKSUCH100 1,67 220502 10

Łącznik kątowy

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

LSUTH100

≠ 3,0 mm

SYMBOL

LSUTH100 1,08 220303 10

SYMBOL

LSUCH100 0,72 220302 10

LSUCH100

≠ 2,0 mm

106

108

106

106

LKSUTH100

LKSUTH100 2,50 220503 10

SYMBOL

≠ 3,0 mm

108

Uniwersalny łącznik kątowy koryt i drabin samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16

SYMBOL

LGSUTH100

LGSUTH100 1,72 220603 10

≠ 3,0 mm

108

Uniwersalny łącznik przegubowy koryt i drabin samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16 Regulacja kąta w pełnym zakresie!

720

9x23

55 H

75

Łącznik

LSU...

9x23

55 H

75 270

216

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

nr katalogowy 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

katalogowynr 1 szt wysokość kg

mm

H

N

N

N

Gr. blachy ≠ [mm]:

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

Uniwersalny łącznik do koryt i drabin samonośnych oraz kształtek samonośnych.

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGKM8x16.

Uwaga!

Łuki dostawne LDDSC... i trójniki dostawne TDSUC...

nie wymagają stosowania łączników.

ZASTOSOWANIE

Łączenie prostych odcinków korytek, i drabinek samonośnych, również z kształtkami

9x23

55 H

KKST...H100N Kolanko 90°

200 KKST200H100N

300 400 500 600 KKST300H100N

KKST400H100N KKST500H100N KKST600H100N

1 1 1 1 1

KKSMT...H100N

szerokość

a

mm

katalogowynr SYMBOL

KKSMC...H100N

200 KKSMC200H100N

300 400 500 600 KKSMC300H100N

KKSMC400H100N KKSMC500H100N KKSMC600H100N

1 1 1 1 1 1 szt

kg szt.

200 KKSMT200H100N

300 400 500 600 KKSMT300H100N

KKSMT400H100N KKSMT500H100N KKSMT600H100N

1 1 1 1 1 szerokość

mm

a

katalogowynr SYMBOL

KKSC...H100N

200 KKSC200H100N

300 400 500 600 KKSC300H100N

KKSC400H100N KKSC500H100N KKSC600H100N

1 1 1 1 1 1 szt

kg szt.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

KKS...

TKS...

Kolanko 45°

KKSM...

Trójnik

CZKS...

Czwórnik

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

a

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

1 szt

kg szt.

TKST...H100N

200

TKST200H100N 1

300 400 500 600 TKST300H100N

TKST400H100N TKST500H100N TKST600H100N

1 1 1 1 szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

TKSC...H100N

200

TKSC200H100N 1

300 400 500 600 TKSC300H100N

TKSC400H100N TKSC500H100N TKSC600H100N

1 1 1 1 1 szt

kg szt.

CZKST...H100N

300 400 500 600 CZKST300H100N

CZKST400H100N CZKST500H100N CZKST600H100N

200

CZKST200H100N 1

1 1 1 1 szerokość

a=b

mm

nr katalogowy SYMBOL

CZKSC...H100N

300 400 500 600 CZKSC300H100N

CZKSC400H100N CZKSC500H100N CZKSC600H100N

200 CZKSC200H100N

1 szt

kg szt.

1 1 1 1 1

szerokość

a=b

mm

katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

11,58 220723

14,10 16,80 19,68 22,44

220733 220743 220753 220763 8,43 220722 10,46 12,58 14,93 17,00

220732 220742 220752 220762

7,18 220823 8,74 10,42 12,02 13,92

220833 220843 220853 220863 5,16 220822 6,41 7,72 9,17 10,44

220832 220842 220852 220862

221023 221033 221043 221053 221063 22,32 25,98 29,76 33,78 37,32

221032 221042 221052 221062 19,89 23,05 26,31 29,26 21,08 220923

220933 220943 220953 220963 25,03 28,98 33,16 36,88

220932 220942 220952 220962 15,50 18,33 21,07 23,98

221022 16,85 12,96 220922

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8x16.

Na zamówienie kształtki o dowolnym promieniu. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU...

i śruby SGKM8x16.

a a

b 1300+b

b b 1300+b

a

a

a 150 R500

a R500

150

R500

R500

III

(12)

Trójnik dostawny

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

TDKSUC...H100

200

TDKSUC200H100 220201

300 400 500 600 TDKSUC300H100

TDKSUC400H100 TDKSUC500H100 TDKSUC600H100

220301 220401 220501 220601

5,40 1

5,69 1

6,00 1

6,32 1

6,65 1

1 szt kg

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

TDKSUC...H100

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

Uwaga!

Do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl.

śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 oraz dodatkowo 3-4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGNM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka.

Zalety:

- szybki i stabilny montaż,

- montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej, - możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego,

- niska cena

1. Odmierzamy długość „L” na burcie koryta.

Uwaga! Długość wycięcia L= 780 mm + a (szerokość korytka które chcemy dostawić).

2. Wycinamy odmierzony odcinek burty koryta.

a. odcinamy dno równo z końcem zagiętej cześć burty, b. wycinamy burtę na końcu wymierzonej długości, Uwaga! Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary i słuchawki ochronne. Do wycinania burty używamy szlifierki kątowej.

2

L

3. Wstawiamy Trójnik Dostawny TDKSUC...

tak by dno koryta oparło się na dolnej części Trójnika.

1

4

4. Dokręcamy Trójnik Dostawny TDKSUC...

do burty koryta za pomocą śrub grzybkowych.

Uwaga! Używamy 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 do dokręcenia trójnika.

5

5. Dokręcamy oparte dno koryta na dolnej części trójnika za pomocą śrub SGK lub SGN. Uwaga! Używamy 3-4 śruby SGKM6x12 lub SGNM6x12 do dokręcenia.

6

6. Dostawiamy drugie koryto i dokręcamy ją za pomocą śrub SGK lub SGN.

Uwaga! Używamy 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 do dokręcenia koryta.

3

b a

780 + a

130

a

130 130

N

Mocny szt.

RKLST300/200H100N RKLST400/300H100N RKLST500/400H100N RKLST600/500H100N

1 1 1 1

RKLST...H100N

RKLSC300/200H100N RKLSC400/300H100N RKLSC500/400H100N RKLSC600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr SYMBOL

RKLSC...H100N

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

400 500 600

300 400 500 300 200 szerokość

mm

b a

katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

400 500 600

300 400 500 300 200

Redukcja prawa Redukcja lewa

Redukcja symetryczna

RKLS...

RKPS...

RKSS...

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szerokość mm

b a

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg szt.

katalogowynr SYMBOL

RKSSC...H100N

1 szt kg RKSSC300/200H100N

RKSSC400/300H100N RKSSC500/400H100N RKSSC600/500H100N

szt. 1 1 1 1

RKSST...H100N

RKSST300/200H100N RKSST400/300H100N RKSST500/400H100N RKSST600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

RKPST...H100N

RKPST300/200H100N RKPST400/300H100N RKPST500/400H100N RKPST600/500H100N

SYMBOL

RKPSC...H100N

RKPSC300/200H100N RKPSC400/300H100N RKPSC500/400H100N RKPSC600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr 1 szt

kg

szt. 1 1 1 1

Przykład zastosowania redukcji symetrycznej RKSSC...H100.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

221533

221543 221553 221532 221542 221552 221562

5,94 6,66 7,38 4,29 4,89 5,49 6,09

221563 8,10

221433 221443 221453 221463 221432 221442 221452 221462

5,94 6,66 7,38 8,10 4,29 4,89 5,49 6,09

221333 5,94 6,66 7,38 8,10

221343 221353 221363 221332 4,29 4,89 5,49 6,09

221342 221352 221362

KSC200H100

RKSSC300/200H100N

LSSUCH100N

KSC300H100 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b. Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

650

b

a

650

b

a

650

b

a

III

(13)

Trójnik dostawny

szerokość mm

a

katalogowynr SYMBOL

TDKSUC...H100

200

TDKSUC200H100 220201

300 400 500 600 TDKSUC300H100

TDKSUC400H100 TDKSUC500H100 TDKSUC600H100

220301 220401 220501 220601

5,40 1

5,69 1

6,00 1

6,32 1

6,65 1

1 szt kg

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088 L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

ZASTOSOWANIE Rozgałęzienie trasy kablowej.

TDKSUC...H100

≠ 2,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

Uwaga!

Do połączenia kształtki z korytkami kablowymi należy zastosować 16 kpl.

śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 oraz dodatkowo 3-4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGNM6x12 do dokręcenia dolnej części łącznika z dnem korytka.

Zalety:

- szybki i stabilny montaż,

- montaż w dowolnym punkcie już istniejącej trasy kablowej, - możliwość dokręcenia dna korytka kablowego do dolnej części trójnika dostawnego,

- niska cena

1. Odmierzamy długość „L” na burcie koryta.

Uwaga! Długość wycięcia L= 780 mm + a (szerokość korytka które chcemy dostawić).

2. Wycinamy odmierzony odcinek burty koryta.

a. odcinamy dno równo z końcem zagiętej cześć burty, b. wycinamy burtę na końcu wymierzonej długości, Uwaga! Przy używaniu elektronarzędzi zakładamy okulary i słuchawki ochronne. Do wycinania burty używamy szlifierki kątowej.

2

L

3. Wstawiamy Trójnik Dostawny TDKSUC...

tak by dno koryta oparło się na dolnej części Trójnika.

1

4

4. Dokręcamy Trójnik Dostawny TDKSUC...

do burty koryta za pomocą śrub grzybkowych.

Uwaga! Używamy 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 do dokręcenia trójnika.

5

5. Dokręcamy oparte dno koryta na dolnej części trójnika za pomocą śrub SGK lub SGN. Uwaga! Używamy 3-4 śruby SGKM6x12 lub SGNM6x12 do dokręcenia.

6

6. Dostawiamy drugie koryto i dokręcamy ją za pomocą śrub SGK lub SGN.

Uwaga! Używamy 8 śrub SGKM8x16 lub SGNM8x16 do dokręcenia koryta.

3

b a

780 + a

130

a

130 130

N

Mocny szt.

RKLST300/200H100N RKLST400/300H100N RKLST500/400H100N RKLST600/500H100N

1 1 1 1

RKLST...H100N

RKLSC300/200H100N RKLSC400/300H100N RKLSC500/400H100N RKLSC600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr SYMBOL

RKLSC...H100N

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

400 500 600

300 400 500 300 200 szerokość

mm

b a

katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

400 500 600

300 400 500 300 200

Redukcja prawa Redukcja lewa

Redukcja symetryczna

RKLS...

RKPS...

RKSS...

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.4)

szerokość mm

b a

SYMBOL nr

katalogowy 1 szt

kg szt.

katalogowynr SYMBOL

RKSSC...H100N

1 szt kg RKSSC300/200H100N

RKSSC400/300H100N RKSSC500/400H100N RKSSC600/500H100N

szt.

1 1 1 1

RKSST...H100N

RKSST300/200H100N RKSST400/300H100N RKSST500/400H100N RKSST600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr SYMBOL

1 szt

kg szt.

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

szerokość mm

b a

400 500 600

300 400 500 300 200

RKPST...H100N

RKPST300/200H100N RKPST400/300H100N RKPST500/400H100N RKPST600/500H100N

SYMBOL

RKPSC...H100N

RKPSC300/200H100N RKPSC400/300H100N RKPSC500/400H100N RKPSC600/500H100N

1 1 1 1 katalogowynr 1 szt

kg

szt.

1 1 1 1

Przykład zastosowania redukcji symetrycznej RKSSC...H100.

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 2,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

≠ 3,0 mm

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,2

1,5 2,0

2,5 3,0

221533

221543 221553 221532 221542 221552 221562

5,94 6,66 7,38 4,29 4,89 5,49 6,09

221563 8,10

221433 221443 221453 221463 221432 221442 221452 221462

5,94 6,66 7,38 8,10 4,29 4,89 5,49 6,09

221333 5,94 6,66 7,38 8,10

221343 221353 221363 221332 4,29 4,89 5,49 6,09

221342 221352 221362

KSC200H100

RKSSC300/200H100N

LSSUCH100N

KSC300H100 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łącznik kształtek LSSU... i śruby SGKM8x16.

650

b

a

650

b

a

650

b

a

III

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :