• Nie Znaleziono Wyników

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Izabella Bartol, język polski, 6c, 03.04.

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?

Cel: wiem, czym jest związek zgody, rządu i przynależności i rozpoznaję je w tekście

1. Zapoznaj się z informacjami na temat związków z zdaniu, które zawarte są w podręczniku na stronie 229 – 231.

2. Przygotuj w zeszycie notatkę (korzystaj z „nowych wiadomości”).

3. Możesz posiłkować się poniższymi filmikami:

https://www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY&t=37s

https://www.youtube.com/watch?v=0CPwxZHAZfA

4. Wykonaj pisemnie w zeszycie zadanie 5 i 6 ze strony 231.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykreśl wyrazy, które nie powinny znaleźć się w zdaniu.. Mama przyniosła do domu

Przeczytaj uważnie informacje na temat wyrazów poza związkami w zdaniu (podr. Jeżeli będzie taka potrzeba, przeczytaj jeszcze raz. 309), zwróć uwagę na to, które wyrazy łączą

Jeśli będziesz je powtarzać kilkakrotnie, w odstępach czasu – parę dni czy nawet miesięcy, przekonasz się, że dostarczy Ci nowych wrażeń i przeżyć, a życie Twoje stanie

Podsumowanie i ewaluacja: po obejrzeniu filmów uczniowie dopisują poznane metody do plakatu i dokonują oceny (np. stawiając obok metody kolorową kropkę pisakiem) wszystkich metod

Jeśli chcesz rozliczyć praktyki na podstawie poniższych aktywności na rzecz Uniwersytetu na wniosku zaznacz „ Inna forma działalności” i opisz ją jako: „ Zorganizowana przez

Oczywiście jest, jak głosi (a); dodam — co Profesor Grzegorczyk pomija (czy można niczego nie pominąć?) — iż jest tak przy założeniu, że wolno uznać

Można więc ustosunkowywać się do postmodernizmu na dwa sposoby: albo dokonać próby jego oceny jako projektu kultury, lub tak, że się uważa odnośne stanowiska filo

• Pamiętaj o poleceniu z poprzedniej lekcji: „Zwróć uwagę na ilość wapnia w swojej codziennej diecie (obserwuj, czy Twój organizm dostaje codziennie porcję tego