• Nie Znaleziono Wyników

Multiple-Wake Vortex Lattice Method for Airborne Wind Energy Membrane-Wing Kites

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Multiple-Wake Vortex Lattice Method for Airborne Wind Energy Membrane-Wing Kites"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Rachel Leuthold

MSc Student Delft University of Technology Faculty of Aerospace Engineering

Kite Power Research Group Kluyverweg 1 2629 HS Delft The Netherlands rcleuthold@gmail.com

www.kitepower.eu

Multiple-Wake Vortex Lattice Method for Airborne

Wind Energy Membrane-Wing Kites

Rachel Leuthold, Gaël de Oliveira, Roland Schmehl

Faculty of Aerospace Engineering, Delft University of Technology A suitable wing design for pumping kite power

genera-tion is the leading edge inflfated (LEI) tube kite because the bridling and leading edge design allow the wing to be depowered while retaining good steerability. Current LEI kite design is typically empirical. Fluid-Structure Interac-tion (FSI) modelling is necessary to decrease design time and gain insight into the physical processes driving kite performance.

Unfortunately, the current kite aerodynamic models do not meet the requirements for LEI tube kite FSI modelling: they are either fast but insufficiently accurate, or accurate but computationally expensive. In particular, the current fast aerodynamic models are not able to represent the ef-fects of the multiple flow separation regions – such as be-hind the LEI tube and above the canopy’s trailing edge – inherent to an LEI tube kite flying at a large range of an-gles of attack.

It is well established that 2D multiple wake vortex mod-els can model multiple separation regions over mem-branes. Consequently, it is probable that a multiple-wake vortex lattice method (VLMMW) could model the

multi-ple separation regions expected on a 3D membrane-wing surf-kite. To the author’s present knowledge, no such VLMMWaerodynamic model has yet been constructed for

3D membrane-flow problems.

This ongoing M.Sc. thesis is intended to evaluate the hy-pothesis that a quasi-steady multiple-wake vortex lattice method can quickly and accurately model surf-kite aero-dynamics to generate aerodynamic surface load distribu-tions.

This VLMMWmodels the vorticity generation in the flow

with multiple vortex lattices shed from the separation locations, as well as the standard bound vortex lattice. The separation locations are fixed at known locations. The impermeability boundary conditions allow for mem-brane deformation such that the model can be used for FSI functions. The figure shows the multiple-wake layout of the flow model.

The lift and drag polars generated for arc-shaped wings with a single-wake model have been validated for a Clark-Y airfoil arc-shaped paraglider, as well as the Mutiny ”V2” kite of TU Delft.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wchodząc w Absolut, Abraham wychodzi z samego sie- bie, więc można przypuszczać, że nie zna już samego siebie i gdyby nawet chciał coś powiedzieć na temat tego, co wyda- rzy się

Devices that contain a piezoelectric ultrasound transducer for detection of PA signals can be used for combined IVPA/IVUS imaging to provide simultaneous information on composition

Być może wcześniejsi bada- cze nie wiedząc nic o oficjalnym nurcie działalności wydawniczej „Naszej Księgarni” w czasie okupacji niemieckiej zakwalifikowali jedyny przez

Fizyczna uroda Psyche jest przejawem jej piękna duchowego i moralnego, ale jednak potencjalnego (czyli jeszcze nie w pełni rozwiniętego), które powinna w sobie zrealizować

Panarion II 21; Theodoretus, Haereticarum fabularum compendium 1; Filastrius Brixiensis, Diuer- sarum hereseon liber 29; Augustinus, De

dont le rôle s’apparente à celle d’un adjectif], redevenu président de l’UMP et par là même son meilleur ennemi.» 17 Les contraintes de l’utilisation de la

Jeszcze nie rozległ się jubileuszowy gwar, a już usłyszała Polska Aka­ demia Umiejętności słowa złowieszcze. Przed jubileuszowymi obradami 75-lecia Akademii

Wydaje się że jest jeszcze jeden powód, obok wskazanej wyżej bliskości w czasie i pewnych biograficznych podobieństw obu historii życia, by poku- sić się o wstępne