• Nie Znaleziono Wyników

Wstęp  Wstawianie plików wideo do prezentacji  Wstawianie plików audio do prezentacji  Wstawianie i modyfikacja wykresów  Wstawianie i modyfikacja tabel  Dołączanie hiperłączy do prezentacji  Zapis prezentacji w różnych formatach I wykonajcie zaplan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wstęp  Wstawianie plików wideo do prezentacji  Wstawianie plików audio do prezentacji  Wstawianie i modyfikacja wykresów  Wstawianie i modyfikacja tabel  Dołączanie hiperłączy do prezentacji  Zapis prezentacji w różnych formatach I wykonajcie zaplan"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

1 Z e s p ó ł S z k ó ł N r 9 w K o s z a l i n i e - T o m a s z P u k i e w i c z

Nauczyciel: Tomasz Pukiewicz

Przedmiot: PU+PPU Klasa: 2TIA gr. 2 Data lekcji: 26.03.2020

Temat lekcji: PU: Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych.

PPU: Tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych

Wprowadzenie do tematu:

Dziś i na kolejnych zajęciach przypomnicie sobie to, co już wiele razy tworzyliście - prezentacje. Mam nadzieję, że też czegoś nowego się nauczycie 

Instrukcje do pracy własnej:

Skorzystajcie z Platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, na której jest e-podręcznik z „Informatyki”, a w nim to, co nam się dziś przyda:

https://epodreczniki.pl/a/wstep/D10z3h6M9

Tu poznasz tajniki tworzenia prezentacji, projektując ją i rozwiązując napotkane problemy.

Praca własna:

Przeczytajcie zamieszczone tam zagadnienia:

 Wstęp

 Wstawianie plików wideo do prezentacji

 Wstawianie plików audio do prezentacji

 Wstawianie i modyfikacja wykresów

 Wstawianie i modyfikacja tabel

 Dołączanie hiperłączy do prezentacji

 Zapis prezentacji w różnych formatach I wykonajcie zaplanowane ćwiczenia.

Informacja zwrotna:

Tym razem niczego do mnie nie przysyłajcie. Za tydzień otrzymacie zadanie do wykonania na ocenę.

Jeśli macie jakieś pytania, to skorzystajcie z maila do mnie:

informatyka@pukiewicz.pl wpisując w temacie maila:

Nazwisko_2TIA_PYTANIE, np. Kowalski_2TIA_PYTANIE

Cytaty

Powiązane dokumenty

Najprostszym sposobem wstawienia do slajdu rysunku z pliku jest otwarcie tego rysunku w dowolnym służącym do tego programie (np. MS Paincie, który jest częścią systemu

Oczywiście po wstawieniu tabeli można dodawać lub usuwać wiersze i kolumny za pomocą narzędzi rysowania i gumki z paska tabele i krawędzie:.. Korzystając z tego samego paska

Na drugim slajdzie wstaw obiekt Klip Multimedialny, kliknij dwukrotnie na wstawionym obiekcie, następnie wybierz z menu opcję Wstaw klip->Video dla Windows i wstaw do

Aby umieścić na slajdzie PowerPointa animację Flash należy skorzystać z ikony Więcej Formantów w pasku narzędzi Przybornik Formantów.. Ikona ta nie jest

W tej nietypowej notatce umieść następujące informacje: datę i miejsce urodzenia pisarza, prawdziwe imię i nazwisko, zainteresowania, przyczyny napisania „Przygód Tomka

109 wymienione są sztuczki ułatwiające edytowanie i formatowanie wstawianych do tekstu rysunków – do zapoznania się i zabawy dla chętnych...

[r]

( SELECT nazwa, nazwisko, etat, placa_pod FROM pracownicy JOIN zespoly USING (id_zesp) WHERE adres = 'PIOTROWO 3A' ). SET placa_pod = 2000 WHERE etat