(1)Nauczyciel: Małgorzata Ostapko-Kobus Przedmiot: język niemiecki Klasa: 3 TIB 2/2 Temat lekcji: Wiederholung

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Nauczyciel: Małgorzata Ostapko-Kobus Przedmiot: język niemiecki

Klasa: 3 TIB 2/2

Temat lekcji: Wiederholung. Powtórzenie działu 4 Uczucia Data lekcji: 13.05.

UWAGA LEKCJA ONLINE o godz. 13.00

Nauczyciel: Małgorzata Ostapko-Kobus Przedmiot: język niemiecki

Klasa: 3 TIB 2/2

Temat lekcji: Ćwiczenia leksykalne- powtórzenie.

Data lekcji: 14.05.

Wprowadzenie do tematu: Powtórz słownictwo z tego działu.

Praca własna: Wykonaj kartę pracy Informacja zwrotna: NIC nie odsyłać!

W razie pytań proszę kontaktować się przez mail zs9@niemiecki.int.pl lub za pomocą komunikatora Messenger lub na platformie Teams.

Figure

Updating...

References

Related subjects :