• Nie Znaleziono Wyników

Wprowadzenie do tematu: Proszę przeczytać temat lekcji

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wprowadzenie do tematu: Proszę przeczytać temat lekcji"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Arkadiusz Miśkiewicz Przedmiot: historia

Klasa: 2 a

Temat lekcji: Droga ku wspólnej Europie Data lekcji: 25.03.2020 r.

Wprowadzenie do tematu:

Proszę przeczytać temat lekcji. Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

• rozwój integracji europejskiej • rozwój systemu demokratycznego w Europie Zachodniej • współpraca gospodarcza państw komunistycznych (RWPG)

Instrukcje do pracy własnej:

wyjaśnij znaczenie terminów: plan Schumana, EWWiS, EWG, Euroatom, Komisja Europejska, Unia Europejska, Parlament Europejski, układ z Schengen, RWPG

• wymień wydarzenia związane z latami: 1951 r., 1957 r., 1992 r., 2004 r.

• podaj przyczyny integracji europejskiej

• przedstaw główne etapy tworzenia Unii Europejskiej

Praca własna: Proszę przygotować notatkę w zeszytach przedmiotowych

Informacja zwrotna: Wybrani uczniowie poproszeni zostaną o zdjęcie notatki i przesłanie jej na e-mail

Cytaty

Powiązane dokumenty

– wykorzystuje się maksymalnie 0,5 % całkowitej liczby uprawnień, aby zwiększyć liczbę dostępnych uprawnień w celu modernizacji systemów energetycznych niektórych

h) przepisów ustanowionych w celu zapewnienia podania treści programu wieloletniego do wiadomości publicznej... Państwa członkowskie przedkładają Komisji projekt

wykorzystania potencjału szybko rosnącej grupy osób w wieku około 60 lat i starszych. Promowanie aktywności osób starszych to tworzenie lepszych możliwości odgrywania przez kobiety

1 Dz.U.. Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi administracyjne i wymagania techniczne w zakresie homologacji typu wszystkich nowych pojazdów, układów, komponentów i

4. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przedsięwzięć, których szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte przez szczególny akt ustawodawstwa krajowego, ponieważ

prognozowany bilans dostaw w celu ilościowego określenia rocznego zapotrzebowania mniejszych wysp na produkty rolne. Ocena zapotrzebowania przedsiębiorstw zajmujących się

zdolności rescEU są przyjmowane przez państwa członkowskie, w imieniu których są zamawiane. Komisja określa wymogi jakości dotyczące zdolności reagowania stanowiących

w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong Chińskiej Republiki Ludowej. W odniesieniu do czasów na start lub lądowanie, które nie zostały udostępnione koordynatorowi w