Wykaz podręczników dla uczniów Klas II i III na rok szkolny 2015/2016

Pełen tekst

(1)

       

Wykaz podręczników dla uczniów

 

 

Klas II i III na

 

 

rok szkolny 2015/2016

 

 

MATEMATYKA

     

Przedmiot    

Klasa   Autor   podręcznika  

Nazwa   podręcznika  

 Wydawnictwo  

 

matematyka   zakres podstawowy  

 

III   W.Babiański,   L.Chańko,    

Matematyka 3-   Zakres podstawowy  

 Nowa Era

MEN:  378/3/2014    

 

matematyka   zakres rozszerzony  

    III  

W.Babiański,   L.Chańko,    

Matematyka 3-   Zakres rozszerzony  

 Nowa Era

MEN:  360/3/2014  

 

matematyka   zakres podstawowy  

 

II   W.Babiański,  

L.Chańko,    

Matematyka2-   Zakres podstawowy  

 Nowa Era

MEN:  378/2/2013  

   

matematyka   zakres rozszerzony  

    II  

   

W.Babiański,   L.Chańko,   D.Ponczek  

   

Matematyka2-   zakresrozszerzony  

   

Nowa Era

MEN:  360/2/2013  

 

INFORMATYKA

 

     

informatyka   zakres rozszerzony  

   

Dla klasy   IIc,  

    E.  

Mikolajczyk      

„Informatyka-Ciekawi   Świata 2”-zakres   rozszerzony  

    Operon  

   

informatyka   zakres rozszerzony  

    dla   klasy   III c  

    E.  

Mikolajczyk      

„Informatyka-Ciekawi   Świata 3”-zakres   rozszerzony  

    Operon  

 

(2)

     

JĘZYKI OBCE

   

 

JĘZYKANGIELSKI

 

Klasa   Tytuł podręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

II a, b,c,d,  

  PrimeTime  

(podręcznik)   Upper-  

Intermediate   V.Evans,  

J.Dooley   335/4/2012   Express   Publishing   IIIa,e (1

grupa)   Matura .Repetytorium   Poziom  

rozszerzony   V.Evans,  

J.Dooley   424/2012   Express  

Publishing   III b,c,d,e (1

grupa)   Matura Repetytorium.  

Podręcznik do języka   angielskiego  

Poziom   podstawowy i poziom   rozszerzony  

Marta   Rosińska,   Lynda   Edwards  

710/2014   MacMillan  

KONWERSACJE I GRAMATYKA PRAKTYCZNA JĘZYKA

 

ANGIELSKIEGO

 

Klasa   Tytuł podręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

II a,b,c,d  

  Prime Time(zeszyt  

ćwiczeń)+materiały   dodatkowe:  

Instant Discussions oraz   Taboos and Issues  

Upper-   Intermediat   e  

  B1/B2  

V.Evans,   J.Dooley    

R.  

Martinez,R.  

Macandrew  

335/4/2012    

 

---   --  

Express   Publishing    

Nowa Era  

III a,b,c,d,e (1 grupa)  

Ćwiczenia gramatyczne   Z Matura Repetytorium.  

Podręcznik do języka   angielskiego+materiały   dodatkowe:  

Instant Discussions oraz   Taboos and Issues  

Poziom   podstawowy i poziom   rozszerzony  

  B1/B2  

Marta   Rosińska,   Lynda   Edward    

R.  

Martinez,R.  

Macandrew  

710/2014      

     

---    

Macmillan      

     

Nowa Era  

JĘZYK NIEMIECKI

 

Klasa   Tytu łpodręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

II   Welttour2–grupa  

podstawowa   Welttour3–grupa   podstawowa   kontynuacja    

2     3  

S.Mróz–  

Dwornikow   ska,U.  

Górecka,  

459/2/2012    

459/3/2013  

Nowa Era  

III   Welttour3–grupa  

podstawowa   Welttour 4–grupa   podstawowa   kontynuacja  

3   S.Mróz–  

Dwornikow   ska,U.  

Górecka,  

459/3/2013

459/4/2014   Nowa Era  

  Welttour 4–grupa  

wiodąca      S.Mróz–  

Dwornikowska  

459/4/2014   Nowa Era  

  2  

(3)

KONWERSACJE I GRAMATYKA PRAKTYCZNA JĘZYKA

 

NIEMIECKIEGO

 

     II  

Welttour–Heisse   Themen  

Repetytorium   gramatyczno–  

leksykalne (materiały   dodatkowe)  

  S.Mróz–  

Dwornikow   ska, U.  

Górecka,  

  Nowa Era  

Lektor Klett  

JĘZYK HISZPAŃSKI

 

Klasa   Tytuł podręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

II   Español en Marcha–  

A1+A2

podręcznik+ćwiczenia  

A1/A2    B1  

F.C.Viúdez   P.D.  

Ballesteros  

249/1/2009   ISBN  978-­‐84-­‐

9778-­‐204-­‐6  p.  

 

SGEL .ISBN 978-84-9778- 205-4 ćw.

(ćwiczenia)

III   Español en Marcha–  

Nivelbásico +Español   En Marcha3  

A1/A2     B1  

F.C.Viúdez   P.D.  

Ballesteros  

249/3/2012

ISBN 978-84- 9778-239-9  

  SGEL  

JĘZYK WŁOSKI

 

Klasa   Tytuł podręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

III   Nuovo Progetto Italiano   A2   T.Marin   557/1/2012   Edilingua  

JĘZYK ROSYJSKI

 

Klasa   Tytuł podręcznika   Poziom   Autorzy   Numer  

dopuszczenia   Wydaw.  

II   Nowy Dialog2

Grupa podstawowa    

2   O.Tokarczyk

A.Ślęzak   591/2/2013   WSiP  

III   Nowy Dialog 3 grupa

podstawowa   3   O.Tokarczyk

A.Ślęzak   684/3/2014   WSiP  

   

                                     

(4)

       

 

Przedmioty humanistyczne

   

przedmiot

   

zakres

 

P/R

 

 

klasa

 

 

Tytuł,autorzy

   

wydawnictwo

 

J.polski   P,R   II b,IIc,IId,  

II a-R                

 

III  b,c,  f,  e,d-­‐P   IIIa-­‐R  

Ponad słowami,   klasa2 część1,   część2.  

Podręcznik do   kształcenia   literackiego i   kulturowego,  

zakres podstawowy i   rozszerzony.  

Małgorzata Chmiel,   Anna Równy Ponad słowami,   Klasa 3.Podręcznik do Języka polskiego dla Liceum i technikum.

Zakres podst. I rozszerz. M.Chmiel, Robert Pruszyński, Anna Równy.

Nowa Era  

 

4

(5)

 Historia   R   II-grupy  

międzyoddziałowe   Zrozumieć   przeszłość.  

Starożytność i   średniowiecze.  

Podręcznik dla   liceum  

ogólnokształcącego i   technikum  

Zakres rozszerzony,   cz.1.Ryszard  

Kulesza,Krzysztof   Kowalewski   Zrozumieć   przeszłość.Dzieje   nowożytne.  

Podręcznik dla   liceum  

ogólnokształcącego i   technikum.Zakres   rozszerzony,cz.2.  

Paweł Klint,Piotr   Galik  

Nowa Era      

     

Nowa Era  

R   Klasy IIIa,d-grupa  

miedzyoddziałowa   Zrozumieć   przeszłość.

Lata  1815-1939.  

Podręcznik dla  liceum   ogólnokształcącego i   technikum.Zakres   rozszerzony,cz.3.  

PiotrGalik. Zrozumieć   Przeszłość. Dzieje Najnowsze po 1939 Cz4.J.Kłaczka  

NowaEra  

Historia i   społeczeństwo.  

Dziedzictwo   epok  

P   Klasy II–  

uczniowie, którzy   nie rozszerzają   historii  

Marcin Markowicz,   Olga Pytlińska,   Agata Wyroda–  

Historia i społeczeństwo.  

Ojczysty Panteon i   Ojczyste spory.  

WSiP  

Historia i  

społeczeństwo.   P   Klasy III–  

uczniowie, którzy   Marcin Markowicz,  

Olga Pytlińska,   WSiP  

  5  

(6)

             

Dziedzictwo  

epok     Nie rozszerzają  

historii   Agata Wyroda–  

Historia i   społeczeństwo.  

Ojczysty Panteon i   Ojczyste spory.  

 

WOS   R   Klasy II I III   W centrum uwagi.cz.I

Cz.II  

Podręcznik dla szkół   ponadgimnazjalnych.  

Zakres rozszerzony.  

Arkadiusz Janicki,   J.Kięczkowska,   Mariusz Menz  

Nowa Era

Cz.I  630/1/2012   cz.    II    

630/2/2014  

Filozofia   P,R   II I III   Edukacja  

filozoficzna,  

Krzysztof Sobczak,   Magdalena  

Gajewska  

Operon  

Etyka   P   Klasy II,III   Etyka,  

Paweł Kołodziński,   Jakub Kapiszewski  

Operon  

Religia   P   Klasy II   Na drogach wiary,  

red.ks.J.  

Czerkawski,E.  

Kondrak,B.Nosek  

Jedność,Kielce  

P   Klasy III   Zwiarą na progu  

miłości,red.J.  

Czerkawski,E.  

Kondrak,B.Nosek  

Jedność ,Kielce  

 

GEOGRAFIA

 

       

Przedmiot    

Klasa   Autor      

Nazwa podręcznika    

Wydawnictwo   Geografia zakres  

rozszerzony   II   R.Malarz   M.Więckowski  

 Oblicza Geografii1   Nowa Era 501/2/2013  

Geografia zakres  

rozszerzony   III    

T.Rachował    

Oblicza   Geografii 3  

Nowa Era 501/3/2014  

   

                   

(7)

       

FIZYKA

     

Lp.   Przedm   iot  

 Klasa   Autor  

podręcznika   Nazwa  

podręcznika   Wydawnictwo    

1.   Fizyka   (rozszer   zenie)  

  II  

 Grzegorz   Kornaś  

Ciekawiświata   Fizyka 1.  

 

 

OPERON      

2.  

Fizyka   (rozszerze nie)  

  III  

 Grzegorz   Kornaś  

Ciekawi świata.  

Fizyka 2. Część 1,2    

 

OPERON  

   

 

CHEMIA

  Przedmiot    

Klasa   Autor  

podręcznika   Nazwa  

podręcznik   Wydawnictwo  

Chemia  zakres   M

a ria  

Litwin,Szarota   a  

To jes tchemia1i   Nowa Era  

rozszerzony   II  

i  

Styka-Wlazło  

Maturalne  

JoannaSzymońska  

Karty pracy1    

Chemia  zakres     Maria Litwin,Szarota   To jest chemia 2 i   Nowa Era  

rozszerzony   III  

i   i  

Styka-Wlazło  Maturalne  

JoannaSzymońska  

Karty pracy2    

   

   

BIOLOGIA

     

Przedmiot    

Klasa   Autor      

Nazwa podręcznika    

Wydawnict wo  

Biologia 1,2 seria

Odkrywamy na nowo zakres rozszerzony  

II   Dawid Karczmarek   Marek Pengal  

 Biologia1, Biologia 2   seria  

Odkrywamy na   nowo  

OPERON

nr  dopuszczenia:  

446/1/2012;446 /2/2013  

Biologia zakres rozszerzony   III   A  Michalik,     D.Kaczmarek  

 Biologia 3   seria  

OPERON nr  dopuszczenia:  

446/3/2014  

      Odkrywamy na  

nowo    

   

   

       

   

   

   

(8)

                                                                                                                                                  8  

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :