• Nie Znaleziono Wyników

Tadeusz Bobrowski - bohater - partyzant

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tadeusz Bobrowski - bohater - partyzant"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)
(2)

Zofia Łosiewicz Chmurowa

Tadeusz Bobrowski - bohater - partyzant

W dniu 14 lutego zmarł nagle mgr inż. Tadeusz Bobrowski, żołnierz Armii Krajo-wej w pruszkowskim plutonie „Orlików", kapral odznaczony Krzyżem Walecznych.

Partyzant Kampinosu i Gór Święto-krzyskich, uczestnik bitwy pod Brudze-wem, uznanej za ostatni bój Powstania Warszawskiego.

Aresztowany przez NKWD 16 marca 1945 roku został zesłany do łagru na Uralu, w rejonie rzeki Sośwy, gdzie pracował przy wyrębie lasu lub przy spławianiu wyrąbanych drzew.

Podczas pobytu w koszmarnych warunkach obozu, urągają-cych elementarnym zasadom bytowania, mentorem i opiekunem Tadeusza był Walenty Gdanicki. Pod nazwiskiem tym ukrywał się, aresztowany za rzekomy handelek walutą, nie rozpoznany przez NKWD, generał August Emil Fieldorf - pseudonim „Nil". Należał on do więźniów, których wspomnienie zachował Tadeusz w pa-mięci na zawsze.

Tadeusz powrócił do Polski 27 października 1947 roku. Po-zostawił spuściznę w postaci pamiętnika z pobytu na sowieckim zesłaniu. Wspomnienia te, wstrząsający fragment losu wielu Pola-ków po II wojnie światowej, bogato ilustrowane przez autora, będą przedmiotem naszych starań o wydanie ich w formie książkowej.

Jesteśmy Ci to winni, Tadeuszu, nasz drogi, niezapomniany Przyjacielu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Wojciechowska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Andrzej Koniuszek DATA OPRACOWANIA : czerwiec 1997.. Stawka roboczogodziny :

Lipnik- remont elewacji-przedmiar

Zabezpieczenie pomieszczeń przed zniszczeniem podczas wykonywania ro- bót oraz usunięcie zabezpieczeń po wykonaniu robót2. 1

Parafia Rzymskokatolicka pw. Parafia Rzymskokatolicka NMP i św. Wolfganga w Borowie Kontynuacja prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw.

Dorota Migocka SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Jerzy Klier.. DATA OPRACOWANIA :

Kotwienie pasm bentomatu na koronie skarpy; wykonanie rowu kotwiącego. mechanicznie,

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku garaŜowego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy nr ewid.. Stan istniejący

7 marca 1945 został aresztowany przez NKWD w Milanówku pod fałszywym nazwiskiem Walenty Gdanicki i nierozpoznany został odesłany z siedziby NKWD we Włochach do obozu