• Nie Znaleziono Wyników

Podstawy astrofizyki i astronomii

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Podstawy astrofizyki i astronomii"

Copied!
49
0
0

Pełen tekst

(1)

Podstawy

astrofizyki i astronomii

Andrzej Odrzywołek

Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ

5 kwietnia 2016

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(2)

Pozasłoneczne układy

planetarne i egzobiologia

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(3)

Rewolucja w astrofizyce układów planetarnych

Przez setki lat teorie dotyczące układów planetarnych cierpiały z istotnego powodu:

Liczba znanych układów planetarnych N “ 1 Obecnie N ą 1195 i stale rośnie

Na dzień dzisiejszy katalog egzoplanet http://exoplanet.eu/catalog/ obejmuje:

1338 (1195 w 2015) układów planetarnych 2094 (1897 w 2015) planet

509 (487 w 2015) układów z więcej niż jedną planetą około 200 kolejnych niepotwierdzonych planet

Kepler Orrery IV

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(4)

Rewolucja w astrofizyce układów planetarnych

Przez setki lat teorie dotyczące układów planetarnych cierpiały z istotnego powodu:

Liczba znanych układów planetarnych N “ 1 Obecnie N ą 1195 i stale rośnie

Na dzień dzisiejszy katalog egzoplanet http://exoplanet.eu/catalog/ obejmuje:

1338 (1195 w 2015) układów planetarnych 2094 (1897 w 2015) planet

509 (487 w 2015) układów z więcej niż jedną planetą około 200 kolejnych niepotwierdzonych planet

Kepler Orrery IV

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(5)

Układ Słoneczny

Układ składa się z 4 planet skalistych 0.4RCă R ă RC

wewnątrz oraz 4 gazowych gigantów 3.9RCă R ă 11.2RC

orbity są prawie kołowe 0.007 ă e ă 0.12, ¯e “ 0.06 orbity są prawie w jednej płaszczyźnie 0.33˝ă i ă 6.3˝ moment pędu Słońca jest bardzo mały Jd» 0.005Jtot

równik Słońca jest nachylony pod małym kątem α “ 6˝ do płaszczyzny niezmienniczej Laplace’a

rozmiary orbit spełniają w przybliżeniu regułę Titiusa-Bodego

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(6)

Nazwenictwo planet pozasłonecznych

Hipotetyczny (fikcyjny) układ planetarny najbliższej gwizdy, Alfy Centaura:

α Cen ´ najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Centaura α Cen tworzy układ podwójny:

α Cen A ` α Cen B Zakłóżmy, że α Cen B ma układ planetarny:

1 α Cen Ba ” α Cen B — gwiazda centralna

2 α Cen Bb — pierwsza odkryta planeta

3 α Cen Bc — druga odkryta planeta

4 itd.

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(7)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(8)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(9)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(10)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(11)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(12)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(13)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(14)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(15)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(16)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(17)

Czego się dowiedzieliśmy?

Czy Układ Słoneczny jest jedyny w Galaktyce? NIE Ile gwiazd typu Słońca posiada planety? conajmniej 10%

Czy Ukł. Słoneczny jest typowy? NIE

Czy obecność Jowisza jest typowa TAK, ale 0 ă e ă 0.9, ¯e » 0.2

Czy pojęcie „ekliptyki” ma sens TAK

Czy występują rezonanse? TAK, szczególnie pomiędzy gigantami Czy spin gwiazdy zawsze jest równoległy do krętu

układu? NIE

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(18)

Klasyfikacja Dvoraka

Prawie potwierdzone jest istnienie całego ZOO egzotycznych (z naszego punktu widzenia) układów planetarnych:

L (librator)

C1 — „Ziemia” orbituje poza orbitą „Jowisza”

C2 — „Ziemia” orbituje wewnątrz orbity „Jowisza”

C3 — „Ziemia” orbituje w punkcie L4„Jowisza” w rezonansie 1:1

S (satelita) — planeta w układzie podwójnym gwiazd blisko jednej z nich

P (planeta) — planeta w układzie podwójnym gwiazd orbitująca dookoła obu składników

M (moon) — „Ziemia” jest księżycem „Jowisza”

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(19)

Teoria powstania układu planetarnego

Klasyczna teoria formowania się planet jest aktualnie w kryzysie spowodowanym konfrontacją z danymi obserwacyjnymi egzoplanet.

Zarys teorii

1 obłok otaczający gwiazdę kolapsuje do postaci dysku

2 niestabilności powodują uformowanie planetozymali

3 zderzenia i sklejanie planetozymali powoduje utworzenie jąder planet

4 akrecja (gazu lub pyłu, w zależności od tzw. linii śniegu) powoduje wzrost do obecnych rozmiarów

5 migracja i rezonanse powodują utrwalenie struktury ukladu

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(20)

Metody szukania egzoplanet

Wyniki dotyczące układów pozasłonecznych są silnie przekształcone poprzez obserwacyjny bias.

Metoda szukania BIAS (preferowane parametry układu) prędkość radialna M - duże, T , M˚, Ω˚ - małe

astrometria a, M, T - duże

tranzyty (zaćmienia) i » π{2, R - duży, R˚ - mały mikrosoczewkowanie pomiar jednorazowy, brak moż-

liwości potwierdzenia bezpośrednie zdjęcia R, a - duże

T – okres orbitalny planety, a - wielka półoś orbity planety, M – masa planety, R – promień planety, M˚ – masa gwiazdy, Ω˚ - prędkość kątowa gwiazdy, R˚ – promień gwiazdy

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(21)

Układy pozasłoneczne: przegląd bazy exoplanets.eu

Najważniejsze bazy danych o egzoplanetach:

1 exoplanets.eu

2 exoplanets.org

3 exoplanetarchive.ipac.caltech.edu

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(22)

Układy pozasłoneczne: masy planet

Układ Słoneczny

Md» 1000MJ, M » 0.08Md» 80MJ, MJ » 300 MC

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(23)

Układy pozasłoneczne: masy planet

Układ Słoneczny

Md» 1000MJ, M » 0.08Md» 80MJ, MJ » 300 MC

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(24)

Układy pozasłoneczne: gęstości planet

Układ Słoneczny

Saturn: ¯ρ “ 687 kg/m3, Jowisz: ¯ρ “ 1326 kg/m3, Ziemia: ¯ρ “ 5515 kg/m3

Merkury Merkury

Ziemia Ziemia

Mars Mars

Jowisz Jowisz Saturn Saturn Neptun

Neptun

+ +

+ +

+ +

+ + + + +

+

-1.5 -1.0 -0.5 0.0

-3 -2 -1 0 1 2

log10( R/RJ) log10(M/MJ)

gęstość średnia ρ złoto/wolfram

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(25)

Układy pozasłoneczne: ekscentryczność orbity

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(26)

Układy pozasłoneczne: temperatura efektywna

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(27)

Układy pozasłoneczne: siły pływowe

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(28)

Układy pozasłoneczne: wielka póloś

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(29)

Układy pozasłoneczne: okres orbitalny

0.1 1 10 100

0 50 100 150 200

Słońce (fotosfera) NeptunJowiszZiemiaMerkury

Okres orbitalny [dni]

Ilośćplanet

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(30)

Układy pozasłoneczne: BIAS

0.01 0.1 1 10 100 1000

0.01 0.1 1 10 100

a [AU]

M[MJ]

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(31)

Układy pozasłoneczne: BIAS

0.01 0.1 1 10 100 1000

0.01 0.1 1 10 100

a [AU]

M[MJ]

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(32)

Układy pozasłoneczne: BIAS

0.01 0.1 1 10 100 1000

0.01 0.1 1 10 100

a [AU]

M[MJ]

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(33)

Układy pozasłoneczne: BIAS

0.01 0.1 1 10 100 1000

0.01 0.1 1 10 100

a [AU]

M[MJ]

Prędkość radialna Zaćmienia/tranzyty Bezpośrednia obserwacja

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(34)

Układy pozasłoneczne vs Układ Słoneczny

Źródło: Batygin and Laughlin (2015) Jupiter’s decisive role in the inner Solar System’s early evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424. (In Press)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(35)

Poszukiwanie życia i jego początków

Ziemia jedyną planetą na której występuje życie, od około 3.9 miliarda lat

niejasne pochodzenie: teoria panspermii lub „zupy pierwotnej”

odnalezienie życia gdziekolwiek poza Ziemią byłoby rewolucyjnym odkryciem

powszechnie zakłada się, że woda w stanie ciekłym jest warunkiem koniecznym życia

do niedawna za warunek konieczny uważano odpowiednie promieniowanie „słoneczne”

Powyższe warunki zawężają poszukiwania w Układzie Słonecznym do Marsa, natomiast dla egzoplanet wyznaczają ekosferę.

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(36)

Entropia promieniowania a życie

Sin

SoutTC Td

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(37)

Kominy hydrotermalne

Poglądy na warunki niezbędne dla istnienia życia zweryfikowały odkrycia:

1 kominów hydrotermalnych na dnie oceanu

2 ekstremofilnych organizmów

Powyższe rozszerza listę do wszystkich ciał niebieskich

posiadających źródło energii geotermalnej i wodę w stanie ciekłym!

Europa Enceladus Ganimedes

?

Jeżeli zamiast wody dopuścimy ciekły metan, to lista się wydłuża o Tytana.

Źródło: Aliens of the Deep http://www.imdb.com/title/tt0417415/

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(38)

Kominy hydrotermalne

Poglądy na warunki niezbędne dla istnienia życia zweryfikowały odkrycia:

1 kominów hydrotermalnych na dnie oceanu

2 ekstremofilnych organizmów

Powyższe rozszerza listę do wszystkich ciał niebieskich

posiadających źródło energii geotermalnej i wodę w stanie ciekłym!

Europa Enceladus Ganimedes

?

Jeżeli zamiast wody dopuścimy ciekły metan, to lista się wydłuża o Tytana.

Źródło: Aliens of the Deep http://www.imdb.com/title/tt0417415/

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(39)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(40)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(41)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(42)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(43)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(44)

Życie inteligentne we Wszechświecie?

1 paradoks Fermiego: czas dyfuzji cywilizacji technologicznej (10 milionów lat) znacznie mniejszy od wieku Galaktyki (10 miliardów lat)

2 SETI: milczenie Wszechświata

3 skala Kardaszewa: gdzie są skutki działania zaawansowanych cywilizacji (zob: KIC 8462852)?

4 równanie Drake’a na ilość cywilizacji technicznych

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(45)

Życie inteligentne we Wszechświecie?

1 paradoks Fermiego: czas dyfuzji cywilizacji technologicznej (10 milionów lat) znacznie mniejszy od wieku Galaktyki (10 miliardów lat)

2 SETI: milczenie Wszechświata

3 skala Kardaszewa: gdzie są skutki działania zaawansowanych cywilizacji (zob: KIC 8462852)?

4 równanie Drake’a na ilość cywilizacji technicznych

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(46)

Życie inteligentne we Wszechświecie?

1 paradoks Fermiego: czas dyfuzji cywilizacji technologicznej (10 milionów lat) znacznie mniejszy od wieku Galaktyki (10 miliardów lat)

2 SETI: milczenie Wszechświata

3 skala Kardaszewa: gdzie są skutki działania zaawansowanych cywilizacji (zob: KIC 8462852)?

4 równanie Drake’a na ilość cywilizacji technicznych

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(47)

Życie inteligentne we Wszechświecie?

1 paradoks Fermiego: czas dyfuzji cywilizacji technologicznej (10 milionów lat) znacznie mniejszy od wieku Galaktyki (10 miliardów lat)

2 SETI: milczenie Wszechświata

3 skala Kardaszewa: gdzie są skutki działania zaawansowanych cywilizacji (zob: KIC 8462852)?

4 równanie Drake’a na ilość cywilizacji technicznych

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(48)

Życie inteligentne we Wszechświecie?

N “ R˚fpneflfi fc L

N - ilość cywilizacji zdolnych do kontaktu R˚ - tempo tworzenia gwiazd ( 10/rok )

fp - prawdopodobieństwo posiadania planet ( 1 ) ne - ilość planet zdolnych do podtrzymania życia (4) fp - prawdopodobieństwo powstania życia (1)

fi - prawdopodobieństwo wyewoluowania inteligencji (1) fc - prawdopodobieństwo wytworzenia technologii/nauki (1/100)

L - średni czas życia cywilizacji (500 lat)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

(49)

th.if.uj.edu.pl/˜odrzywolek/ andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl A&A Wykład 5

Cytaty

Powiązane dokumenty

Tradycyjnie studentów przekonuje się, że zagadnienie 2 ciał sprowadza się do zagadnienia 1 ciała... 2 ciała: Przykład

zapisujemy szczegółowo warunki jakie mają spełniać wartości własne i parametry: czy są rzeczywiste/ zespolone, większe od zera, ile ma ich być, czy mają być różne, itp...

Pełny cykl aktywności obejmuje dwa maksima aktywności ze zmianą biegunów magnetycznych, po czym pole magnetyczne wraca do pozycji wyjściowej. dla Słońca pełny cykl wynosi 2 ˆ 11

W praktyce równanie stanu materii wraz ze średnią nieprzeźroczystością, uwzględniający najlepszą wiedzę empiryczną i teoretyczną przechowuje się w postaci tabeli

zachowanie ładunku elektrycznego Q jest oczywiste zachowana musi być liczba barionowa B i leptonowa L e zachowana jest energia, pęd i moment pędu (wliczając spin). „reguła

część neutrin, które narodziły się jako elektronowe, staje się mionowymi/taonowymi i nie jest wykrywana w niektórych detektorach. Obecnie uważa się, że problem neutrin

to co zobaczymy na niebie zależy przede wszystkim od struktury gwiazdy w obszarze bliskim jej powierzchni.. typ IIn typ IIP typ IIL typ IIb typ Ib

Np: masa graniczna kuli zbudowanej z neutronów to po prostu 4M Ch , ale tylko z tego powodu, iż neutronów jest 2 razy więcej. Powyższe wyniki są błędne i stanowią