• Nie Znaleziono Wyników

Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego. Praca i moc prądu elektrycznego.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego. Praca i moc prądu elektrycznego."

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

Prąd elektryczny część 1

Napięcie elektryczne i natężenie prądu elektrycznego.

Praca i moc prądu elektrycznego.

Zadanie 1

Rysunek obok przedstawia schemat obwodu latarki

elektrycznej zasilanej trzema ogniwami o napięciu 1,5 V każde. Ile energii elektrycznej zużyje żarówka latarki, jeżeli przepłynie przez nią ładunek elektryczny 8 C?

Zadanie 2

Oblicz natężenie prądu elektrycznego płynącego przez żarówkę w reflektorze samochodowym, jeżeli w ciągu 3 s przepłynął przez nią ładunek 6 C?

Zadanie 3

Narysuj schemat obwodu elektrycznego przedstawionego na poniższym rysunku.

Oblicz, jaki ładunek elektryczny przepływa przez żarówkę w czasie 5 s, jeżeli natężenie płynącego prądu jest równe 0,2 A.

1 | [MW]

(2)

Prąd elektryczny część 1

Zadanie 4

Gdy przez grzałkę przepłynął ładunek 5 C, wówczas 50 J energii elektrycznej zmieniło się w energię wewnętrzną i energię promieniowania cieplnego. Do jakiego napięcia podłączono grzałkę?

Praca i moc prądu elektrycznego Zadanie 5

W celu zbadania mocy żarówki, zbudowano obwód

według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

a) Zmierz napięcie i natężenie prądu.

b) Oblicz moc żarówki.

2 | [MW]

(3)

Prąd elektryczny część 1

Zadanie 6

Oblicz moc silnika elektrycznego, przez który przepływa prąd o natężeniu I = 5 A, przy napięciu U = 230 V.

Zadanie 7

Na diodowej żarówce widnieje napis: 230 V, 14 W. Oblicz natężenie prądu płynącego przez żarówkę.

Zadanie 8

Oblicz, jaką pracę wykonał prąd elektryczny o natężeniu 4 A, płynąc w czasie 10 minut przez odbiornik podłączony do napięcia 230 V.

Zadanie 9

Mama prasowała bieliznę 4 godziny żelazkiem

elektrycznym o mocy 500 W. Oblicz pracę prądu i koszt prasowania.

Koszt 1 kWh pracy prądu wynosi 0,50 zł.

Zadanie 10

Mama Kasi używa odkurzacza o mocy 2 kW średnio przez 8 godzin w miesiącu. Oblicz pracę, jaką wykonuje

3 | [MW]

(4)

Prąd elektryczny część 1

odkurzacz w ciągu miesiąca. Wynik podaj w dżulach i kilowatogodzinach.

Zadanie 11

Pewna roztargniona osoba, wyjeżdżając na 14-dniowe wakacje, pozostawiła w łazience świecącą się żarówkę o mocy 60W. Oblicz koszt energii elektrycznej zużytej przez żarówkę w tym czasie. Przyjmij cenę 1 kWh równą

0,60 zł.

Zadanie 12

Żarówka latarki kieszonkowej jest zasilana baterią

o napięciu 4,5 V a natężenie płynącego prądu wynosi 0,05 A. Oblicz energię elektryczną zużytą przez latarkę

w czasie 3 minut?

4 | [MW]

Cytaty

Powiązane dokumenty

Próba gaszenia palącego się urządzenia elektrycznego pod napięciem może skończyć się porażeniem osoby gaszącej.. Jeżeli pożar urządzenia nie ustępuje po

Jeżeli źródłem pola elektrycznego jest pojedynczy ładunek punktowy Q, to można stwierdzić doświadczalnie, że natężenie pola elektrycznego w danym punkcie P przestrzeni jest

• napięcia źródła prądu (im większe napięcie, tym mniejsza staje się rezystancja ciała ludzkiego, ponieważ organizm ludzki zachowuje się jako rezystancja nieliniowa

Symulację działania silnika przeprowadzono takŜe wykorzystując jego model zapisany w postaci równań stanu i wyjścia. Blok „Model silnika w postaci równań stanu

Aby móc przeprowadzić numeryczną symulację działania silnika należy zdefiniować jego parametry (współczynniki

opór wewnętrzny ogniwa Rw i przy prądzie obciążenia I O rzeczywiste napięcie wynosi. Siła elektromotoryczna (SEM) e jest napięciem ogniwa, z którego nie pobieramy

Do budowy giętarki do tworzyw sztucznych użyto 65cm drutu chromoniklowego o oporze 4,07Ω/m Oblicz moc grzejną giętarki jeżeli wiadomo, że zasilono ją prądem o

Stosunek energii do czasu nazywamy mocą. Jest ona liczbowo równa energii zużytej w jednostce czasu. Moc P pobierana przez elementy odbiorcze jest równa. iloczynowi prądu