• Nie Znaleziono Wyników

Po dniu mamy noc, a po nocy...? Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Po dniu mamy noc, a po nocy...? Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?"

Copied!
5
0
0

Pełen tekst

(1)

PIĄTEK- 09.04.2021

Temat kompleksowy: Co się dzieje w kosmosie?

Temat dnia: Gwiazdy, gwiazdeczki

I.Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień i noc.

Sylwety: słońca, księżyca.

Gdy Rodzic. pokazuje sylwetę słońca – dziecko poruszają się po pokoju w dowolny sposób (marsz, bieg, podskoki). Gdy pokazuje sylwetę księżyca – co jest sygnałem zbliżającej się nocy – dzieci kładą się na dywanie i przez chwilę nieruchomieją – śpią.

Potem Rodzic pyta:

− Po dniu mamy noc, a po nocy...?

− Czy to tak cały czas trwa: dzień, noc, dzień, noc...?

(2)

II.1. Gwiazdy, gwiazdeczki – ćwiczenia klasyfikacyjne.

Słuchanie wiersza Leszka Sulima Ciundziewickiego - ,,Moje gwiazdy”

Tam wysoko nad głowami, ciemne niebo jest z gwiazdami.

Tych gwiazdeczek są tysiące, tak jak kwiatów na mej łące.

Kolorami wciąż się mienią, świecąc jasno ponad ziemią.

Uśmiechają się do siebie,

goniąc w berka gdzieś po niebie.

Dech ciekawość mi zapiera, co gwiazdeczka ta zawiera?

Czy się cieszy? Może smuci?

Jeśli spadnie, to czy wróci?

Stara baśń nam opowiada, że gdy gwiazda z nieba spada.

Jeśli będziesz chciał szalenie, wtedy spełni twe życzenie.

Więc wpatruję się czasami,

w czarne niebo z gwiazdeczkami.

Czekam, może jedna spadnie by życzenie spełnić dla mnie.

Rozmowa na temat wiersza.

- Gdzie znajdują się gwiazdy?

- Jak wyglądają gwiazdy?

Ćwiczenia klasyfikacyjne.

Kartonowe gwiazdy w dwóch rozmiarach – małe i duże – i w trzech kolorach, np. srebrne, złote, białe, trzy obręcze.

(3)

• Segregowanie według wielkości.

Rodzic przygotowuje dwie obręcze. Do jednej dzieci mają wkładać duże gwiazdy, a do drugiej – małe gwiazdy.

Po posegregowaniu gwiazd Rodzic. wraz z dziećmi nazywa utworzone kolekcje:

Tutaj są małe gwiazdy, a tu – duże gwiazdy.

• Segregowanie według koloru.

Rodzic przygotowuje trzy obręcze. Wyciąga małe gwiazdy i duże gwiazdy – złote, srebrne, białe – i je miesza. Dzieci wkładają do pierwszej obręczy złote gwiazdy, do drugiej – srebrne, a do trzeciej – białe. Potem nazywają swoje kolekcje: Tutaj mamy złote gwiazdy (pierwsza obręcz), tu – srebrne gwiazdy (druga obręcz), a tu – białe gwiazdy.

Zabawa orientacyjno-porządkowa Świecą gwiazdki.

Dzieci w dowolny sposób poruszają się po sali. Na hasło: Świeć, gwiazdeczko zatrzymują się, wyciągają do góry ręce i, poruszając dłońmi, mówią:

Świeci gwiazdka jedna, druga, czasem oczkiem do nas mruga.

Świeć, gwiazdeczko, świeć, gwiazdeczko, świeć, gwiazdeczko, dla mnie świeć!

2.Gwiazdy na niebie – wspólna praca plastyczna dzieci.

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

Na nocnym niebie gwiazdki mrugają, mrugają, dzieci do snu zapraszają,

zapraszają.

Dzieci za Rodzicem:

wyciągają ręce do góry i robią piąstki, przykładają piąstki do policzków, naśladują spanie.

Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.

(4)

Duży ciemnoniebieski karton, gwiazdki – małe i duże, kartki z bloku technicznego, nożyczki,

klej.

Rodzic przygotowuje duży ciemnoniebieski karton. Dziecko dostają po dwie kartonowe gwiazdki (małą i dużą) oraz kartkę z bloku technicznego. Dzieci obrysowują gwiazdki (w razie trudności, pomaga im Rodzic.), wycina je i przyklejają na kartonie.

• Wykonanie prac przez dzieci.

• Oglądanie wykonanej wspólnie pracy przedstawiającej niebo nocą.

• Porządkowanie miejsc pracy.

III. Zabawa ruchowo-naśladowcza Rakieta

Dzieci siadają na piętach, dłonie trzymają na udach. Na słowa Rodzica.:

Uruchamiamy rakietę zaczynają uderzać rytmicznie w uda: najpierw powoli, potem coraz prędzej. Następnie kręcą rękami młynek – najpierw powoli, potem coraz prędzej. Na słowo: Start wyciągają ręce do

góry i głośno krzyczą: Uuuuu! (rakieta odleciała). Zabawę powtarzamy 3–4 razy • Słuchanie wyliczanki Agnieszki Frączek Bęc! Hops! Ziuuu!,

( zwracanie uwagi na humor zawarty w utworze.) Bęc!

W ogródku bez ogródek wylądował ufoludek.

Hops!

Przed siebie pędzi dróżką, depcze dynie ufonóżką, uchem skubie liść rzeżuszki,

sadzi w grządkach gruszki z puszki.

Ziuuu!

Swawoli wśród fasoli, do konewki wlewa coli, tupie niczym armia smoków, pył kosmiczny sypie wokół.

Bęc! Hops! Ziuuu!

Raz, dwa, trzy...

Sprzątać po nim będziesz ty!

• Wypowiedzi dzieci na temat ufoludka z wyliczanki.

(5)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Kolejne rozdziały (III-VI) to analiza współczesnych lub zbliżonych w czasie możliwych (niekiedy podniesionych do rangi niemal pewności) źródeł bądź inspiracji autora Podróży

do Ottli Kafki: (razem z Elli Hermann) Elli odda Ottli do dyspozycji 5000 koron jako kapitał startowy. Pytania dotyczące

Podsumowuj¹c powy¿sze przemyœlenia, dochodzimy do wniosku, i¿ opis biernej nocy ducha w drugiej ksiêdze Nocy ciemnej stanowi przes³ankê do twier- dzenia, ¿e

Było cicho, bo zabawki przygotowywały się do snu – A ja nie pójdę spać – postanowił Trampolinek – Zaczekam, aż znowu wróci dzień.. – Ale noc jest do spania –

Badania trwały od 3.06.1991 do 30.08.1991 r. Zaplanowano następujące przedsięwzię­ cia: a) eksplorację pracowni krzemieniarskiej w bezpośrednim sąsiedztwie północnej części

Kolor tkaniny: BH 01 odcień koloru białego , BH 02 odcień koloru beżowego , BH 03 odcień koloru zielonego , BH 04 odcień koloru błękitnego , BH05 odcień koloru ecru , BH 06

Cicha noc, święta noc, Jakiż w tobie dzisiaj czas W Betlejem dziecina święta Wznosi w górę swe rączęta,!. Błogosławi nam,

Podobnie, każdy akt mowy (a właściwie każdy przypadek użycia języka w dyskursie) jednocześnie nawiązuje do (części) dyskursu minionego oraz uaktualnia kontekst

Redakcja językowa i korekta - Editio Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna - Editio!.

„ dzień – na stoliku znajduje się duży, biały brystol, kolorowe kwiaty, owady,?. zwierzęta, kolorowe farbki w tubkach,

do dnia 23.01.2014 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 (II piętro, obok pokoju 223 wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

Jasne nasze dni, na naszych twarzach uśmiech był Szybko skończył się, nasz romans jak tani video-clip Jeszcze tylko spojrzę w Twoje oczy. Nie wiem czym mnie teraz los zaskoczy

Ciemną nocą, głuchą nocą, kiedy dzieci śpią, nie psocą, cicho robi się w przedszkolu.. I

komunikacji, Wyd. Lublin 2000, passim; Robert Piłat, Doświadczenie i pojęcie, Wyd.. zwraca uwagę, że korzystanie z elektronicznych baz wiedzy może służyć lepszemu stosowaniu

Wiemy dobrze także z innych przekazów medialnych (Dzień Dobry TVN, 2012; Grupa Onet.pl, 2014a), a być może również z oso­ bistych kontaktów z systemem ochrony zdrowia, że tego

Chwała Ojcu i Synowi,' od których Duch pochodzi, Chwała Duchowi, który nas jednoczy w jednym Ciele, i który nas prowadzi' aż do oglądania Ojca.. Duch zstąpił na Maryję', by

Rodzic recytuje tekst, a dziecko wykonuje odpowiednie ćwiczenia/domownicy ćwiczą z dzieckiem/. Gimnastyka – dobra sprawa, co dzień wszystkim radość sprawia. Gdy niedziela

Rzeczywiście, trudno nie zgodzić się z powyższą intuicją (nawet, jeśli nie jest się członkiem czy opiekunem duszpasterstwa): nastawienie na otrzymywanie, po-

traktowaliśmy go jak brata łatę i bylibyśmy jeszcze bar- dziej szczęśliwi, gdyby i on wreszcie zbliżył się do nadziei na szczęście- kto raz się sparzył,

Kolor tkaniny: BH 01 odcień koloru białego , BH 02 odcień koloru beżowego , BH 03 odcień koloru zielonego , BH 04 odcień koloru błękitnego , BH05 odcień koloru ecru , BH 06

niu się uporządkowanego świata z jego chaotycznego stanu pierwotnego — uobecniającej mityczny akt stworzenia, poprzez zakłócenie przedstworzenio- wej jedności wszechrzeczy,

[r]

Jedna z bezdomnych kobiet wyraziła opinie˛, w której zaakcentowała, z˙e wolałaby byc´ wychowywana w domu dziecka, a nie w rodzinie biologicznych rodzi- ców, w której