• Nie Znaleziono Wyników

Trudne postawy rodziców wobec dziecka Problem: zaniedbywanie spraw dziecka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trudne postawy rodziców wobec dziecka Problem: zaniedbywanie spraw dziecka"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Opracowała Ewa Borgosz

Trudne postawy rodziców wobec dziecka Problem: zaniedbywanie spraw dziecka

Objawy:

• niezaspokojenie biologicznych potrzeb dziecka (takie dzieci łatwo rozpoznać: drobniejsza budowa, niższy wzrost, często bywają brudne, nie mają książek i przyborów, przychodzą do szkoły głodne i niewyspane)

• zaniedbywane psychicznie

• zaniedbywanie emocjonalne Reakcja nauczycielki:

Empatyczna rozmowa:

 wyrażenie troski o dziecko,

 nazwanie faktów, obserwacji,

 pokazanie konsekwencji,

 określenie oczekiwań.

„Martwię się o Piotra. Zauważyłam/em, że zdarza mu się przyjść do szkoły w brudnym ubraniu, czasami jest nieumyty. Obawiam się, że inne osoby też zwracają na to uwagę. Chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali i znaleźli wspólnie rozwiązanie.”

„Martwię się o Kasię, Zauważyłam, że często nie ma ze sobą drugiego śniadania. Niepokoi mnie to, że wygląda na zmęczonego i zasypia w czasie lekcji. Czy pani obserwuje to również w domu?”

„Wydaje mi się, że Krysia potrzebuje więcej uwagi z pani strony. Ona bardzo się stara, żeby pani była z niej zadowolona, naprawdę ciężko pracuje i robi coraz większe postępy. Boje się, że bez pani wsparcia straci zapał. Bardzo jest jej potrzebna pewność, że pani na niej zależy”.

Problem: nadopiekuńczość

Objawy:

• wyręczanie dziecka w codziennych czynnościach,

• odrabianie lekcji nie z dzieckiem za dziecko

• pozwalanie na opuszczanie zajęć szkolnych bez istotnego powodu

• bezwzględna wiara w informacje uzyskane od dziecka Reakcja nauczycielki:

Uświadomienie rodzicom zagrożeń:

 opóźnienia w nabywaniu przez dziecko nowych umiejętności,

 hamowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego,

 brak poczucia własnej wartości (adekwatnej samooceny)

 wzmocnienie egocentryzmu.

(2)

Pokazanie rodzicom, że źródłem satysfakcji i radości mogą być dla nich postępy dziecka, jego samodzielność:

„Może pani być dumna ze swojego syna – dziś Michał najszybciej ze wszystkich dzieci przebrał się na w-f i bardzo ładnie poskładał swoje ubranie! Był bardzo zadowolony z siebie”.

„Widzę, że starają się państwo chronić Kasię i pomagać jej. Doskonale to rozumiem, jednak zastanawiam się, czy nie traci ona przez to możliwości zdobycia pewnych doświadczeń ważnych dla jej rozwoju. Zupełnie naturalne jest, że kochający rodzice pragną ustrzec swoje dzieci przed niepowodzeniami i ochronić przed zagrożeniami. Nie ma w tym nic złego, jednak czasami nadmiar opieki, ochrony nie pozwala dziecku zdobyć umiejętności, które będą mu bardzo potrzebne w dalszym życiu”.

Problem: perfekcjonizm rodziców

Objawy:

• nadmierne wymagania wobec dziecka i szkoły,

• planowanie czasu dziecka,

• planowanie przyszłości dziecka,

• brak realizmu w ocenie możliwości i predyspozycji dziecka,

• zmuszanie dziecka do robienia czegoś, co jest dla niego za trudne, zbyt męczące, nieinteresujące, a często nawet przekracza jego możliwości.

Reakcja nauczycielki:

Uświadomienie rodzicom skutków:

 frustracja dziecka,

 obniżenie poczucia własnej wartości,

 przewrażliwienie,

 problemy z koncentracją,

 spadek poziomu osiągnięć.

„Zauważyłem, że Damian bardzo się denerwuje podczas klasówek i odpowiedzi przy tablicy. Popełnia wtedy więcej błędów, niż gdy rozwiązuje zadania samodzielnie w zeszycie”.

„Niepokoi mnie to, że Marysia nie cieszy się ze swoich osiągnięć. Na przykład rozpłakała się wczoraj, gdy ktoś dostał lepszy stopień z dyktanda od niej, a przecież dostała szóstkę z minusem. Może potrzebuje więcej pochwał z państwa strony?”

„Wiem, że pan przywiązuje dużą wagę do wykształcenia Michała. Doceniam to i szanuję. Wydaje mi się jednak, że tak duża liczba dodatkowych zajęć nadmiernie go obciąża. Michał sprawia wrażenie przemęczonego”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

diecezjalnego lub eparchialnego w sprawach kanonizacyjnych.. toczącego się procesu zwykle upływa dużo czasu. Dlatego powołuje się dwóch niezależnych lekarzy specjalistów,

1) Instytut ma skupiać działalność: naukowo-badawczą, konser- watorską i muzealną w zakresie archeologji przedhistorycznej i wczesno- dziejowej w Polsce.. 3) Instytut ma

• domaganie się opinii i rady nauczyciela w sprawach, które nie są związane ze szkolnym funkcjonowaniem dziecka.. • oczekiwanie, że nauczycielka podejmie za nich

Wspólna zabawa przy poznanej wcześniej piosence – dzieci poruszają się w rytm melodii, naśladują czynności wykonywane przez kucharki. Podsumowanie zajęć: Dzieci kończą

Obowiązek posłuszeństwa jest elementem odpowiadającym oddziały­ waniom rodziców głównie w ramach pieczy nad osobą dziecka; może się również pojawić w

darczego, mierzony wskaźnikiem PKB per capita, wyróżnić można członków ugru- powania o wysokim poziomie (Singapur, Brunei i Malezja), o średnim poziomie

Porębski frapował jako badacz współczesności, a więc nie było dla nas tak istotne, że studiował w Krakowie, że był uczniem charyzmatycznego historyka sztuki Vojislava i

De meeste burgers kunnen risico’s goed in perspectief zien en verwachten dat bestuurders rationeel handelen op basis van het algemeen maatschappelijk belang, ook na incidenten.. Het