Chorągiew Zjednoczonego Królestwa Polskiego a później Korony Królestwa Polskiego ( (

Pełen tekst

(1)

Z racji zbliżających się Majowych Świąt postanowiliśmy przygotować kilka ciekawostek dotyczących jednego z najważniejszych symboli narodowych – flagi.

1. DZIEŃ FLAGI

Nasz flaga ma swoje święto! Jest nim Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – ustanowiony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. Święto to obchodzone jest 2 maja. Data 2 maja ma znaczenie symboliczne – upamiętnia rocznice zatknięcia przez polskich żołnierzy, biało- czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa znajdującej się w Berlinie (2 maja 1945r.).

(www.pixabay.com)

2. HISTORIA

Barwy narodowe – biel i czerwień towarzyszą nam praktycznie od pierwszych zalążków istnienia Polski jako państwa. Zestawienie tych kolorów zostało uznane za narodowe 3 maja 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej.

Po raz pierwszy polskie barwy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831r.

Chorągiew Zjednoczonego Królestwa Polskiego a później Korony Królestwa Polskiego (www.pl.wikipedia.org)

(2)

3. ZNACZENIE KOLORÓW

Biel – kolor wartości duchowych – czystości i niepokalania oraz symbol orła białego znajdującego się na narodowym godle.

Czerwień – znak ognia i krwi. Uznaje się również, iż symbolizuje takie cnoty jak odwaga i waleczność. Równocześnie reprezentuje tło, na którym przedstawiony jest orzeł.

(www.pixabay.com)

4. KONSTRUKCJA I WYMIARY

Obowiązująca flaga Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątem o proporcjach 5:8 podzielonym na dwa poziome pasy: biały (u góry) i czerwony. Dopuszcza się także wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie (widok z przodu).

(www.pl.wikipedia.org)

(3)

5. FLAGA PAŃSTWOWA Z GODŁEM

Od 1955 dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane „flagą państwową”.

Oprócz opisanej powyżej flagi biało-czerwonej istnieje także flaga z godłem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową z godłem”.

Aktualnie flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:

przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą

cywilne lotniska i lądowiska

cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą

kapitanaty (bosmanaty) portów

polskie statki morskie jako banderę.

(www.pixabay.com)

(4)

6. ZNIEWAŻENIE FLAGI

Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie flagi Polski to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności.

(www.pixabay.com)

7. FLAGA POLSKA NA TLE INNYCH FLAG

Oprócz Polski, podobnej kolorystyki i wzoru ułożenia barw używa kilka innych państw. Największe podobieństwa reprezentują flagi Monako, Indonezji, Chile oraz Czech. Miasta posiadające podobny zestaw kolorów to m.in: Wiedeń, Frankfurt nad Menem.

(www.pixabay.com)

(5)

8. WIESZANIE FLAGI

Gdy flaga wisi poziomo – biały pas jest zawsze u góry. Pionowo: wtedy zasadą jest, że biały pas musi być po lewej stronie. Jeśli jest na maszcie, pas biały będzie zawsze przy maszcie.

Gdy są dwie, to flagę polską należy wywiesić po lewej stronie, patrząc w kierunku budynku. Muszą być tej samej wielkości, a maszty tej samej wysokości.

Gdy są trzy, to najważniejsza jest ta w środku i to ona jest biało- czerwona. Druga co do ważności jest po lewej stronie.

Przy czterech najważniejsza jest skrajna prawa.

W przypadku pięciu – flaga Polski powinna znajdować się w środku.

Gdy jest sześć lub więcej, flaga Polski powinna zajmować miejsca po prawej i lewej stronie (obydwa krańce).

Flaga, która wywieszamy powinna być czysta i wyprasowana.

Wywieszona flaga powinna być przymocowana w taki sposób, aby nie uległa zerwaniu, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie.

(www.pixabay.com)

(6)

9. NAUKA O FLADZE…

Weksylologia to nauka, która zajmuje się badaniem znaczenia i historii sztandarów, chorągwi, proporców, symbolicznymi znakami wojskowymi, państwowymi.

(www.pixabay.com)

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Barwy narodowe

Biało-krwawy, Krwawo-biały, lniany

Opatrunku, który zwiesz się: sztandar, Coś się z wielkim krwotokiem uporał!

Wiatr rozwija ten dokument rany, Wznosi w górę bohaterski bandaż,

Tę pamiątkę, Ten dług I ten morał.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :